27 листопада

о 10:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбудеться захист дисертації Собко Галини Василівни тему "Стан імунної й антиоксидантної систем організму корів, хворих на субклінічну форму маститу, за дії апіфітопрепарату", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія».
Робота виконана в Інституті біології тварин НААН.
Науковий керівник:
Куртяк Богдан Михайлович – доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри епізоотології, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького МОН України.
Офіційні опоненти:
Вовк Стах Осипович - доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії дрібного тваринництва, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН;
Томчук Віктор Анатолійович – доктор ветеринарних наук, професор завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. академіка М. Ф. Гулого, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України.
Відгук Вовка Стаха Осиповича
Відгук Томчука Віктора Анатолійовича
 
 
о 14:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбудеться захист дисертації Шатинської Олени Андріївни на тему "Біохімічні процеси в організмі щурів з експериментально індукованим діабетом за дії цитратів Магнію і Хрому", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія».
Робота виконана в Інституті біології тварин НААН.
Науковий керівник:
Іскра Руслана Ярославівна – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут біології тварин НААН.
Офіційні опоненти:
Кліщ Іван Миколайович – доктор біологічних наук, професор, проректор з наукової роботи, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»;
Кучмеровська Тамара Муратівна – доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу біохімії вітамінів і коензимів, Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України.
Дисертація
Відгук Кліща Івана Миколайовича
Відгук Кучмеровської Тамари Муратівни

До початку конференції молодих вчених залишилось

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація