17 грудня об 12.00 год. на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.368.002 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
Здобувач: Яворська Наталка Йонівна, старший лаборант кафедри біологічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Спеціальність: 091 Біологія (03.00.04 – біохімія)
Назва дисертаційної роботи: «Біологічно активні речовини пагонів лохини високорослої (Vaccinium corymbosum L.) і їх вплив на мікробіоту та імунну систему»
Науковий керівник: Воробець Наталія Миколаївна, доктор біологічних наук, професор