Мартинюк Уляна Андріївна

молодший науковий співробітник

кандидат сільськогосподарських наук

 

 

Освіта

У 2003 р. закінчила Львівську академію ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького, спеціальність — зооінженерія, кваліфікація зооінженер-менеджер.

З грудня 2003 року зарахована в аспірантуру без відриву від виробництва за спеціальністю 03.00.04 — “біохімія” при Інституті біології тварин УААН .

 У 2007 році захистила дисертацію на тему «Видові особливості антиоксидантного статусу у птахів та способи його корекції у ранньому постнатальному періоді» і отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю — біохімія. Науковий керівник д. с.-г. н., членкор НААН Ратич І. Б.

Професійна діяльність

З 2007 року прийнята на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії живлення птиці.

Наукова діяльність

Член Українського біохімічного товариства.

Автор 11 наукових праць та патенту на корисну модель.

Основні наукові праці

Мартинюк У.А., Ратич І.Б. Формування системи антиоксидантного захисту у процесі оогенезу та ембріогенезу у гусей // Біологія тварин. - 2005. - Т.7, № 1-2,- С.98-1034. 2.Мартинюк У.А. Вікові та органо-тканинні зміни показників антиоксидантного статусу у гусей // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім.. С.З.Гжицького.- 2005. - Т.7, №4 (27), ч.2. - С.136-142. 3. Ратич І.Б., Мартинюк У.А.  Органо-тканинна специфіка показників системи антиоксидантного захисту у японських перепелів // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім.. С.З.Гжицького.-  2005. - Т.7, №2, ч.2. - С.193-200. 

Мартинюк У.А., Ратич І.Б. Вплив вітаміну Е на процеси перекисного окиснення ліпідів та активність ферментів системи антиоксидантного захисту в тканинах гусенят // Науково-технічний бюлетень. - Львів, 2006. - Вип..7, № 1,2. - С.75-79. 

Ратич І.Б., Мартинюк У.А. Видові та органо-тканинні особливості антиоксидантного статусу у птахів // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім.. С.З.Гжицького.- 2006. - Т.8, №2 (29) ч.2. - С.125-131. 

Мартинюк У.А., Ратич І.Б. Вікові, видові та органо-тканинні особливості процесів перекисного окиснення ліпідів у птахів у ранньому постнатальному періоді. // Біологія тварин. - 2006. - Т.8, № 1-2,- С.135-140. 

Ратич І.Б., Мартинюк У.А. Вплив вітамінів Е і С на процеси перекисного окиснення ліпідів та активність ферментів системи антиоксидантного захисту в тканинах індичат // Науково-технічний бюлетень. - Львів, 2006. - Вип..7, № 3,4. - С.53-58

I. Karpa, U. Mykhalchyshyn, I. Ratych, W. Migdal. Species and organ-tissues specificity of antioxidant status in poultry // Procuding of the British Society of Animal Science, Pig and Poultry meat guality-genetic and non-genetic factors  Krakow - Poland  14-15 October 2004 -P. 49-50 

Пат. на корисну модель № 18303, Україна, МПК 2006 А01К39/00. Спосіб корекції  імунного та антиоксидантного статусу та збереження гусенят у ранньому постнатальному періоді Ратич І.Б., Віщур О.І., Мартинюк У.А., Мудрак Д,І.; Заявлено 27.03.2006; Опубл. 15.11.2006, Бюл. №11, 2006 р.

 

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація