Голова ради

доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН,
Інститут біології тварин НААН, директор, 
03.00.04 біохімія (ветеринарні науки)
Заступник голови
доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН,
Інститут біології тварин НААН, головний науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології та якості продукції,
03.00.13 фізіологія людини і тварин (ветеринарні науки)
Учений секретар 
доктор ветеринарних наук, професор,
Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії імунології,
03.00.04 біохімія (ветеринарні науки)
Члени ради:
Величко Володимир Олександрович
доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник,
ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України,головний науковий співробітник,
03.00.13 фізіологія людини і тварин (ветеринарні науки)
Вовк Стах Осипович
доктор біологічних наук, професор кафедри,
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, завідувач лабораторії дрібного тваринництва, 
03.00.04 біохімія (ветеринарні науки)
доктор біологічних наук, професор,
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, професор кафедри медичної біології та генетики, 
03.00.04 біохімія (біологічні науки)
доктор сільськогосподарських наук, професор,
Інститут біології тварин НААН, головний науковий співробітник лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних, 
03.00.04 біохімія (сільськогосподарські науки)
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,
Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних, 
03.00.04 біохімія (біологічні науки)
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,
Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці, 
03.00.04 біохімія (сільськогосподарські науки)
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, 
Інститут біології тварин НААН, заступник директора із наукової роботи, 
03.00.04 біохімія (біологічні науки)
Ковальчук Ірина Іванівна
доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник,
Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії екологічної фізіології та якості продукції, 
03.00.13 фізіологія людини і тварин (ветеринарні науки)
Куртяк Богдан Михайлович
доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник,
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, завідувач кафедри епізоотології, 
03.00.04 біохімія (ветеринарні науки)
Лесик Ярослав Васильович
доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник,
Інститут біології тварин НААН, заступник директора з інноваційної роботи, 
03.00.13 фізіологія людини і тварин (ветеринарні науки)
Луцик Максим Дмитрович
доктор біологічних наук, професор,
Інститут біології клітин НАН України, провідний науковий співробітник відділу регуляції проліферації клітини та апоптозу,
03.00.04 біохімія (біологічні науки)
доктор біологічних наук, професор, 
Інститут біології тварин НААН, головний співробітник лабораторії обміну речовин, 
03.00.04 біохімія (біологічні науки)
доктор ветеринарних наук, cтарший науковий співробітник,
Інститут біології тварин НААН, провідний науковий співробітник лабораторії імунології,  
03.00.04 біохімія (ветеринарні науки)
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,
Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії, 
03.00.13 фізіологія людини і тварин (ветеринарні науки)
Паска Марія Зіновіївна
доктор ветеринарних наук, професор,
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, завідувач кафедри технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів, декан факультету харчових технологій та екології,
03.00.13 фізіологія людини і тварин (ветеринарні науки)
Ратич Іриней Борисович
доктор сільськогосподарських наук, член-кор. НААН, 
Інститут біології тварин НААН, головний науковий співробітник лабораторії живлення птиці, 
03.00.04 біохімія (сільськогосподарські науки)
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,
Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії обміну речовин, 
03.00.04 біохімія (біологічні науки)
Седіло Григорій Михайлович
доктор сільськогосподарських наук, професор,  академік НААН,
Інститут сільського господарства Західного регіону НААН, директор, 
03.00.04 біохімія (сільськогосподарські науки)
доктор ветеринарних наук, cтарший науковий співробітник,
Інститут біології тварин НААН, старший науковий співробітник лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії,
03.00.04 біохімія (ветеринарні науки)
доктор сільськогосподарських наук, професор,
Інститут біології тварин НААН, головний науковий співробітник лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних, 
03.00.04 біохімія (сільськогосподарські науки)
Цісарик Орися Йосипівна
Доктор сільськогосподарських наук, професор,
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького МОН України, завідувач кафедри технології молока та молочних продуктів, 
03.00.04 біохімія (сільськогосподарські науки)

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація