Романів Любомир Ігорович

молодший науковий співробітник 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Освіта та професійна діяльність

У 2005 р. закінчив Львівську національну академію ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького, м. Львів.

З 2011 по 2013 рр. ― навчання в аспірантурі в Інституті біології тварин НААН, м. Львів

З 2014 р.  по даний час ― молодший науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології тварин НААН. 

У 2015 р. підготовлено і подано до захисту кандидатську дисертацію на тему: «Ліпіди та мікроелементи тканин і продукції бджіл та їхня продуктивність у період підгодівлі борошном сої і сполуками хрому» (спеціальність 03.00.04 – біохімія) під керівництвом д. вет. н., професора, член-кореспондента НААН Федорука Ростислава Степановича.

Наукова діяльність

Член Українського фізіологічного товариства.

Автор / співавтор 12 статей і 1 патент України. 

Наукові зацікавлення

Дослідження впливу тимчасових штучних білково-мінеральних і жирових замінників перги і наносполук окремих біогенних мікроелементів на біохімічні процеси в організмі медоносних бджіл і їх розмноження.

Визначення вмісту жирних кислот загальних ліпідів, окремих мікроелементів і важких металів в організмі робочих бджіл та їх продукції, інтенсивності яйцекладки бджолиних маток (з врахуванням сезонної динаміки). 

Основні наукові праці

Романів Л. І. Ліпідний склад тканин голови медоносних бджіл за згодовування добавки хлориду та цитрату хрому / Л. І. Романів // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького. — 2012.— Т. 14, №2 (52), Ч. 2. — С. 306−311. 

Романів Л. І. Вміст загальних ліпідів і співвідношення їх фракцій у тканинах грудей і черевця медоносних бджіл за згодовування борошна з бобів нативної та генетично модифікованої сої / Л. І. Романів, Р. С. Федорук // Біологія тварин. — 2013. —Т. 15, № 2. — С. 113−121.

Романів Л. І. Репродуктивна здатність бджолиних маток за умов підгодівлі бджіл борошном з бобів сої нативного та трансгенного сортів / Р. С. Федорук, Л. І. Романів // Біологія тварин. — 2013. — Т. 15, № 3. — С. 140−149.

Романів Л. І. Ліпідний склад тканин медоносних бджіл та їх підмору за додавання до підгодівлі нативної сої, хлориду та цитрату хрому / Л. І. Романів, Р. С. Федорук // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. — 2013. — Вип. 14, №1−2. — С. 309−314.

Романів Л. І. Репродуктивна здатність бджолиних маток за підгодівлі борошном сої з додаванням хрому / Л. І. Романів, Р. С. Федорук, В. Г. Каплуненко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2013. — Вип. 4 (76). — Т. 2, №. 2. — С. 136−144.

Романів Л. І. Уміст загальних ліпідів у тканинах медоносних бджіл за згодовування борошна з бобів нативної та генетично модифікованої сої / Р. С. Федорук, Л. І. Романів // Вісник аграрної науки. — 2014. № 1 (731). — С. 30−32.

Романів Л. І. Як позначаються на організмі бджіл корми з нативної і трансгенної сої / Л. І. Романів, Р. С. Федорук // Тваринництво України. — 2014. — № 3−4. — С. 57−60.

Романів Л. І. Важкі метали у тканинах медоносних бджіл при підгодівлі борошном нативної та трансгенної сої / Р. С. Федорук, Л. І. Романів // Тваринництво України. — 2014. — № 8−9. — С. 52−57. 

Романів Л. І. Вміст загальних ліпідів і співвідношення їх фракцій у тканинах медоносних бджіл за згодовування борошна нативної сої з додаванням хлориду та цитрату хрому / Р. С. Федорук, Л. І. Романів // Біологія тварин. — 2014. — Т. 16, № 1 — С. 160−168.

Романів Л. І. Вміст загальних ліпідів і співвідношення їх фракцій у продукції медоносних бджіл за згодовування борошна нативної сої з додаванням хрому хлориду та аквананоцитрату / Р. С. Федорук, Л. І. Романів // Біологія тварин. — 2014.— Т. 16, № 2. — С. 150−156.

Романів Л. І. Вміст ліпідів і важких металів у продукції медоносних бджіл за умов підгодівлі борошном з бобів сої нативної та трансгенної / Р. С. Федорук, Л. І. Романів // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Ґжицького. — 2014. — Т. 16, № 2 (59), Ч. 3. — С. 211−219.

R. S. Fedoruk, L. I. Romaniv, I. I. Kovalchuk The content of certain heavy metals in tissues and products of honey – bees under the condition of their feeding with native soy flour adding chloride and aquanano chrome citrate / R. S. Fedoruk, L. I. Romaniv, I. I. Kovalchuk // The Animal Biology. — 2015.—vol. 17, no. 1. — рр. 140−148. 

 

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація