Завданням відділу є підготовка спеціалістів вищої кваліфікації для здобуття ними вчених ступенів. 

Аспірантуру в Інституті біології тварин НААН було відкрито у 1961 р. за двома спеціальностями: 03.00.04 — «біохімія», 03.00.13 — «фізіологія людини і тварин». Перший набір аспірантів був 8 осіб (5 – «біохімія», 3 – «фізіологія людини і тварин»). 

Станом на 01 січня 2017 року  у Інституті біології тварин НААН навчаються:

3 докторанти;

30 аспірантів: 15 – очної (денної), 15 – заочноної форми навчання.

Відповідно до наказу МОН України від 03.08.2016 № 933 «Про ліцензування освітньої діяльності та третьому освітньо-науковому рівні», Інститут біології тварин НААН отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні:

у аспірантурі за спеціальностями:

  • 091 — «Біологія»
  • 204 — «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»
  • 211 — «Ветеринарна медицина» 

Відповідальний за відділ аспірантури: вчений секретар інституту, к. с.-г. н. Смолянінова Оксана Олексіївна

 Прийом до аспірантури (ад′юктури) Інституту здійснюється відповідно до показників державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів, а також на комерційній основі — на умовах контрактів, укладених Інститутом з юридичними та фізичними особами.

Зарахування проводиться за результатами конкурсних вступних іспитів відповідно до рішення приймальної комісії після укладення контракту між університетом та вступником до аспірантури або установою, яка скерувала його на навчання.

Підготовка у аспірантурі здійснюється за рахунок:

  • коштів держбюджету України (за державним замовленням)
  • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).