Лісна Богдана Богданівна

молодший науковий співробітник

кандидат сільськогосподарських наук

 

 

Освіта

У 2002 р. закінчила Львівську академію ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького, за спеціальністю — лікар ветеринарної медицини.

У 2003 – 2005 рюжр. – зарахована до аспірантури Інституту біології тварин з відривом від виробництва.

У 2006 р. захистила дисертацію на тему "Метаболічні,продуктивні та репродуктивні показники курей-несучок за різного складу раціону" і отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю – біохімія. Науковий керівник д. с.-г. н. Ратич І. Б.

Професійна діяльність

Працює в інституті біології тварин НААН з жовтня 2002 року. Спочатку на посаді фахівця другої категорії у лабораторії фізіолого-біохімічних основ живлення птиці,

З лютого 2006 року переведена на посаду молодшого наукового співробітника, а з лютого 2010 року переведена на посаду наукового співробітника лабораторії живлення птиці. 

Наукова діяльність

З 2010 року є співвиконавець теми: «Розробити способи стимуляції обмінних процесів, імунобіологічної реактивності та адаптаційної здатності» і «Фізіолого-біохімічне обґрунтування дії біогенних добавок».

З 2011 року є відповідальним виконавцем етапу «Дослідити ліпідний та жирнокислотний склад субклітинних фракцій тканин і органів курей-несучок в онтогенезі» та співвиконавцем етапу «Вивчити інтенсивність метаболічних процесів і продуктивної функції птиці за різного складу раціону».

Автор 68 друкованих праць, є співавтором 2 ДСТУ України, 5 методичних рекомендацій і довідника «Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині».

Член Українського біохімічного товариства. 

Наукові зацікавлення

Біохімія та живлення сільськогосподарської птиці.

Основні наукові праці

Лисна Б. Б .Метаболічні, продуктивні та репродуктивні показники курей-несучок за різного складу раціоні Дисертаційна робота на здобуття ступеня  кандидата сільськогосподарських наук.Львів-2006.

Ратич І.Б., Лісна Б.Б. Динаміка змін показників білкового і вуглеводного обмінів у жовтку курячих яєць під час їх інкубації//Біологія тварин. 2005. Т7

Лісна Б.Б.,Стояновська Г.М., Ратич І.Б. Показники вуглеводного обміну племінних курей, ембріонів та добових курчат за різного складу раціону// Наук.вісн. Львів. Держ. Акаде.  ветерин. медицин. Ім.. С.З.Гжицького-2004-Т.6.2-Вип.2 с.86-93

Лісна Б.Б. Вплив складу раціону для племінних курей-несучок на продуктивність та показники білкового обміну у тканинах // Наук. Техн.. бюл. Інстит. біол.. твар. УУААН. –Львів, 2004. Вип5, 1-2. С.20-26

Лисна Б. Б. Влияние разного количества йода на состояние показателей углеводного обмена в тканях перепелов / Б. Б. Лисна, А. В. Гунчак, Я. Н.Сирко, В. О. Кисцив, Л. И. Галущак  // Тезисы докладов международной научно-практической конференции, "Повышение интенсивности и конкурентоспособности отраслей животноводства", Жодино, 14-15 сентября  2011.―  С. 82-83

Лісна Б. Б .Стан системи антиоксидантного захисту у тканинах нирок молодняку курей-несучок в онтогенезі. / Б. Б. Лісна, В. О. Кисців, Я. М. Сірко, Л. І. Галущак, Б. Я. Кирилів // Матеріали VI міжнародної конференції молодих вчених «Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція.», присвяченої 150-річчю від дня народження видатного ботаніка В.І. Липського, Тези доп. Одеса, 13 – 17 травня 2013.— С.179-180

 

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація