Лабораторія живлення та біосинтезу продукції тварин

Лабораторія живлення та біосинтезу продукції тварин створена 1 січня 2012 року шляхом об'єднання лабораторій живлення корів та живлення овець і вовно утворення. 

Колектив лабораторії

Вудмаска Ігор Васильвич – завідувач лабораторії, д. с-г. н.

Стапай Петро Васильович – головний науковий співробітник, д. с-г. н.

Гавриляк Вікторія Василівна – провідний науковий співробітник, д. б. н.

Сачко Роман Григорович – старший науковий співробітник, к. с-г. н.

Невоструєва Ірина Володимирівна – старший науковий співробітник, к. с-г. н.

Гудима Володимира Юріївна – молодший науковий співробітник, к.с-г.н.

Голова Наталія Василівна– науковий співробітник, к. с-г. н.

Скорохід Андрій Володимирович– молодший науковий співробітник, к. с-г. н.

Стахів Надія Петрівна – науковий співробітник, к. с-г. н.

Пахолків Наталія Ігорівна – науковий співробітник, к. вет. н.

Васьків Роман Павлович – аспірант

Діяльність

Напрями досліджень лабораторії:

 • вивчення фізіолого-біохімічних основ живлення жуйних, зокрема ВРХ та овець, з метою розробки науково обґрунтованих заходів підвищення біоконверсії корму в їх високоякісну продукцію — молоко, м'ясо, вовну;
 • підвищення трансформації поживних речовин кормів у попередники синтезу молока у високопродуктивних корів на рівні травлення та проміжного обміну з урахуванням потреб організму (підтримання, молокоутворення, ріст плоду, приріст живої маси) в залежності від стадії репродуктивно-лактаційного циклу;
 • розроблення способів, спрямованих на підвищення продуктивних якостей овець:
  • настригів вовни і поліпшення її якості;
  • молочної продуктивності вівцематок, покращення хімічного складу та біологічної цінності молока;
 • вивчення впливу мінеральних елементів та біологічно активних речовин на метаболічні процеси в організмі овець та створення на їх основі кормових добавок;
 • пошук інтегральних біохімічних тестів для оцінювання і прогнозування продуктивних якостей тварин;
 • удосконалення вуглеводного, протеїнового, ліпідного, вітамінного і мінерального живлення високопродуктивних корів та овець на основі нових принципів нормування з врахуванням розщеплюваності протеїну, співвідношення різних фракцій вуглеводів, класів ліпідів та їх жирнокислотного складу;
 • вивчення особливості біогідрогенізації поліненасичених жирних кислот у рубці жуйних тварин за різного складу раціону та залежно від рН рубцевого середовища, утворення у рубці різних ізоформ кон'югованої лінолевої кислоти та включення їх у склад молочного жиру;
 • вивчення використання жирових добавок до раціону та їх вплив на енергетичні процеси, використання поживних речовин, біогідрогенізацію поліненасичених жирних кислот та ізомерний склад жирних кислот молочного жиру у високопродуктивних корів;
 • вивчення механізмів регуляції рН рубцевої рідини буферними речовинами та їх вплив на обмін речовин, рубцеву ферментацію та біогідрогенізацію жирних кислот у рубці;
 • вивчення ообливості рубцевої ферментації та обміну речовин у корів в дородовий та післяродовий періоди;
 • розробка кормових добавок для попередження метаболічних порушень в корів.

Лабораторія виконує широкий спектр біохімічних досліджень кормів, крові, вмісту рубця, молока, вовни.

Завдання, гранти

Лабораторія виконує завдання на 2016 -2020 рр. у програмах наукових досліджень:

ПНД 32 «Вивчити біохімічні особливості м'яса молодих овець, вирощених за умов інтенсивних технологій», 32.00.06.04. П, ДР 0116U001404, керівник д.б.н. Гавриляк В. В.

ПНД 35:

 «Дослідити метаболічні процеси у високопродуктивних корів у до- та післяродовий періоди», 35.00.02.05.ФДР 0116U001414

 «Вивчити структурні особливості вовни та розробити способи покращення її технологічних і фізико-хімічних властивостей», 35.00.02.07.Ф, ДР 0116U001416

Наукові здобутки

З часу створення лабораторії співробітниками опубліковано понад 150 наукових статей, у тому числі 2 монографії, 1 посібник, 4 методичні рекомендації, 2 патенти України, 2 ДСТУ та 1 ТУ. 

На базі лабораторії ведеться підготовка кадрів через аспірантуру та докторантуру. У лабораторії захищено 2 докторські та 8 кандидатських дисертацій.

Лабораторія живлення та біосинтезу продукції жуйних акредитована для проведення серії фізіолого-біохімічних досліджень (атестат акредитації № 2Н461 від 02.09.2010 р. на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025/2006).

Лабораторія пропонує

 • вивчення та оцінювання молочної і м'ясної продуктивності овець різних порід;
 • фізіолого-біохімічні дослідження крові, шкіри, волосяних фолікулів, вовни, жиропоту;
 • консультативна допомога господарствам з питань живлення високопродуктивних корів та овець;
 • проведення аналізу кормової бази диких жуйних тварин (зубр, олень, лось) у національних природних парках західної України та розробка кормових добавок;
 • моніторинг екологічного стану довкілля. 

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація