Андрушко Олександр Борисович , к.б.н., с.н.с., старший науковий співробітник лабораторії біотехнології відтворення

Боднар Юлія Володимирівна, к.с.-г.н., молодший науковий співробітник лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії

Брода Наталія Анатоліївна, к.б.н, с.н.с., старший науковий співробітник лабораторії імунології

Буслик Тетяна Володимирівна, к.б.н., старший науковий співробітник  лабораторії обміну речовин імені Степана Гжицького

Віщур Олег Іванович, д.вет.н., професор., завідувач лабораторії імунології

Вудмаска Ігор Васильович, д.с.-г.н., проф., заступник директора із наукової роботи

Гевкан Іван Іванович, к.б.н, с.н.с., завідувач лабораторії біотехнології відтворення

Грабовська Олександра Степанівна, к.б.н, с.н.с., провідний науковий співробітник лабораторії інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Гримак Христина Миколаївна, к.с.-г.н., молодший науковий співробітник лабораторії біотехнології відтворення

Гунчак Алла Володимирівна, д.с.-г.н., с.н.с., завідувач лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці

Денис Галина Григорівна, к.с.-г.н., старший науковий співробітник лабораторії інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Дзень Євген Олексійович, к.с.-г.н., с.н.с., провідний науковий співробітник лабораторії обміну речовин імені Степана Гжицького

Іскра Руслана Ярославівна, д.б.н., с.н.с, провідний науковий співробітник лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин

Кичун Ігор Володимирович, к.б.н., с.н.с, провідний науковий співробітник лабораторії імунології

Климець Галина Володимирівна, молодший науковий співробітник лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин

Ковальчук Ірина Іванівна, д.вет.н., с.н.с., провідний науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології та якості продукції

Козак Марія Романівна, к.б.н, старший провідний науковий співробітник лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії

Корбецька Ольга Олегівна, к.с.-г.н., молодший науковий співробітник лабораторії біотехнології відтворення

Корбецький Андрій Романович, к.с.-г.н., науковий співробітник лабораторії біотехнології відтворення

Корнят Сергій Богданович, к.с.-г.н., с.н.с, старший науковий співробітник лабораторії біотехнології відтворення

Кремпа Катерина Михайлівна, фахівець лабораторії інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Кузів Маркіян Ігорович, д.с.-г.н., с.н.с, провідний науковий співробітник лабораторії розведення та селекції тварин

Кузів Наталія Михайлівна, к.с.-г.н., науковий співробітник лабораторії розведення та селекції тварин

Кузьміна Наталія Валеріївна, к.б.н., науковий співробітник лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії

Кушкевич Мар'яна Василівна, к.б.н., молодший науковий співробітник лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії

Лесик Ярослав Васильович, д.вет.н., с.н.с.,  провідний науковий співробітник лабораторії інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Лучка Іван Васильович, к.с.-г.н., завідувач лабораторії інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Мазур Наталія Петрівна, д.с.-г.н., провідний науковий співробітник лабораторії розведення та селекції тварин

Масюк Марія Богданівна, к.вет.н., молодший науковий співробітник лабораторії імунології

Мартин Юрій Володимирович, фахівець лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії

Михалюк Василина Володимирівна, к.б.н., молодший науковий співробітник  лабораторії обміну речовин імені Степана Гжицького

Мудрак Дарія Іванівна, к.вет.н., старший науковий співробітник лабораторії імунології

Насєдкіна Надія Володимирівна, головний фахівець лабораторії інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Невоструєва Ірина Володимирівна, к.с.-г.н., старший науковий співробітник лабораторії обміну речовин імені Степана Гжицького

Остапів Дмитро Дмитрович, д.с.-г.н., с.н.с., завідувач лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії

Пахолків Наталія Ігорівна, к.вет.н., науковий співробітник лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці

Петрух Ірина Михайлівна, к.с.-г.н., с.н.с., старший науковий співробітник лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії

Петько Марія Сергіївна, фахівець лабораторії розведення та селекції тварин

Пилипець Андрій Зіновійович, к.с.-г.н., с.н.с., науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології та якості продукції

Понкало Леся Ігорівна, к.вет.н., в.о. завідувача лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин

Приймич Надія Іванівна, фахівець лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин

Ратич Іриней Борисович, д.с.-г.н., чл. кор., г.н.с. лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці

Росаловський Володимир Петрович, к.б.н., старший науковий співробітник лабораторії обміну речовин імені Степана Гжицького

Сав’як Зоряна Ігорівна, фахівець лабораторії обміну речовин імені Степана Гжицького

Салига Наталія Омелянівна, к.б.н., с.н.с., старший науковий співробітник лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин

Салига Юрій Тарасович, д.б.н., с.н.с., директор інституту

Сачко Роман Григорович, к.с.-г.н., с.н.с., старший науковий співробітник лабораторії обміну речовин імені Степана Гжицького

Сірко Ярослав Миколайович, к.с.-г.н., с.н.с., старший науковий співробітник лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці

Скорохід Андрій Володимирович, к.с.-г.н., молодший науковий співробітник лабораторії обміну речовин імені Степана Гжицького

Смолянінов Констянтин Борисович, к.с.-г.н., с.н.с., старший науковий співробітник лабораторії імунології

Смолянінова Оксана Олексіївна, к.с.-г.н., вчений секретар

Стапай Петро Васильович, д.с.-г.н., проф., завідувач лабораторії обміну речовин імені Степана Гжицького

Стахів Надія Петрівна, к.с.-г.н., науковий співробітник лабораторії обміну речовин імені Степана Гжицького

Стельмащук Надія Михайлівна, фахівець лабораторії інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Стефанишин Ольга Михайлівна, к.б.н., с.н.с., старший науковий співробітник лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці

Судин Катерина Юріївна, фахівець лабораторії інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Татомир Зіновій Васильович, фахівець лабораторії біотехнології відтворення

Федорович Віталій Васильович, д.с.-г.н., с.н.с. лабораторії біотехнології відтворення

Федорович Єлизавета Іллівна, д.с.-г.н., с.н.с., чл.кор., завідувач лабораторії розведення та селекції тварин

Федорук Ростислав Степанович, д.вет.н., проф., чл.кор., головний науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології та якості продукції

Хірівська Наталя Андріївна, фахівець лабораторії інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Хомин Михайло Михайлович, к.б.н., с.н.с., провідний науковий співробітник лабораторії інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Цап Марія Михайлівна, к.с.-г.н., в.о. завідувача лабораторії екологічної фізіології та якості продукції

Чокан Тарас Васильович, к.с.-г.н., с.н.с., старший науковий співробітниклабораторії розведення та селекції тварин

Чорненький Тарас Ярославович, провідний фахівець лабораторії інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Шаран Микола Михайлович, д.с.-г.н., проф., заступник директора з інноваційно-наукової діяльності

Шах Лідія Володимирівна, м.н.с. лабораторії інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Штапенко Оксана Всеволодівна, д.б.н., с.н.с., старший науковий співробітник лабораторії біотехнології відтворення

Яремчук Ірина Методіївна, к.с.-г.н., старший науковий співробітник лабораторії біотехнології відтворення

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                                                                        obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect