14 травня

о 10:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбудеться захист дисертації Пащенко Алли Григорівни на тему «Мікроелементи та ліпіди тканин і продукції бджіл за підгодівлі цитратами Cо і Ni та борошном сої», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветерирнарних наук за спеціальністю «03.00.13 − фізіологія людини і тварин».

Робота виконана в Інституті біології тварин НААН

Науковий керівник:

Ковальчук Ірина Іванівна — доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії екологічної фізіології та якості продукції, Інститут біології тварин НААН.

Офіційні опоненти:

Гуфрій Дмитро Федорович — доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри фармакології та токсикології, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького;

Дроник Григорій Васильович — доктор біологічних наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник відділу селекції, розведення, годівлі та технології виробництва продукції тваринництва, Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН.

Автореферат

Дисертація

Відгук Гуфрія Дмитра Федоровича

Відгук Дроника Григорія Васильовича

 

 о 14:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбудеться захист дисертації Роль Наталії Валеріївни на тему «Пероксидне окиснення ліпідів та окисна модифікація протеїнів в організмі кролів у віковій динаміці та за дії кормової добавки», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія». 

Робота виконана в Білоцерківському національному аграрному університеті Міністерства освіти і науки України.

 Науковий керівник:

Цехмістренко Світлана Іванівна — доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри хімії, Білоцерківський національний аграрний університет МОН України.

Офіційні опоненти:

Вудмаска Ігор Васильович — доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторії живлення та біосинтезу продукції тварин, Інститут біології тварин НААН;

Данчук Вячеслав Володимирович — доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової і навчальної роботи Української лабораторії якості і безпеки АПК, Національний університет біоресурсів і природокористування МОН України.

Автореферат

Дисертація

Відгук Вудмаски Ігоря Васильовича 

Відгук Данчука Вячеслава Володимировича

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація