Лабораторія імунології

Лабораторія, як структурний підрозділ сформована у 1998 році на основі групи імунології Інституту землеробства і біології тварин УААН. За роки існування розроблено низку принципово нових винаходів, зокрема комплексні препарати нового покоління, які використовуються у ветеринарній практиці для лікування та профілактики хвороб тварин. 

Колектив лабораторії

Віщур Олег Іванович – завідувач лабораторії, д. вет. н.

Кичун Ігор Володимирович – провідний науковий співробітник, к. б. н. 

Брода Наталія Анатоліївна – старший науковий співробітник, к. б. н.

Смолянінов Костянтин Борисович – старший науковий співробітник, к. с.-г. н.

Мудрак Дарія Іванівна – науковий співробітник,  к. вет. н.

Масюк Марія Богданівна – науковий співробітник,  к. вет. н.

Матлах Ірина Йосипівна – провідний фахівець

Ясниський Роман Святославович – провідний фахівець

Діяльність

Лабораторія працює над вивченням особливостей метаболічного гомеостазу, формування імунної відповіді у тварин в останній період гестації та у критичні періоди постнатальної адаптації. Розробкою на цій базі ефективних способів профілактики та лікування інфекційних і незаразних захворювань, імунодефіцитних станів, підвищення резистентності молодняку телят і поросят у ранній постнатальний період.

Вивчаються механізми дії нових імунотропних препаратів на імунний потенціал, NO-залежні механізми, систему антиоксидантного захисту, білковий і ліпідний обмін в організмі тварин.

Проводяться дослідження із застосуванням імуномодулюючих препаратів у системі профілактики хвороб молодняку та для стимуляції імунобіологічної реактивності організму, підвищення продуктивності та збереженості тварин. 

Дослідження лабораторії проводяться на сільськогосподарських тваринах (велика і дрібна рогата худоба, свині), домашніх тваринах (собаки, кішки) та лабораторних тваринах (кролі, білі мишки, щури), а також виконуються експерименти на рибі. Лабораторія займається розробкою способів та методів корекції і підвищення імунного потенціалу у тварин з допомогою сучасних безпечних препаратів.

Завдання, гранти

Лабораторія виконує завдання  у програмах наукових досліджень:

ПНД 33 «Дослідити вплив L-аргініну та екстракту ехінацеї на стан імунітету коропа» (пошукове)», 33.00.00.15.П, ДР 0116U001405, керівник ― к. с.-г. н. Смолянінов К. Б. (2016 р.)

ПНД 35 «Вивчити біохімічні механізми формування та регуляції клітинного компартменту і гуморального імунітету у тварин за норми і патології», 35.00.02.06.Ф, ДР 0116U001415, керівник ― д. вет. н. Віщур Олег Іванович (2016 – 2020 рр.)

Наукові здобутки лабораторії

За 1998–2015 роки співробітниками лабораторії опубліковано понад 400 наукових праць, у тому числі 4 посібники, 18 патентів, 6 ТУ України, 2 СОУ, 5 довідників, 3 методичні рекомендації, 2 лабораторні практикуми Всього за цей період співробітниками та аспірантами лабораторії захищено 1 докторська та 9 кандидатських дисертацій. Серед найновіших:

Гутий Б. В. Антиоксидантний захист організму молодняку великої рогатої худоби з хронічного кадмієвого токсикозу та його корекція / О. І. Віщур, Б. В. Гутий, Д. Ф. Гуфрій, І. І. Харів, І. Є. Соловодзінська // Монографія — Львів : СПОЛОМ, 2015. — 146 с.

Довідник нових ветеринарних препаратів Довідник /за ред. І. Я. Коцюмбаса. — Львів, 2015. — 247 с.

Віщур О. І. та ін. Фармацевтичний маркетинг. Підручник — Львів, 2015. — 180 с.

Влізло Василь Васильович  Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині та тваринництві [Текст] : монографія / В.В. Влізло, Б.М. Куртяк, І.В. Вудмаска, О. І. Віщур, А. П. Петрук – [2-ге вид., доп. І переробл.]. — Львів.: СПОЛОМ, 2015. — 436с.

Навчально-методичний посібник «Спеціальна ветеринарна фармакологія» — За редакцією Б.В. Гутого. — ЛНУВМіБТ ім. С.З.Гжицького. Львів. — 2015. — 229 с.

Віщур О. І. та ін. Імунний статус, способи оцінки і методи корекції у телят раннього віку // Монографія — Львів : СПОЛОМ, 2015. — 183 с.

Навчально-методичний посібник «Спеціальна ветеринарна фармакологія»  — За редакцією Б.В. Гутого. — ЛНУВМБТ ім. С.З.Гжицького. Львів. — 2015. — 229 с.

Yriy Slyvchuk, Iryna Matiukha, Vasyl Syrvatka, Ivan Hevkan, Svetlana Fyodorova, Oksana Shtapenko, Ivan Rozgoni Stabilizing the gonadotropin activity with the use of different organic compounds // Agro Life Scientific Journal - Volume 4, Number 1, 2015 ISSN 2285-5718. — pp. 187-193.

Oksana Shtapenko , Ivan Gevkan, Yevgen Dzen`, Svetlana Fedorova, Yurij Sluvchyk, Vasyl Syrvatka, Iryna Matiukha Effect of liposomal preparate with some organic trace elements on antioxidant status and reproductive ability of female rabbits // Scientific Papers. Series D. Animal Science. Vol. LVIII, 2015 ISSN 2285-5750. — pp. 221-7.

The chapter in the monograph:

Living organisms and bioanalytical approaches for detoxification and monitoring of toxic compounds / Andriy Sibirny, Daria Fedorovych, Mykhailo Gonchar, Dorota Grabek-lejko/ - 2015 Rzecozow

Розробки лабораторії

Лабораторією розроблені способи виділення та очищення імуноглобулінів класів G, A i M із крові великої рогатої худоби і свиней для отримання моноспецифічних антисироваток з метою створення тест-системи для оцінки гуморального імунітету у тварин.

Запатентовано імунонефелометричний метод для визначення концентрації окремих класів імуноглобулінів у біологічних рідинах організму тварин та метод визначення імунного потенціалу за показниками макрофагальної трансформації мононуклеарів.

В результаті численних багаторічних досліджень співробітниками лабораторії успішно розроблено та апробовано препарати для лікування та профілактики хвороб тварин: 

„Антоксан” – імуномодулятор із антиоксидантною дією, сприяє підвищенню інтерферонпродукуючої системи організму, знижує рівень вільних радикалів у крові і прискорює розвиток гуморальних реакцій, що обумовлює формування загального імунологічного захисту тварин; 

„Ліпоген” – для профілактики набрякової хвороби у відлучених поросят та лікування шлунково-кишкових і респіраторних захворювань у молодняку тварин;

 „Інтерфлок”, „Ліпофлок”, „Ліповіт”, „Цивітар”, „Селцивіт”, „Ковісцин” і „Вітармін” – для підвищення антиоксидантного статусу та імунного потенціалу у тварин;

 „Імукор” – активує механізми неспецифічної резистентності організму, стимулює ріст і розвиток тварин;

 „Вітан” – стимулює окисно-відновні процеси, підвищує імунний статус та резистентність риб при забрудненні водойм пестицидами, при інтоксикаціях та захворюваннях різної етіології;

„Амівіт” – прискорює ріст і розвиток молодняку тварин, нормалізує обмін речовин, запобігає рахіту, підвищує стійкість тварин до інфекційних захворювань; 

„Міметон” – для лікування ендометритів, стимуляції відокремлення посліду та профілактики його затримки у корів, профілактики у свиноматок синдрому метрит-мастит-агалактія;

„Пінкол” – посилює ріст і розвиток тварин та забезпечує виживання новонароджених поросят-гіпотрофіків; „Гонадофіт” – для стимуляції та синхронізації статевої охоти у свиноматок

 

 

 

 

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                                                                        obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect