ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Кирилів Б.Я. Видові, онтогенетичні та органо-тканинні особливості протеїнового обміну й активність гідролітичних ензимів у птиці за дії аліментарних чинників : дис. д-ра с.-г. наук : 03.00.04 / Кирилів Богдан Ярославович – Львів, 2019. – 352 с.
 • Юськів Л.Л. Біохімічне та клінічне обґрунтування застосування вітаміну D3 і його роль в організмі великої рогатої худоби: дис. докт. вет. наук : 03.00.04 / Юськів Любов Любомирівна – Львів, 2018. – 477 с.
 • Сімонов М. Р. Біохімічний та гормональний статус у здорових і хворих на кетоз високопродуктивних корів : дис. докт. вет. наук : 03.00.04 / Сімонов Маріан Романович – Львів, 2016. – 349 с.
 • Огородник Н. З. Метаболічний гомеостаз у свиней і роль імунотропних препаратів у його регуляції : дис. докт. вет. наук : 03.00.04 / Огородник Наталія Зіноївна – Львів, 2016. – 552 с.
 • Салига Ю. Т. Фізіолого-біохімічні механізми впливу хлорпірифосу та карбофурану на організм тварин : дис. докт. біол. наук : 03.00.04 / Салига Юрій Тарасович – Львів, 2016.  –  с.
 • Гавриляк В. В. Біохімічні та видові особливості структури волоса за норми і патології : дис. докт. біол. наук : 03.00.04 / Гавриляк Вікторія Василівна – Львів, 2015. – 340 с.
 • Ковальчук І. І. Важкі метали та ліпіди тканин і продукції бджіл за умов традиційного й органічного бджільництва та способи корекції їхніх рівнів : дис. докт. вет. наук : 03.00.13 / Ковальчук Ірина Іванівна – Львів, 2015.
 • Лесик Я. В. Резистентність, відтворення і продуктивність кроликів та способи їх підвищення за умов використання сполук Хрому і Сульфуру : дис. докт. вет. наук : 03.00.13 / Лесик Ярослав Васильович – Львів. 2015. – 430 с.
 • Ткачук В. М. Біохімічне обґрунтування формування фізико-хімічних властивостей вовни овець : дис. докт. с.-г. наук : 03.00.04 / Ткачук Віталій Мирославович – Львів, 2015. – 360 с.
 • Іскра Р. Я. «Біохімічні процеси в організмі тварин за дії різних сполук хрому(ІІІ)» — 03.00.04. — дис. док. біол. наук. — Львів. — 2013. — 426 с.
 • Гунчак А. В. «Метаболічні процеси та продуктивність птиці за дії біогенних добавок» — 03.00.04. — дис. док. с.-г. наук. — Львів. — 2012. — 356 с.
 • Шаран М. М. «Експериментальне обґрунтування та удосконалення методів трансплантації і кріоконсервації ембріонів великої рогатої худоби» — 03.00.20. — дис. док. с.-г. наук. — Львів. — 2010. — 347 с.
 • Вудмаска І. В. «Метаболізм у рубці та його вплив на жирнокислотний склад ліпідів молока корів за різного вуглеводного і ліпідного складу раціону». — 03.00.04. — біохімія. — дис. док. с.-г. наук. — Львів. — 2008. — 365 с.
 • Віщур О. І. «Біохімічні особливості формування та регуляції імунної відповіді у телят і поросят у ранньому віці. — 03.00.04. — дис. док. вет. наук. — Львів. — 2007. — 403 с.
 • Вудмаска І. В. «Метаболізм у рубці та його вплив на жирнокислотний склад ліпідів молока корів за різного вуглеводного і ліпідного складу раціону». — 03.00.04. — біохімія. — дис. док. с.-г. наук. — Львів. — 2008. — 365 с.
 • Данчук В. В. «Процеси перекисного окиснення ліпідів та гормональні і субстратні механізми регуляції антиоксидантної системи в тканинах поросят» — 03.00.04. — дис. док. с.-г. наук. — Львів. — 2002. — 282 с.
 • Антоняк Г. Л. «особливості гемопоезу у тварин на ранніх стадіях постнатального розвитку — дис. док. біол. наук. — Львів. — 2002. —414 с.
 • Рівіс Й. Ф. «Вплив кормових факторів на обмін лінолевої кислоти в організмі тварин» — 03.00.04. — біохімія. — дис. док. с.-г. наук. — Львів. — 2001. — 279 с.
  Стапай П. В. «Ліпіди шкіри, їх роль в процесах вовно утворення та збереження природних
  властивостей вовни овець» — 06.00.25. — дис. док. с.-г. наук. — Львів. — 1997. — 308 с.
 • Вовк С. Й. «Вікові особливості синтетичних і енергетичних процесів у скелетних м’язах великої рогатої худоби і фактори їх регуляції» — 03.00.04. — біохімія. — дис. док. біол. наук. — Львів. — 1992. — 313 с.

 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

2020

 • Сливінська О.М. Вуглеводний обмін і антиоксидантна система в щурів з експериментальним цукровим діабетом та їх корекція цитратами хрому і цинку: дис. канд. біол. наук : 03.00.04 / Слівінська Оксана Миколаївна ; Нац. акад. аграр. - Львів, 2020. - 193 с.

2019

 • Медвідь С.М. Метаболізм, резистентність та продуктивність птиці за дії цитратів мікроелементів нанотехнологічного походження: дис. канд. с.-г.: 03.00.04 / Медвідь Світлана Михайлівна — Львів, 2019. — 196 с.
 • Пащенко А. Г. Мікроелементи та ліпіди тканин і продукції бджіл за
  підгодівлі цитратами Co і Ni та борошном сої : дис. канд. вет. наук : 03.00.13 / Пащенко Алла Григорівна ; — Львів, 2019. — 200 с.

2018

 • Акимишин М.М. Концентрація статевих гормонів і активність ензимів у тканинах репродуктивних органів за статевого циклу та гіпофункції яєчників корів : дис. канд. вет. наук: 03.00.04 / Акимишин Маріанна Миколаївна – Львів. 2018. – 213 с.
 • Масюк М. Б. Обмін ліпідів в організмі коропа на різних стадіях розвитку
  за дії вітамінно-мінеральної добавки : дис. канд. с.-г. наук. 03.00.04 / Масюк Марія Богданівна — Львів, 2018. — 156 с.
 • Росаловський В. П. Порушення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги і функціонального стану крові щурів за інтоксикації хлорпірифосом та їх коригування комплексом вітамінів А та Е: дис. канд. біол. наук : 03.00.04 /  Росаловський Володимир Петрович – Львів, 2018. – 162 с.
 • Руденко О. П. Сезонні особливості та фактори регуляції імунного потенціалу й антиоксидантного захисту у коропових риб: дис. канд. вет. 03.00.04 / Руденко Ольга Петрівна — Львів, 2018. — 172 с.
 • Собко Г. В. Стан імунної й антиоксидантної систем організму корів, хворих на субклінічну форму маститу, за дії апіфітопрепарату : автореф. дис. канд. вет. наук : 03.00.04 / Собко Галина Василівна ; — Львів, 2018. — 173 с.
 • Шатинська О.А. Біохімічні процеси в організмі щурів з експериментально індукованим діабетом за дії цитратів магнію і хрому : дис. канд. біол. наук : 03.00.04 / Шатинська Олена Андріївна — Львів, 2018. — 166 с.

2017

 • Гудима В. Ю. Біохімічні показники тканин і яєць курей–несучок за різного розміру частинок вапняку та вмісту вітаміну D3 у раціоні : дис. канд. с.-г. наук : 03.00.04 / Гудима Володимира Юріївна – Львів, 2017. – 162 с.
 • Кушкевич М. В. Онтогенетичні зміни локалізації і вмісту клітинного пріона та його зв’язок з активністю АТФ-аз : дис. канд. біол. наук : 03.00.04 / Кушкевич Мар’яна Василівна – Львів, 2017. – 188 с.

2016

 • Боднар Ю. В. Активність окисних процесів та утворення гормонів клітинами гранульози яєчників корів : дис. канд. с.-г. наук : 03.00.04 / Боднар Юлія Володимирівна – Львів, 2016. – 149 с.
 • Романів Л. І. Ліпіди та мікроелементи тканин і продукції бджіл та їхня продуктивність у період підгодівлі борошном сої і сполуками хрому : дис. канд. с.-г. наук : 03.00.04 / Романів Любомир Ігорович – Львів, 2016. – 158 с.  

2015

 • Гримак, Христина Миколаївна. Біотехнологічні методи підвищення якості деконсервованої сперми баранів-плідників та заплідненості вівцематок [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / Гримак Христина Миколаївна ; Білоцерк. нац. аграр. ун-т. - Біла Церква, 2015. - 20 с. 

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect