Кисців Володимир Орестович

науковий співробітник

кандидат сільськогосподарських наук,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Google Scholat citation                

Освіта

Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького, факультет харчових технологій, здобув кваліфікацію інженера-технолога за спеціальністю «технологія зберігання, консервування та переробки молока» (1999-2004 рр).

З грудня 2004 року зарахований в аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю 03.00.04 – «біохімія» при Інституті біології тварин УААН (перейменовано в Інститут біології тварин НААН).

На базі лабораторії виконав і успішно захистив у 2008 році дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 03.00.04 – «біохімія») на тему: «Ліпідний склад та процеси пероксидації ліпідів у тканинах перепелів за різного рівня ліпідів і вітаміну Е у раціоні». 

Професійна діяльність

У 2008 році прийнятий на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії лабораторії живлення птиці.

З лютого 2009 року переведений на посаду наукового співробітника лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці Інституту біології тварин НААН.

Наукова діяльність

З 2012 року Голова ради молодих вчених Інституту біології тварин НААН.

стипендіат  Кабінету  Міністрів  України (2014–2016 роки).

Член Українського біохімічного товариства.

Автор 68 наукових праць, у т.ч. 2 методичних рекомендацій та 3 деклараційних патентів України.

Наукові інтереси

Наукова діяльність Кисціва В. О. спрямована на виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт з фізіології та біохімії. Зокрема, на розробку способів підвищення біологічної повноцінності кормів для сільськогосподарської птиці, з метою стимуляції обмінних процесів, підвищення ефективності використання поживних речовин корму, імунобіологічної реактивності, адаптаційної та репродуктивної здатності птиці, продуктивності, а також вивчення біологічних закономірностей метаболізму птиці в різні періоди онтогенезу та розроблення способів їх корекції.

Основні наукові праці

Кисців В. О. Вплив рівня жиру і вітаміну Е у раціоні японських перепелів на жирнокислотний склад ліпідів тканин і жовтка яєць // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. — 2007. — Т. 9, № 1 (32). — С.286–291. 

Пат. на корисну модель № 19369, Україна, МПК 2006 А01К67/02. Спосіб покращення харчової цінності та біологічних властивостей перепелиних яєць / І. Б. Ратич, В. О. Кисців, Л. І. Галущак, А. В. Гунчак; заявлено 13.06.2006 ; опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12, 2006. — 4 с.

Пат. на корисну модель № 25722, Україна, МПК 2006 А01К39/00. Комбікорм для японських перепелів-несучок / І. Б. Ратич, В. О. Кисців, Галущак Л. І.; заявлено 18.12.2006 ; опубл. 27.08.2007, Бюл. № 13, 2007. — 4 с. 

Янович Д.В., Гунчак А.В., Андреєва Л.В., Кисців В.О. Біохімічні основи використання жирів у годівлі птиці / Методичні рекомендації, Львів.— 2009.—20 с. Б.Я. 

V. Kystsiv, I. Ratych, F. Borowiec, B. Kyryliv, L. Andrejeva Species peculiarities of lipid and fatty acid composition of liver and egg yolk in japanese quails and laying hens //  Animal biology - 2010. -Т.12. № 1.- С. 88-93.

Гунчак А.В., Кисців В.О., Ратич І.Б.  Видові особливості ліпідного складу та вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у тканинах печінки і жовтків яєць індиків та гусей //  Біологія тварин. - 2010. -Т.12. № 1.- С. 71-75.

Кисців В.О. Онтогенетичні зміни вмісту загальних ліпідів та співвідношення їх класів у різних органах курей-несучок. /В.О. Кисців // Біологія тварин. — 2014. — Т. 16, № 4. — С. 59–65.

Кисців В. О. Ліпідний склад тканин курей яєчного напрямку продуктивності за різного рівня мінеральних речовин у їх раціоні./ В. О. Кисців, А. В. Гунчак, І. Б. Ратич, Б. Б. Лісна, Я.М. Сірко //  НТБ ІБТ і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів. – Вип.15. - №4. – 2014. – С. 71-76.

 

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація