Колещук Олена Іванівна

молодший науковий співробітник

кандидат сільськогосподарських наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта та професійна діяльність

У 2003 році закінчила Волинський державний університет ім. Лесі Українки і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Біологія” та здобула кваліфікацію біолога, викладача біології. 2003 – 2008 рр. – аспірантка лабораторії екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології тварин УААН. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: ”Фізіолого-біохімічні процеси в організмі великої рогатої худоби за умов згодовування селену, хрому і вітаміну Е” за спеціальністю біохімія, і отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук. Науковий керівник д.вет.н., професор, член-кореспондент НААН Федорук Ростислав Степанович.

З 2008р. – молодший науковий співробітник.

Наукова діяльність

Член Українського фізіологічгого товариства.

Автор 25 наукових праць, 1 патента та 1 технічних умов України.

Наукові зацікавлення

  • вивчення впливу згодовування селеновмісних сполук на фізіологічний стан, репродуктивну здатність та метаболічні процеси в організмі великої рогатої худоби
  • дослідження формування імунобіологічного статусу, росту та розвитку телят
  • вивчення впливу добавок на біохімічні процеси в організмі бугаїв та якісні показники спермопродукції. 

Основні наукові праці

Kolechuk O.I., Fedoruk R. S.. Immunobiological and antioxidant status of bulls-sires organism at fiding selenium and chrome // Miedzynarodowa Konferencja Naukowa ”Osiagniecia naukowe a praktyka zootechniczna”, Krakow, October 17, 2009.– Р. 23-27. 

Колещук О. І. Станн антиоксидантної системи корів і новонароджених телят за згодовування їм селеновмісного препарату // Наук. техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – 2010.– Вип. 11, №1. – С.58-63.

ТУ У 15.7 – №300995014-001:2009 Добавка кормована основі селену та вітаміну Е.Технічні Умови. // Федорук Р. С., Колещук О. І., Ковальчук І. І.

Патент на корисну модель UA МПК Ф 23 К 1/175; 1/22 Спосіб підвищення імунобіологічної реактивності та інтенсивності росту телят. / Р. С. Федорук, О. І. Колещук, І. І. Ковальчук (Україна) –– № 45490; заявл. 15.06.2009; опубл. 10. 11. 2009. Бюл. №21.

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація