АРХІВ ПОДІЙ

2019

XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених 

5–6 грудня 2019 року в Інституті біології тварин НААН відбулась XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «МОЛОДІ ВЧЕНІ У РОЗВ′ЯЗАННІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ, ТВАРИННИЦТВА ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»  яка присвячена 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Скорохода Володимира ЙосиповичаДетальніше»

5 липня

о 9:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Кириліва Богдана Ярославовича на тему «Видові, онтогенетичні та органо-тканинні особливості протеїнового обміну й активність гідролітичних ензимів у птиці за дії аліментарних чинників», представленої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю «03.00.04 − біохімія».
Робота виконана в Інституті біології тварин НААН.

Детальніше

1 липня

о 12:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Романовича Миколи Миколайовича на тему «Стан системи антиоксидантного захисту та імунобіологічна реактивність курчат-бройлерів за дії пробіотичних препаратів», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветерирнарних наук за спеціальністю «03.00.04 − біохімія».
Робота виконана в Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького.

16 травня

о 14.00 год. відбулось урочисте засідання Вченої ради Інституту біології тварин НААН з нагоди  ХІІ Всеукраїнського фестивалю науки.

14 травня

о 10:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Пащенко Алли Григорівни на тему «Мікроелементи та ліпіди тканин і продукції бджіл за підгодівлі цитратами Cо і Ni та борошном сої», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветерирнарних наук за спеціальністю «03.00.13 − фізіологія людини і тварин». Робота виконана в Інституті біології тварин НААН. Детальніше

 

о 14:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Роль Наталії Валеріївни на тему «Пероксидне окиснення ліпідів та окисна модифікація протеїнів в організмі кролів у віковій динаміці та за дії кормової добавки», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія». Робота виконана в Білоцерківському національному аграрному університеті Міністерства освіти і науки України. Детальніше

16 квітня

о 10:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Медвідь Світлани Михайлівни на тему «Метаболізм, резистентність та продуктивність птиці за дії цитратів мікроелементів нанотехнологічного походження», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія». Робота виконана в Інституті біології тварин НААН. Детальніше

 АРХІВ ПОДІЙ

2019

XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених 

5–6 грудня 2019 року в Інституті біології тварин НААН відбулась XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «МОЛОДІ ВЧЕНІ У РОЗВ′ЯЗАННІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ, ТВАРИННИЦТВА ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»  яка присвячена 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Скорохода Володимира ЙосиповичаДетальніше»

5 липня

о 9:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Кириліва Богдана Ярославовича на тему «Видові, онтогенетичні та органо-тканинні особливості протеїнового обміну й активність гідролітичних ензимів у птиці за дії аліментарних чинників», представленої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю «03.00.04 − біохімія».
Робота виконана в Інституті біології тварин НААН.

Детальніше

1 липня

о 12:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Романовича Миколи Миколайовича на тему «Стан системи антиоксидантного захисту та імунобіологічна реактивність курчат-бройлерів за дії пробіотичних препаратів», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветерирнарних наук за спеціальністю «03.00.04 − біохімія».
Робота виконана в Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького.

16 травня

о 14.00 год. відбулось урочисте засідання Вченої ради Інституту біології тварин НААН з нагоди  ХІІ Всеукраїнського фестивалю науки.

14 травня

о 10:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Пащенко Алли Григорівни на тему «Мікроелементи та ліпіди тканин і продукції бджіл за підгодівлі цитратами Cо і Ni та борошном сої», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветерирнарних наук за спеціальністю «03.00.13 − фізіологія людини і тварин». Робота виконана в Інституті біології тварин НААН. Детальніше

 

о 14:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Роль Наталії Валеріївни на тему «Пероксидне окиснення ліпідів та окисна модифікація протеїнів в організмі кролів у віковій динаміці та за дії кормової добавки», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія». Робота виконана в Білоцерківському національному аграрному університеті Міністерства освіти і науки України. Детальніше

16 квітня

о 10:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Медвідь Світлани Михайлівни на тему «Метаболізм, резистентність та продуктивність птиці за дії цитратів мікроелементів нанотехнологічного походження», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія». Робота виконана в Інституті біології тварин НААН. Детальніше

2018

17 - 20 грудня

17 -20 грудня відбувлась Вчена рада Інститу біології НААН із заслуховування звітів лабораторій з виконання завдень 2018 р. Графік заслуховування.

18 грудня

о 10:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01  відбувся захист дисертації  відбувся захист дисертації Лозинської Ірини Ігорівни на тему «Роль системи No-синтаза/аргіназа за умов блокування циклооксигенази та моделювання вмісту гідрогену сульфіду при стресі у слизовій оболонці тонкої кишки», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія».
о 14:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Гунчака Романа Васильовича на тему «Метаболічна та продуктивна дія аквацитрату Йоду на організм свиней різних вікових груп», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія». 
Дентальніше

11 грудня

в Інституті біології тварин о 12:00 на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Лихацького Петра Григоровича на тему «Вікові особливості метаболізму у щурів за дії натрію нітриту та тютюнового диму, шляхи корекції виявлених порушень», представленої на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія». Детальніше

 6-7 грудня

в Інституті біології тварин НААН відбулась ХVII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «МОЛОДІ ВЧЕНІ У ВИРІШЕННІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ, ТВАРИННИЦТВА ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ» присвячена 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук Третевича Володимира Івановича Детальніше

27 листопада

в Інституті біології тварин о 10:00 на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Собко Галини Василівни тему «Стан імунної й антиоксидантної систем організму корів, хворих на субклінічну форму маститу, за дії апіфітопрепарату», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія». Детальніше

 

в Інституті біології тварин о 14:00 на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Шатинської Олени Андріївни на тему «Біохімічні процеси в організмі щурів з експериментально індукованим діабетом за дії цитратів Магнію і Хрому», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія».  Детальніше

4-5 жовтня відбулась Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ, ТВАРИННИЦТВА ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»

4-5 жовтня в Інституті біології тварин НААН відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини».  Детальніше » 

 

28 вересня 2018 року у ЛНУ імені Івана Франка відбудеться міжнародний медичний воркшоп

28 вересня 2018 року у ЛНУ імені Івана Франка відбудеться міжнародний медичний воркшоп «Knowledge Transfer Pathways from Research to Patient Treatment: Science – Communication – Innovation Management – Clinical Investigation» (вул. Університетська, 1). Детальніше »

17 - 23 вересня відбувся ІІІ Міжнародний Форум «МЕДОВА ОСІНЬ НА ЛЬВІВЩИНІ, 2018. ПРИКОРДОННІ ЗУСТРІЧІ»

З 17 по 23 вересня. 2018 року м. Львові відбувся ІІІ Міжнародний Форум «МЕДОВА ОСІНЬ НА ЛЬВІВЩИНІ, 2018. ПРИКОРДОННІ ЗУСТРІЧІ». У рамках форуму 19 -20 вересня, в Інституті біології тварин НААН, проходила Наукова Конференція «Бджільництво як основа сталого розвитку аграрного сектору України та Польщі в контексті правил Європейського Союзу»Детальніше

11 вересня відбулось засідання Спеціалізованої вченої ради

11 вересня о 10 годині, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01, відбувся захист дисертації Руденко Ольги Петрівни на тему "Сезонні особливості та фактори регуляції імунного потенціалу й антиоксидантного захисту у коропових риб" представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.  Детальніше »
11 вересня о 14 годині, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01, відбувся захист дисертації Масюк Марії Богданівни  на тему "Обмін ліпідів в організмі коропа на різних стадіях розвитку за дії вітамінно-мінеральної добавки" представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.  Детальніше »

 

3 липня

3 липня о 12 годині, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01, відбувся захист дисертації Росаловського Володимира Петровича на тему "Порушення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги і функціонального стану крові щурів за інтоксикації хлорпірифосом та їх коригування комплексом вітамінів А та Е" представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.  Детальніше »

13 червня

13 червня відбувся науково-практичний семінар на тему: «Трансгенні організми: отримання, перспективи та ризики». Доповідач: Штапенко О. В., лабораторія біотехнології відтворення. 

 22 травня

22 травня на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01 Інституту біології тварин НААН:
о 1000 годині, відбувся захист дисертації Акимишин Маріанни Миколаївни на тему "Концентрація статевих гормонів і активність ензимів у тканинах репродуктивних органів за статевого циклу та гіпофункції яєчників корів" представленої на здобуття наукового ступеня кандидат ветеринарних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія. Детальніше »
о 1300 годині, відбувся захист дисертації Шурко Наталії Олегівни на тему «Одержання високоактивного препарату  фактора VIII зсідання крові із застосуванням афінної хроматографії на барвник-кремнеземних носіях» представленої на здобуття наукового ступеня кандидат біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія. Детальніше »

30 травня

17 травня

17 травня 2018 року о 14.00 годині. у великій актовій залі Інституту біології тварин НААН
відбулось урочисте засіданні Вченої ради з нагоди ХІІ Всеукраїнського фестивалю науки. Детальніше »

22 травня

14-18 травня

14-18 травня, в Інституті біології тварин НААН, відбувались курси підвищення кваліфікації наукових працівників установ Національної академії аграрних наук  та науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів за спеціальностями:
фізіологія і біохімія сільськогосподарських тварин,
живлення тварин,
біотехнологія відтворення тварин.

7 травня

7 травня о 1200 годині в Інституті біології тварини НААН, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01 відбувся захист дисертації Романько Марини Євгенівни на тему «Біохімічна і токсикологічна характеристика дії наночастинок металів на клітини евкаріотичних та прокаріотичних організмів»  представленої на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.   Детальніше »

24 квітня

24 квітня о 1100 годині в Інституті біології тварини НААН, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01 відбувся захист дисертації Юськів Любові Любомирівни на тему ««Біохімічне та клінічне обґрунтування застосування вітаміну D3 і його роль в організмі великої рогатої худоби», представленої на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.    Детальніше »

7 березня

7 березня в Інституті біології тварин НААН відбувся науково-методичний семінар «Рубцева ферментація та способи її регуляції». Доповідач: к. вет.н. Пахолків Н. І., лабораторія живлення та біосинтезу продукції жуйних.

 2 березня

2 березня в Інституті біології тварин НААН відбулось засідання Кординаційно-методичних рад:  ПНД НААН № 28 «Створення і використання нано- і біотехнологічних матеріалів та засобів у тваринництві» («Нано- і біотехнології у тваринництві») і ПНД НААН № 35 «Фізіологія і біохімія живлення, високої резистентності та продуктивності тварин» («Фізіологія і біохімія тварин»).

Порядок денний: заслуховування керівників завдань щодо планів і робочих програм на 2018 рік. 

21 лютого

21 лютого в Інституті біології тварин НААН відбувся науково-методичний семінар «Ендометрити у корів: причини, перебіг, діагностика та лікування». Доповідач: к.с.-г.н. Корнят С. Б., лабораторія біотехнології відтворення.

6 лютого 

6 лютого о 12 годині в Інституті біології тварини, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368
відбувся захист дисертації Малишевої Христини Володимирівни на тему «БЛОКУВАННЯ СИГНАЛЬНОГО ШЛЯХУ Wnt ІНТЕРЛЕЙКІНОМ 6:РОЛЬ У РОЗВИТКУ ТА ПРОГРЕСУВАННІ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ» представленої на здобуття наукового ступеня кандидат біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія. Робота виконана в Інституті біології клітини НАН України та Інституті біології тварин НААН.
 

2017

 

19 грудня

19 грудня в Інституті біології тварин НААН, на засіданні Спеціалізованої Вченої Ради Д35.368.01:

о 10 годині відбудвся захист дисертації Янович Наталії Євгенівни на тему «Пероксидні процеси та склад жирних кислот у тканинах коропів за різного рівня купруму і цинку у воді та комбікормі» представленої на здобуття наукового ступеня кандидат сільськогосподарських наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.Детальніше » ;

о14 годині відбувся захист дисертації Гультяєвої Олени Василівни на тему «Метаболічні процеси в організмі та продуктивність корів залежно від вмісту жиру в раціоні та рН рубця» представленої на здобуття наукового ступеня кандидат сільськогосподарських наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.Детальніше »

18-22 грудня

18-22 грудня в Інституті біології тварин  відбулось засідання Вченої Ради інституту із заслуховування повних звітів лабораторій за 2017 рік з виконання завдань, які входять до Програм наукових досліджень НААН. 

8 грудня 

8-9 грудня в Інституті біології тварин відбулась ХVI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «МОЛОДІ УЧЕНІ У ВИРІШЕННІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ, ТВАРИННИЦТВА ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ», присвячена присвячена пам’яті доктору біологічних наук, професору Головачу Василю Миколайовичу .

5 грудня

5 грудня в Інституту біології тварин НААН відбувся науковий семінар «Нанобіотехнології: досягнення та перспективи досліджень»

 

30 жовтня

О 10 год. в актовій залі Інституту біології тварин НААН відбулось засідання Вченої ради.

Порядок денний:

1. Затвердження інформаційних і коротких звітів про виконання науково-дослідних робіт за 2017 рік за завданнями, що входять до ПНД НААН  № 28 та № 35, а також інших Програм, виконавцем яких є Інститут.

Доповідали: керівники завдань.

2. Стан надходження спецкоштів до Інституту в 2017 році.

Доповідали: керівники структурних підрозділів.

3. Різне.

У засіданні взяли участь члени Вченої ради, керівники наукових підрозділів, наукові співробітники, аспіранти.

 

24 жовтня

Об 11 годині відбувся захист дисертації Гойванович Наталії Костянтинівни на тему «Біохімічні механізми порушень метаболізму в тканинах тварин під впливом афлатоксину В 1 та їх корекція введенням антиоксидантів» представленої на здобуття наукового ступеня кандидат біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія. Детальніше»

26 червня

о 10 год. в актовій залі Інституту біології тварин НААН відбулось засідання Вченої ради Інституту. Детальніше »

19 червня

відбувся міжнародний науково-практичний семінар “Сучасні біотехнологічні методи відтворення у тваринництві” Детальніше »

13 червня

відбулось засідання Спеціалізованої вченої Ради Інституту біології тварин НААН. Основним питанням засідання – захист дисертації Тютюник Оксани Сергіївни на тему «Особливості обміну речовин і продуктивні якості молодняку овець за різних рівнів лізину, метіоніну і сульфуру у їх раціонах» представленої на здобуття наукового ступеня кандидат сільськогосподарських наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія  Детальніше »

24 травня

відбувся науково методичний семінар
Доповідач: Заплатинський В.С, лабораторія розведення та селекції тварин
Тема: Селекційно-генетичні та біологічні особливості гусей оброшинської сірої та оброшинської білої породних груп.

22 травня

о 14.00 год. відбулось урочисте засідання Вченої ради Інституту біології тварин НААН з нагоди  ХІ Всеукраїнського фестивалю науки.

16 травня

о 10.30 год. відбувся науково-методичний семінар "Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень та навчання"
Доповідач: Тихонкова Ірина, к.біол.н. б, Clarivate Analytics  Детальніше»

10 травня

відбувся науково-методичний семінар
Доповідач: Храбко М. І., лабораторія екологічної фізіології та якості продукції
Тема: Імунофізіологічна і репродуктивна функції щурів за дії сполук Германію.

26 квітня

відбувся науково-методичний семінар
Доповідач:Росаловський В. П., лабораторія обміну речовин.

12 квітня

відбувся науково-методичний семінар
Доповідач: Руденко О.П., лабораторія імунології
Тема: Видові і сезонні особливості імунного статусу у риб.