Персональний склад

Координаційно-методичної ради

з виконання ПНД № 35 «Фізіологія і біохімія живлення, високої резистентності та продуктивності тварин»

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Посада, установа
голова ради   
Влізло Василь Васильович

Доктор ветеринарних наук,

професор, академік НААН

Директор,

Інститут біології тварин НААН

заступник голови ради   
Іскра Руслана Ярославівна

Доктор біологічних наук,

старший науковий співробітник

Заступник директора з наукової роботи,

Інститут біології тварин НААН

секретар ради   
Гавриляк Вікторія Василівна

Доктор біологічних наук,

старший науковий співробітник

Провідний науковий співробітник лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних,

Інститут біології тварин НААН

члени ради  
Величко Володимир Олександрович

Доктор ветеринарних наук,  

старший науковий співробітник

Головний науковий співробітник відділу з питань наукового забезпечення стандартизації, сертифікації і держконтролю у ветмедицині,

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветпрепаратів та кормових добавок

Віщур Олег Іванович

Доктор ветеринарних наук,

професор

 Завідувач лабораторії імунології,

Інститут біології тварин НААН

Вудмаска Ігор Васильович

Доктор сільськогосподарських наук,

професор

Головний науковий співробітник лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних,

Інститут біології тварин НААН

Жукорський Остап Мирославович

Доктор сільськогосподарських наук,

професор

В. о. академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН,

Президія Національної академії аграрних наук України

Дроник Григорій Васильович

Доктор біологічних наук,

професор, академік НААН

Головний науковий  співробітник лабораторії селекції, розведення і годівлі,

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН

Ковальчук Ірина Іванівна

Доктор ветеринарних наук,

старший науковий співробітник

Завідувач лабораторії екологічної фізіології та якості продукції,

Інститут біології тварин НААН

Лесик Ярослав Васильович

Доктор ветеринарних наук,

старший науковий співробітник

Заступник директора з інноваційно-наукової діяльності,

Інститут біології тварин НААН

Манько Володимир Васильович Доктор біологічних наук, професор

Завідувач кафедри фізіології людини і тварин,

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

Ратич Іриней Борисович

Доктор сільськогосподарських наук,

член-кореспондент НААН

Консультант дирекції,

Інститут біології тварин НААН

Салига Юрій Тарасович

Кандидат біологічних наук,

старший науковий співробітник

Завідувач лабораторії обміну речовин,

Інститут біології тварин НААН

Седіло Григорій Михайлович

Доктор сільськогосподарських наук,

професор, член-кореспондент НААН

Директор,

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

Стапай Петро Васильович

Доктор сільськогосподарських наук,

професор

Головний науковий співробітник лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних, 

Інститут біології тварин НААН

Федорук Ростислав Степанович

Доктор ветеринарних наук,

професор, член-кореспондент НААН

Головний науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології та якості продукції,

Інститут біології тварин НААН