МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

2020 рік

Козак МР, Остапів ДД, Кушкевич МВ, Петрух ІВ, Кузьміна НВ, Мартин ЮВ та ін.Методологія створення, оцінювання і ефективність дії нанорозмірних полімерних носіїв з нуклеїновими кислотами. Львів, 2020. 28 с.

Влізло ВВ, Сімонов МР, Петрух ІМ, Остапів ДД, Козак МІ та ін. Метаболічні процеси в організмі корів у транзитний період і за розвитку кетозу. Львів, 2020. 40с.

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

2020 рік

Козак МР, Остапів ДД, Кушкевич МВ, Петрух ІВ, Кузьміна НВ, Мартин ЮВ та ін.Методологія створення, оцінювання і ефективність дії нанорозмірних полімерних носіїв з нуклеїновими кислотами. Львів, 2020. 28 с.

Влізло ВВ, Сімонов МР, Петрух ІМ, Остапів ДД, Козак МІ та ін. Метаболічні процеси в організмі корів у транзитний період і за розвитку кетозу. Львів, 2020. 40с.

2019

Мазур Н. П. Формування високопродуктивного молочного стада з тривалим господарським використанням / Н. П. Мазур, Є. І. Федорович, В. В. Федорович. — Львів, 2019, — 30 с.

2017

Гавриляк В. В. , Новіков В.П. /Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Анатомія і фізіологія людини» (Ч. І) для студентів базового напряму 163 "Біомедична інженерія" — Львів: Видавництво кафедри ТБСФБ НУ «Львівська політехніка», 2017 — 29 с.

Гавриляк В. В., Новіков В.П. /Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Анатомія і фізіологія людини» (Ч. ІІ) для студентів базового напряму 163 "Біомедична інженерія" — Львів: Видавництво кафедри ТБСФБ НУ «Львівська політехніка», 2017 — 25 с.

2014

Ковальчук І. І. Мед і методи його дослідження /  І. І. Ковальчук, Л. М. Ковальська. — Львів : Друк ФОП Коран Б.І., 2014. — 44 с.

2013

Сімонов М. Р. Кетоз молочних корів. Етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика /  М. Р. Сімонов,  В. В. Влізло, І. М.  Петрух. — Львів, 2013. — 55 с.

Ковальчук І. І.  Медоносні бджоли – біоіндикатори вмісту важких металів у біологічних об’єктах довкілля / І. І. Ковальчук. — Львів, 2013. — 47 с.

2011

Влізло В. В. Рекомендації з оцінки метаногенезу і емісії метану великою рогатою худобою / В. В. Влізло, В. І. Костенко, О. В. Ільїнський та ін. —  Київ, 2011. — 35 с.

Ткачук В. М. Ефективність застосування фільтроперліту в годівлі овець / В. М. Ткачук, П. В. Стапай, Я. І. Кирилів, Н. П. Сидір. — Львів, ІБТ, 2011. — 27 с.

Ткачук В. М. Дослідження воску жиропоту і ліпідів вовни овець / В. М. Ткачук, П. В. Стапай. — Львів, ІБТ, 2011.— 24 с.

Іскра Р. Я. Методи оцінки системи антиоксидантного захисту в організмі тварин за дії хрому / Р. Я. Іскра. — Львів, ІБТ, 2011. — 35 с.

2010

Влізло В. В. Зміщення сичуга у корів : методичні рекомендації / В. В. Влізло, М. В. Рублено, Л. А. Тихонюк, М. П. Чорнозуб. — Київ, 2010. — 36 с.

Дзень Є. Використання органічних сполук хрому в годівлі молодняка ВРХ : методичні рекомендації / Є. Дзень, І. В. Лучка,  Ю. Т. Салига. —  2010. — 22 с.

2009

Новоструєва І. В. Використання екструдованих концентрованих кормів у годівлі високопродуктивних корів : методичні рекомендації /  І. В. Новоструєва,  І. В. Вудмаска, Г. В. Дроник .

Голубець О. В. Визначення жирнокислотного складу ліпідів методом капілярної газорідинної хроматографії : методичні рекомендації / О. В. Голубець, І. В. Вудмаска .

Янович Д. В.  Біохімічні основи використання жирів у годівлі птиці : методичні рекомендації / Д. В. Янович, А. В. Гунчак, Л. В. Андреєва, В. О. Кисців. — 2009. — 20 с.

Антоняк Г. Л. Біогеохімія : методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та написання контрольної роботи для студентів факультету заочної освіти спеціальності екологія та охорона навколишнього середовища /  Г. Л. Антоняк, Г. Ю. Уйгелій,  Н. Є. Панас. — Львів : Вид-во ЛНАУ, 2009. — 50 с.

Антоняк Г. Л. Сільськогосподарська мікробіологія : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів агротехнічних та екологічних спеціальностей /  Г. Л. Антоняк, Н. Є. Панас, О. С. Ментух. — Львів : Вид-во ЛНАУ, 2009. — 80 с.

2007

Діагностика губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби : методичні рекомендації. — Київ, 2007. — 61 с.

Корекція імунітету проти  хвороби Гамборо та антиоксидантного статусу у курей кросу ISA BROWN : методичні рекомендації. — Львів, 2007. — 24 с.

Мікроелементози у біогеохімічних провінціях  Івано-Франківської області : методичні рекомендації . — Івано-Франківськ, 2007. —  І5 с.

2006

Інтер’єр сільськогосподарських тварин : посібник для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації / Сірацький Й.З.,  Є. І. Федорович, Б. М. Гопка, В. В. Федорович  та ін.
Промислова технологія вирощування свиней : методичні рекомендації . — Львів, 2006. — 40 с.

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація