Голова ради

доктор біологічних наук,
Інститут біології тварин НААН, директор, 
03.00.04 біохімія (біологічні науки)
Заступник голови
доктор ветеринарних наук, професор,
Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії імунології,
03.00.04 біохімія (ветеринарні науки)
Вчений секретар 
кандидат ветеринарних наук,
Інститут біології тварин НААН, старший науковий співробітник лабораторії імунології,
03.00.04 біохімія (ветеринарні науки)
Члени ради:
доктор біологічних наук, професор,
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, професор кафедри медичної біології та генетики, 
03.00.04 біохімія (біологічні науки)
доктор сільськогосподарських наук, професор,
Інститут біології тварин НААН, заступник директора із наукової роботи,
03.00.04 біохімія (біологічні науки)
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,
Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, професор кафедри технології біологічноактивних сполук, фармації та біотехнології,
03.00.04 біохімія (біологічні науки)
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,
Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці, 
03.00.04 біохімія (сільськогосподарські науки)
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,
Інститут біології тварин НААН, старший науковий співробітник лабораторії обміну речовин, 
03.00.04 біохімія (сільськогосподарські науки)
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, 
Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин,
03.00.04 біохімія (біологічні науки)
Кирилів Ярослав Іванович
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, головний науковий співробітник лабораторії годівлі та технології кормів,
03.00.04 біохімія (сільськогосподарські науки)
Куртяк Богдан Михайлович
доктор ветеринарних наук, професор, 
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, завідувач кафедри епізоотології, 
03.00.04 біохімія (ветеринарні науки)
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,
Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії, 
03.00.04 біохімія (ветеринарні науки)
Ратич Іриней Борисович
доктор сільськогосподарських наук, член-кор. НААН, 
Інститут біології тварин НААН, головний науковий співробітник лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці, 
03.00.04 біохімія (сільськогосподарські науки)
доктор ветеринарних наук, cтарший науковий співробітник, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького МОН України, завідувач кафедри ветеринарно-санітарного інспектування 
03.00.04 біохімія (ветеринарні науки)
доктор сільськогосподарських наук, професор,
Інститут біології тварин НААН, в.о. завідувача лабораторії обміну речовин, 
03.00.04 біохімія (сільськогосподарські науки)
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, 
Інститут біології тварин НААН, старший науковий співробітник лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці, 
03.00.04 біохімія (біологічні науки)
Цісарик Орися Йосипівна
Доктор сільськогосподарських наук, професор,
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького МОН України, завідувач кафедри технології молока та молочних продуктів, 
03.00.04 біохімія (сільськогосподарські науки)