Лабораторія заснована у 1961 році як лабораторія фізіології розмноження, з 1998 року об’єднана з лабораторією трансплантації ембріонів і функціонує як лабораторія біотехнології відтворення.

В 2010 році лабораторія біотехнології була реформовона в лабораторію фізіології та патології відтворення тварин.

В 2015 році лабораторія фізіології і патології відтворення була об’єднана з частиною лабораторії репродуктивної біотехнології і трансформована в лабораторію біотехнології відтворення.

Колектив лабораторії

Федорович Віталій Васильович – завідувач лабораторії, д. с.-г. н.

Гевкан Іван Іванович – провідний науковий співробітник, к. б. н.

Штапенко Оксана Всеволодівна – провідний науковий співробітник, д. б. н.

Андрушко Олександр Борисович – старший науковий співробітник, к. б. н.

Корнят Сергій Богданович – старший науковий співробітник, к. с.-г. н.

Купиняк Надія Ігорівна – старший науковий співробітник, к. б. н.

Яремчук Ірина Митодіївна – старший науковий співробітник, к. с.-н. с.

Гримак Христина Миколаївна –молодший науковий співробітник, к.с-г.н.

Татомир Зіновій Васильович – провідний фахівець

аспіранти

Сливчук Оксана Юріївна

Мушинська Вікторія Станіславівна

Діяльність

Робота лабораторії спрямована на вивчення фізіолого-біохімічних процесів в організмі і статевих органах тварин та розробку біотехнологічних методів підвищення відтворної функції великої рогатої худоби, свиней, овець та собак.
У лабораторії ведеться підготовка аспірантів за спеціальністю біологіяспеціалізація 03.00.04 – біохімія.
Фахівцями лабораторії проводиться визначення фізіологічних, біохімічних та морфологічних показників в органах і тканинах репродуктивної системи.

Опираючись на тривалий досвід та здобутки, лабораторією проводяться наукові дослідження з вивчення впливу БАР на фізіолого-біохімічні процеси запліднення і раннього ембріонального розвитку за умов використання біологічно активних компонентів при кріоконсервації та штучному осіменінні сільськогосподарських тварин, що дасть можливість розробити способи підвищення заплідненості та зменшення ембріональної смертності у корів, свиней та овець.

Крім наукових досліджень співробітники лабораторії виконують практичну роботу з питань трансплантації ембріонів великої рогатої худоби молочних і м’ясних порід, діагностики та лікування гінекологічних захворювань корів і свиней, стимуляції статевої охоти у корів, овець і свиноматок, а також біотехнології відтворення собак.

Щорічно спільно з Львівським НВЦ «Західплемресурси» проводяться науково-практичні семінари з підготовки та перепідготовки технологів із штучного осіменіння корів і телиць, а також свиней.

Напрями досліджень лабораторії:

-підвищення запліднюючої здатності сперміїв кнура після кріоконсервації;
- дослідження ролі мембраностабілізуючих чинників за різних технологічних умов кріоконсервування сперми собак;
-оптимізація середовища для розбавлення і зберігання сперми кнурів, якість сперміїв та пренатальний розвиток поросят;
-запліднююча здатність деконсервованої сперми баранів за стимуляції статевої охоти та лапароскопічного осіменіння овець.
Лабораторія тісно співпрацює з кафедрою біотехнології Краківського аграрного університету. Відповідно до програми спільних досліджень проведена науково-дослідна робота, в результаті якої удосконалено методи індукції статевої охоти і множинної овуляції у овець, лапароскопічного осіменіння та одержання ооцитів. Створено племінне ядро помісних (3/4 саффолка) овець, а також помісі українських гірськокарпатських овець з саффолком.

Завдання, гранти:

Лабораторія виконує завдання на 2021 – 2025 рр. у програмі наукових досліджень 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» та у програмі наукових досліджень № 43 «Адаптаційні процеси у високопродуктивних сільськогосподарських тварин за впливу екологічних та кліматичних чинників» («Фізіологія і біохімія тварин») :

«Дослідити репродуктивність самців тварин за дії нових форм наносомальних препаратів», 31.03.00.03., ДР 0121U109596, керівник ― к. с.-г. н., Гевкан І. І.

«Дослідити вплив тепловогостресу на відтворювальну функцію тварин та розробити методи її корекції», 43.00.01.02.Ф, ДР 0121U108834, керівник ― д. с.-г. н., Шаран М. М.

Напрями досліджень лабораторії:

  • дослідження ролі мембраностабілізуючих чинників за різних технологічних умов кріоконсервування сперми собак;
  • підвищення запліднюючої здатності сперміїв кнура після кріоконсервації;
  • оптимізація середовища для розбавлення і зберігання сперми кнурів, якість сперміїв та пренатальний розвиток поросят;
  • запліднююча здатність деконсервованої сперми баранів за стимуляції статевої охоти та лапароскопічного осіменіння овець.

Лабораторія тісно співпрацює з кафедрою біотехнології Краківського аграрного університету. Відповідно до програми спільних досліджень проведена науково-дослідна робота, в результаті якої удосконалено методи індукції статевої охоти і множинної овуляції у овець, лапароскопічного осіменіння та одержання ооцитів. Створено племінне ядро помісних (3/4 саффолка) овець, а також помісі українських гірськокарпатських овець з саффолком. 

Здобутки лабораторії

Лабораторія має вагомі досягнення у репродуктивній біотехнології сільськогосподарських тварин. Зокрема, науковими співробітниками:
удосконалено технології трансплантації ембріонів, штучного осіменіння корів-донорів, кріоконcервація ембріонів, зокрема надшвидкого заморожування (вітрифікації);
розроблено біотехнологічні способи стимуляції відтворної функції свиноматок, препарати для стимуляції відтворної функції та лікування гінекологічних патологій у свиноматок.
розроблено методи кріоконсервації сперми кнурів, баранів і собак;
удосконалено методи осіменіння свиней та овець;
розроблено середовища для короткотривалого зберігання сперми кнурів.
Все це підтверджено 14 патентами, 8 методичними рекомендаціями.

Науковці та фахівці лабораторії володіють практичними навиками і мають високу кваліфікацію у роботі з трансплантації ембріонів корів молочних і м’ясних порід, штучного осіменіння, діагностики та лікування гінекологічних патологій корів, свиней, овець і собак.
Лабораторія сертифікована для проведення робіт з трансплантації ембріонів ВРХ (наказ Міністерства аграрної політики України № 344/197 від 11.09.2014 р.).
Лабораторія пропонує
для галузі скотарства:

-аналіз функціонального стану репродуктивних органів корів і телиць;
-діагностику захворювань органів розмноження корів і телиць;
-лікування патологій матки і яєчників з використанням сучасних досягнень біотехнології відтворення і ветеринарної медицини;
-надання консультативної допомоги з питань розведення відтворення та вирощування молодняку ВРХ;
-надання консультативної допомоги з організації пунктів штучного осіменіння;
-теоретичне та практичне навчання спеціалістів з відтворення тварин (освоєння цервікального методу штучного осіменіння корів і телиць з ректальною фіксацією шийки матки, ректальна діагностика функціонального стану статевих органів та вагітності тощо);
-проведення нехірургічної трансплантації ембріонів.

для галузі свинарства:

-надання консультацій з режиму вирощування ремонтних свинок при ранньому введенні їх в цикл відтворення (парування у віці 240-250 днів);
-надання практичної допомоги з питань підвищення багатоплідності та якості приплоду при першому опоросі (індукція першої охоти у віці 175-180 днів, парування у віці 240-250 днів);
-синхронізація статевої охоти у свиноматок після відлучення поросят;
-стимуляція статевої охоти у свиноматок, які не проявили її протягом 20 і більше днів після відлучення поросят;
-надання консультацій з питань одержання сперми від кнурів, її розбавлення і зберігання, осіменіння свиноматок в умовах господарства, організації пунктів штучного осіменіння.

для галузі вівчарства: 

-стимуляція і синхронізація статевої охоти овець у парувальний сезон та анестральний період з використанням сучасних методів та препаратів;
-підвищення молочної і м’ясної продуктивності овець використанням сучасних біотехнологічних методів відтворення (штучне осіменіння, трансплантація ембріонів тощо);
-лапароскопічне осіменіння ярок та вівцематок

для собаківництва:

-оцінка відтворної функції собак;
-визначення оптимального часу для природної в’язки чи штучного осіменіння у сук;
-розбавлення сперми середовищем і охолодження її для подальшого транспортування і штучного осіменіння собак;
-заморожування і зберігання спермисобак для штучного осіменіння;
-штучне осіменіння сук спермою донора.

 

Контактні телефони: (032) 270-20-39; 0974441925;

факс (032) 270-23-89

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect