Олексюк Надія Петрівна

науковий співробітник, 

кандидат біологічних наук

 

Google Scholar citations

 Освіта

1989–1994 Львівський державний університет ім. Івана Франка, хімічний факультет, кваліфікація хімік, викладач хімії. 

У 2011 р. захистила дисертацію на тему «Видові та сезонні особливості пероксидних процесів і антиоксидантного захисту в організмі ставових риб» і отримана науковий ступінь ― кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія

Професійний досвід  

В Інституті працює з вересня 1994 року. 

За цей час забезпечувала роботу рідинного хроматографа. 

Володіє навиками роботи на напівавтоматичному біохімічному аналізаторі Humalyzer 2000 та автоматичному гематологічному аналізаторі Mythic 18 vet. 

Наукова діяльність

Член українського біохімічного товариства.

Є автором близько 40 праць, з них 1 методичні рекомендації. 

Наукові зацікавлення 

  • вплив навколишнього середовища на біохімічні процеси в організмі гідробіонтів
  • порівняльне дослідження пероксидних процесів і стану антиоксидантної системи захисту у прісноводних риб
  • вітамінний статус у ставкових риб залежно від умов навколишнього середовища
  • клінічна діагностика

Основні наукові праці

Багдай Т. В., Снітинський В. В., Антоняк Г. Л., Олексюк Н. П. Вплив Кадмію та Хрому (VI) на стан антиоксидантної системи в клітинах крові коропа (CYPRINUS CARPIO L.) / Біологія тварин. ― 2015. ― Т. 17, № 1. ― С. 9–15.

Zubachyk V. M., Han I. V., Oleksiuk N. P. Biochemical research of osteotropic action of various osteoconductive preparations by experiment / RECOOP Annual Project Review Meeting – 5th, RECOOP TriNet Meeting. Wroclaw : RECOOP HST Association, 2014. s. 61.

Олексюк Н. П., Янович В. Г. Активність про– і антиоксидантних систем у печінці прісноводних риб у різні пори року // Укр. біохім. ж. ― 2010. ― № 3. ― С. 41–48.

Визначення вітамінів А і Е у біологічних матеріалах і кормах методом високоефективної рідинної хроматографії. Методичні рекомендації / Н. П. Олексюк, Л. Г. Левківська, Г. Г. Денис, Ю. Т. Салига. ― Львів, 2007. ― 20 с.

 

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація