Інститут біології тварин НААН

оголошує конкурс на здобуття премії імені С.З. Ґжицького,
що присуджується за високі досягнення у розв’язанні актуальних проблем аграрної науки

medal GSZ

Премія імені С.З. Ґжицького присуджується за наукові праці (цикл наукових праць) з вивчення і з’ясування фізіолого-біохімічних механізмів формування продуктивності та резистентності організму, дослідження з фізіології і біохімії, живлення тварин, розроблення та впровадження нових біотехнологічних методів, препаратів, біологічно активних добавок, діагностикумів, створення нових порід, типів і ліній сільськогосподарських тварин та птиці, а також за наукові роботи, які є значущими у розв’язанні актуальних проблем збереження поголів’я тварин, підвищення їх продуктивності та плодючості.

Премія присуджується один раз на два роки за результатами конкурсу наукових установ системи Національної академії аграрних наук України, Міністерства аграрної політики та продовольства України і Міністерства освіти і науки України. До участі в конкурсі допускаються роботи, виконані окремими науковцями або колективами науковців, які працюють в установах НААН, Мінагрополітики України і МОН України. Висунення і представлення робіт на здобуття премії імені С. З. Ґжицького проводиться колективами наукових підрозділів установи, в якій працюють претенденти, або вченою (науково-технічною) радою. Кожний учасник може бути автором чи співавтором лише однієї з представлених на конкурс (або циклу робіт).

Претендентом на отримання премії може бути колектив з 5-ти (не більше) осіб. До участі у конкурсі допускаються наукові праці, з дня публікації яких пройшло не менше 6-ти місяців, але не більше 5-ти років, а також винаходи після їх впровадження в народне господарство. Роботи, які вже отримали Державні премії України або інші премії України, до конкурсу не допускаються.

На розгляд ученої ради Інституту біології тварин НААН претенденти мають подають такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі з переліком членів авторського колективу;
  • роботу, що рекомендується (цикл робіт, статей тощо);
  • анотацію роботи з коротким викладом її змісту та значення для розвитку науки і народного господарства;
  • довідку про творчий внесок кожного з претендентів, підписану кожним з авторів роботи;
  • протокол ученої (науково-технічної) ради щодо рекомендації роботи на здобуття премії;
  • у разі потреби — додаткові матеріали (акти апробацій, акти впровадження, копії авторських свідоцтв, відгуки громадськості та ін.).

За результатами конкурсу видається свідоцтво про перемогу в конкурсі і пам’ятна відзнака.

Термін подачі матеріалів для участі в конкурсі — з 1 червня по 15ересня 2020 р.
Документи надсилати на адресу: 79034, м. Львів, вул. В. Стуса, 38
Контактний тел. (032) 260-07-95
Конкурсний комітет

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація