Огородник Наталія Зіновіївна

провідний науковий співробітник лабораторії імунології

доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник

ohorodnyk@inenbiol.com.ua

 

Освіта

У 1998 році закінчила з відзнакою Львівську академію ветеринарної медицини ім.С. З.Гжицького, спеціальність лікар ветеринарної медицини.

У 1998–2001 рр. – аспірант стаціонарної форми навчання у лабораторії обміну речовин Інституту біології тварин НААН.

У 2002 р. захистила дисертаційну роботу на тему: «Вплив азотових, енергетичних і мінеральних сполук на ріст і метаболічну активність мікроорганізмів рубця телят» і отримала диплом кандидата ветеринарних наук за спеціальністю —біохімія.

У 2013-2015 рр. докторант Інституту біології тварин.

У 2010 р. – отримала вчене звання старшого наукового спiвробiтника, за спеціальністю — біохімія

Професійна діяльність

З 2016 р. провідний науковий співробітник лабораторії імунології Інституту біології тварин НААН.

У 2006-2012 рр. старший науковий співробітник лабораторії імунології Інституту біології тварин НААН

У 2003-2006 рр. науковий співробітник лабораторії імунології імунології Інституту біології тварин НААН

У 2002 р. молодший науковий співробітник лабораторії імунології імунології Інституту біології тварин НААН

Наукова діяльність

Секретар комісії з біоетичної експертизи дисертаційних робіт здобувачів наукових ступенів із біологічних та ветеринарних наук

Член Українського біохімічного товариства.

Автор понад 120 наукових праць, у тому числі 5 деклараційних патентів, 1 СОУ та 4 ТУ України.

Наукові зацікавлення

проблемами імунобіологічної реактивності організму тварин, розробка методів підвищення стійкості тварин до захворювань.

Основні наукові праці

Огородник Н. З. Стан прооксидантно-антиоксидантної системи поросят при відлученні та за дії ліпосомального препарату / Н. З. Огородник // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Ветеринарна медицина». ― 2014. ― Вип. 1 (34). ― С. 217–220.

Огородник Н. Протеїновий обмін у крові поросят при відлученні та за дії ліпосомального препарату / Н. Огородник // Тваринництво України. ― 2014. ― № 3–4. ― С. 44–48.

Огородник Н. З. Стан природних механізмів захисту у відлучених поросят за дії імунотропного препарату / Н. З. Огородник, О. І. Віщур, В. П. Мізик // Біологія тварин. ― 2015. ― Т. 17, № 1. ― С. 78–84.

Патент на корисну модель, №84410. Комплексний препарат «Цивітар» / Н. З. Огородник, О. І. Віщур, І. В. Кичун // Опубл. 25.10.13. ― Бюл. № 20. ― 4 с.

Вітамінно-мінеральний препарат пролонгованої дії «Вітармін» / Н. З. Огородник, І. В. Кичун, О. І. Віщур; заявн. і патентовласник Інститут біології тварин НААН. ― № UA 100812 U; заявл. 02.03.15; опубл. 10.08.15, Бюл. № 15.

Технічні умови. «Цивітар» / В. В. Влізло, Н. З. Огородник, О. І. Віщур, І. В. Кичун // ТУ У 21.2–30995014–001:2014. ― 40 с.

Огородник Н. З. Застосування нових комплексних ветеринарних препаратів у формі ліпосомальної емульсії / Н. З. Огородник, І. В. Кичун, О. І. Віщур, Р. С. Ясниський // Науково-практичні рекомендації Львів, 2016. ― 24 с.

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація