Новак Ігор Васильович

науковий співробітник 

кандидат сільськогосподарських наук,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Народився 1981 р. у м. Львів.

Освіта

У 2011 році захистив дисертацію на тему “Селекційно-генетичні фактори формування продуктивності у тварин української чорно-рябої молочної породи в умовах західного регіону України” та отримав диплом кандидата сільськогосподарських наук, за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин. Науковий керівник д. с.-г. н., професор Федорович Є. І.

Професійний досвід

В Інституті біології тварин НААН працює з 2009 року на посаді молодшого наукового співробітника лабораторії біологічних основ генетики і селекції тварин.

З 2012 – на посаді наукового співробітника лабораторії репродуктивної біотехнології та розведення тварин (тепер – лабораторія розведення та селекції тварин. 

У 2015 році мобілізований у Збройні Сили України, учасник бойових дій. 

Наукова діяльність

Є автором і співавтором 45 наукових праць.

Наукові зацікавлення

  • пошук шляхів підвищення молочної і м’ясної продуктивності тварин з одночасним збереженням високої репродуктивної функції
  • розробка нових або корекція наявних планів селекційно-племінної роботи і програм селекції великої рогатої худоби
  • дослідження генотипів сільськогосподарських тварин з метою встановлення оптимального генотипу породи в конкретних зональних умовах зовнішнього середовища
  • пріоритетні напрямки досліджень, що стосується інтенсифікації та підвищення економічної ефективності розведення великої рогатої худоби молочного, м’ясного і комбінованого типів продуктивності

Основні наукові статті 

Хімічний склад молока корів західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи / І.В. Новак // Вісник аграрної науки. – К., 2008. – № 10. – С. 73-74.

Біохімічні показники крові корів-первісток української чорно-рябої молочної породи / І.В. Новак, Є.І. Федорович // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2009. – Вип. 10. – № 1-2. – С. 74-77.

Динаміка біохімічного складу крові бугайців української чорно-рябої молочної породи / І.В. Новак, В.В. Федорович // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2009. – Т. 11. – № 2 (41), Ч. 2. – С. 248-252.

Динаміка живої маси корів української чорно-рябої молочної породи у період їх вирощування / І.В. Новак, В.В. Федорович, Є.І. Федорович, М.І. Кузів // Науково-технічний журнал “Біологія тварин”. – Львів, 2010. – Т. 12. – № 1. – С. 260-264.

Морфометричні параметри найдовшого м’яза спини і деяких внутрішніх органів бугайців української чорно-рябої молочної продуктивності / І.В. Новак, О.О. Зайцев // Науково-технічний журнал “Біологія тварин”. – Львів, 2010. – Т. 12. – № 2. – С. 379-383.

Екстер’єрно-конституційні особливості корів української чорно-рябої молочної породи / І.В. Новак // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2010. – Т. 12. – № 3, Ч. 3. – С. 69-74.

Оцінка лактаційної діяльності високопродуктивних корів української чорно-рябої молочної породи / І.В. Новак // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2011. – Т. 13. – № 4 (50), Ч. 3. – С. 226-230.

Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи західної України / І.В. Новак // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Розведення і генетика тварин”. – Вип. 46. – Київ, 2012. – С. 172-174.

Селекційно-генетичні фактори формування молочної продуктивності у корів української чорно-рябої молочної породи / І.В. Новак, В.В. Федорович, Є.І. Федорович // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Науково-теоретичний збірник. – 2013. – Вип. № 1 (35), Т. 2. – С. 62-68.

Мясная продуктивность и гистометрия длиннейшей мышцы спины и внутренних органов бычков украинской черно-пестрой молочной породы в условиях западного региона Украины / И.В. Новак // Материалы ХVI Международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства”. – Сборник научных трудов. – Вип. 16, Ч. 2. – Горки, БГСХА, 2013. – С. 82-90.

Влияние разных факторов на формирование молочной продуктивности коров украинской черно-пестрой молочной породы /И.В. Новак, Е.И. Федорович, В.В. Федорович // Труды Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной энтомологии и арахнологии. – Сборник научных трудов. – № 52. – Тюмень, 2013. – С. 148-151.

Динаміка живої маси корів різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи у період їх вирощування / О.Ю. Ільницька, Є.І. Федорович, І.В. Новак // Вісник Сумського національного аграрного університету. Науково-методичний журнал. Серія “Тваринництво” – 2014. – Вип. 2/1 (24). – С. 107-111.

Жирнокислотний склад плазми крові корів української чорно-рябої молочної породи / І.В. Новак // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2008. – Т. 10. – № 3 (38), Ч. 3. – С. 90-93.

Жирнокислотний склад молока корів української чорно-рябої молочної породи / І.В. Новак // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2010. – Вип. 11. – № 1. – С. 64-67.

М’ясна продуктивність бугайців української чорно-рябої молочної породи / І.В. Новак // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2008. – Вип. 9. – № 3. – С. 315-318.

Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи / І.В. Новак, В.В. Федорович, Є.І. Федорович // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2009. – Т. 11. – № 3 (42), Ч. 2. – С. 306-309.

Вплив віку першого плідного осіменіння і першого отелення на формування молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи / І.В. Новак, В.В. Федорович, Є.І. Федорович // Науково-технічний журнал “Біологія тварин”. – Львів, 2012. – Т. 14. – № 1-2. – С. 486-490.

Влияние родителей на формирование молочной продуктивности коров украинской черно-пестрой молочной породы / И.В. Новак, В.В. Федорович, Е.И. Федорович // Материалы ХV Международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства”. – Сборник научных трудов. – Вип. 15, Ч. 2. – Горки, 2012. – С. 71-77.

Хімічний склад і морфометрія внутрішніх органів бугайців / І.В. Новак, В.С. Федорович, Є.І. Федорович // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2013. – Т.15. – № 3 (57), Ч. 3. – С. 123-128.

Морфологічний склад туш, хімічний склад та гістометрія найдовшого м’яза спини бугайців / І.В. Новак, В.С. Федорович, Є.І. Федорович // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2013. – Вип. 4 (76), Т. 2, Ч. 2. – С. 109-114.

 

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація