Гавриляк Вікторія Василівна

провідний науковий співробітник

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Scopus

ResearchGate

Google Scholar citation

Освіта

У 1992 р з відзнакою закінчила біологічний факультет Львівського державного університету імені І. Я. Франка за спеціальністю «Фізіологія людини і тварин». Отримала кваліфікацію «Біолог. Фізіолог. Викладач біології і хімії». 

У 2001 р. захистила дисертацію на тему: «Взаємозв’язок показників обміну речовин у крові гірськокарпатських овець (закарпатський тип) з ростом, структурою, хімічним складом і фізичними параметрами вовни» за спеціальністю «біохімія» і отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук. Науковий керівник д. б. н., професор, член-кореспондент НААН Макар І. А. 

У 2006 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

У 2010–2012 рр. навчалася у докторантурі Інституту біології тварин НААН. 

У 2015 р. захистила дисертаційну роботу на тему «Біохімічні та видові особливості структури волоса за норми і патології» та отримала диплом доктора біологічних наук за спеціальністю – біохімія. Наукові консультанти: д. б. н., професор, член-кореспондент НААН Макар І. А., д. с.-г. н., професор, член-кореспондент НААН Седіло Г. М.

Професійна діяльність

З 2016 р. — завідувач лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних.

2009–2015 рр. — провідний науковий співробітник лабораторії  живлення та біосинтезу продукції жуйних.

2003–2007 рр. — старший науковий співробітник лабораторії живлення овець і вовноутворення.

2000–2003 рр. — науковий співробітник лабораторії фізіолого-біохімічних основ вовноутворення.

1997–2000 рр. — провідний спеціаліст лабораторії технології вівчарства.

1992–1997 рр.— інженер-хімік лабораторії біохімічних основ вовноутворення Інституту фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин. 

Наукова діяльність

Секретар Координаційно-методичної ради ПНД 35 «Фізіологія і біохімія живлення, високої резистентності та продуктивності тварин»

Член методичної комісії Інституту біології тварин НААН

Член спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01

Член Редакційної ради журналу «Біологія тварин»

Член Українського біохімічного товариства

Член Наукового товариства ім. Шевченка

Автор понад 130 наукових праць, в тому числі співавтор 1 довідника, 2 монографій, 5 науково-методичних рекомендацій, 3 патентів, ДСТУ та ДСТУ ISO. За цикл наукових праць з вивчення механізмів формування високоякісної вовни в овець у 2015 році нагороджена премією імені С. З. Гжицького.

Наукові зацікавлення

  • біохімія кератинів
  • структурно-функціональна характеристика волоса за норми та патології
  • метаболічні процеси в організмі овець

Основні наукові публікації

Посібник «Фізіолого-біохімічні основи живлення овець» // Стапай П. В., Макар І. А., Гавриляк В. В. та ін.—Львів, 2007.— 98 с.

Метаболічна і продуктивна дія сірки в організмі овець / Седіло Г. М., Макар І. А., Гавриляк В. В., Гуменюк В. В. — Львів: ПАЇС, 2009. — 147 с.

Особливості субстратно-гормональної регуляції метаболізму у волосяних фолікулах в процесі вовноутворення / В. Гавриляк, І. Макар, П. Стапай, Г. Седіло // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2006. — Вип. 42. — С. 15–21.

Макар І. А. Генетико-біохімічні аспекти синтезу кератинів волосяними фолікулами / Макар І. А., Гавриляк В. В., Седіло Г. М. // Цитологія і генетика. — 2007. — № 1. — С.88–92.

Гавриляк В. В. Ультраструктурні дослідження вовняного волокна за норми та патологічного стоншення / В. В. Гавриляк // Біологія тварин. — 2011. — Т. 13, № 1–2. — С. 69–70. 

Гавриляк В. В. Амінокислотний та мінеральний склад людського волоса за норми та патології / В. В. Гавриляк // Медична хімія. — 2011. — № 4 (49), Т. 13. — С.79–81.

Гавриляк В. В. Жирнокислотний склад структурних ліпідів нормальних і патологічно змінених вовняних волокон / В. В. Гавриляк, В. М. Ткачук // Укр. біохім. журнал. — 2012. — Т. 84, № 5. — С. 106–111.

Havrylyak V. V. Assessment of human hair damage after oxidative stress / V. V. Havrylyak // Клінічна та експериментальна патологія. — 2013. — № 4. — P. 54–57.

Гавриляк В. В. Структурні зміни кератину волоса людини за норми та патології / В. В. Гавриляк В. В., Л. Ю. Сенцев, О. М. Шехович // Медична хімія. — 2013. — № 1. — С.16–19.

Гавриляк В. В. Електрофоретична характеристика протеїнів, виділених із кератинових волокон різних типів / В. В. Гавриляк, Г. М. Седіло // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2013. — В. 61 . — С. 25–29. 

Comparative characteristics of internal lipids in wool fibers of different type / Tkachuk V. M., Havrylyak V. V., Stapay P. V., Sedilo H. M.//The Animal Biology (Біологія тварин). — 2013. — В. 15. — № 2. — С.131–139.

Internal lipids of felted, yellowed and pathologically thin wool / Tkachuk V. M., Havrylyak V.V., Stapay P. V., Sedilo H. M. // Укр. біохім. журнал. — 2014. — В. 86. — № 1. — С. 131–138.

Гавриляк В. В. Сучасні підходи до створення вовняних волокон із новими функціональними властивостями / В. В. Гавриляк, П. В. Стапай, Г. М. Седіло // Вісник аграрної науки. — 2015. — № 4. — С. 54–58.

Вміст і склад розчинних протеїнів у тканині печінки молодняку овець за умов використання у їх раціонах добавок амінокислот лізину, метіоніну, а також натрію сульфату / Гавриляк В. В., Дружина О. С, Стапай П. В., Сидір Н. П. // Біологія тварин. — 2015. — Т. 17, №3. — С. 38–42.

 

До початку конференції молодих вчених залишилось

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація