МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

2020 рік

Влізло ВВ, Сімонов МР, Петрух ІМ, Остапів ДД, Козак МІ та ін. Метаболічні процеси в організмі корів у транзитний період і за розвитку кетозу. Методичні рекомендації Львів, 2020. 40с.

Іскра РЯ, Слівінська ОМ, Сушко ОО, Климець ГВ, Котик БІ, Любас НМ. Застосування цитратів мінеральних елементів у біології та медицині. Методичні рекомендації. Львів. 2020. 26 с.

Ковальчук ІІ, Федорук РС, Кикіш ІБ, Цап ММ, Пащенко АГ, Романович ММ. Застосування цитратів Сo та Ge у підгодівлі бджіл. Методичні рекомендації. Львів. 2020. 30с.

Козак МР, Остапів ДД, Кушкевич МВ, Петрух ІВ, Кузьміна НВ, Мартин ЮВ та ін. Методологія створення, оцінювання і ефективність дії нанорозмірних полімерних носіїв з нуклеїновими кислотами. Методичні рекомендації. Львів, 2020. 28 с. 

Кузьміна НВ, Остапів ДД, Косенко ЮМ, Остапів НВ, Павлюк ІВ, Калиновська ЛВ, Пономарьова СА, Влізло ВВ. Методики дослідження спектру ізозимів ензимів енергетичного обміну і антиоксидантного захисту. Методичні рекомендації. Львів. 2020. 61с.

Федорович ЄІ, Мазур НП, Федорович ВВ, Кузів МІ, Кузів НМ, Чокан ТВ, Оріхівський ТВ. Селекційні аспекти ефективного розведення симентальської худоби в Україні Науково-методичні рекомендації. Львів. 2020. 38с. 

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

2020 рік

Влізло ВВ, Сімонов МР, Петрух ІМ, Остапів ДД, Козак МІ та ін. Метаболічні процеси в організмі корів у транзитний період і за розвитку кетозу. Методичні рекомендації Львів, 2020. 40с.

Іскра РЯ, Слівінська ОМ, Сушко ОО, Климець ГВ, Котик БІ, Любас НМ. Застосування цитратів мінеральних елементів у біології та медицині. Методичні рекомендації. Львів. 2020. 26 с.

Ковальчук ІІ, Федорук РС, Кикіш ІБ, Цап ММ, Пащенко АГ, Романович ММ. Застосування цитратів Сo та Ge у підгодівлі бджіл. Методичні рекомендації. Львів. 2020. 30с.

Козак МР, Остапів ДД, Кушкевич МВ, Петрух ІВ, Кузьміна НВ, Мартин ЮВ та ін. Методологія створення, оцінювання і ефективність дії нанорозмірних полімерних носіїв з нуклеїновими кислотами. Методичні рекомендації. Львів, 2020. 28 с. 

Кузьміна НВ, Остапів ДД, Косенко ЮМ, Остапів НВ, Павлюк ІВ, Калиновська ЛВ, Пономарьова СА, Влізло ВВ. Методики дослідження спектру ізозимів ензимів енергетичного обміну і антиоксидантного захисту. Методичні рекомендації. Львів. 2020. 61с.

Федорович ЄІ, Мазур НП, Федорович ВВ, Кузів МІ, Кузів НМ, Чокан ТВ, Оріхівський ТВ. Селекційні аспекти ефективного розведення симентальської худоби в Україні Науково-методичні рекомендації. Львів. 2020. 38с. 

2019

Мазур Н. П. Формування високопродуктивного молочного стада з тривалим господарським використанням / Н. П. Мазур, Є. І. Федорович, В. В. Федорович. — Львів, 2019, — 30 с.

2017

Гавриляк В. В. , Новіков В.П. /Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Анатомія і фізіологія людини» (Ч. І) для студентів базового напряму 163 "Біомедична інженерія" — Львів: Видавництво кафедри ТБСФБ НУ «Львівська політехніка», 2017 — 29 с.

Гавриляк В. В., Новіков В.П. /Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Анатомія і фізіологія людини» (Ч. ІІ) для студентів базового напряму 163 "Біомедична інженерія" — Львів: Видавництво кафедри ТБСФБ НУ «Львівська політехніка», 2017 — 25 с.

2014

Ковальчук І. І. Мед і методи його дослідження /  І. І. Ковальчук, Л. М. Ковальська. — Львів : Друк ФОП Коран Б.І., 2014. — 44 с.

2013

Сімонов М. Р. Кетоз молочних корів. Етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика /  М. Р. Сімонов,  В. В. Влізло, І. М.  Петрух. — Львів, 2013. — 55 с.

Ковальчук І. І.  Медоносні бджоли – біоіндикатори вмісту важких металів у біологічних об’єктах довкілля / І. І. Ковальчук. — Львів, 2013. — 47 с.

2011

Влізло В. В. Рекомендації з оцінки метаногенезу і емісії метану великою рогатою худобою / В. В. Влізло, В. І. Костенко, О. В. Ільїнський та ін. —  Київ, 2011. — 35 с.

Ткачук В. М. Ефективність застосування фільтроперліту в годівлі овець / В. М. Ткачук, П. В. Стапай, Я. І. Кирилів, Н. П. Сидір. — Львів, ІБТ, 2011. — 27 с.

Ткачук В. М. Дослідження воску жиропоту і ліпідів вовни овець / В. М. Ткачук, П. В. Стапай. — Львів, ІБТ, 2011.— 24 с.

Іскра Р. Я. Методи оцінки системи антиоксидантного захисту в організмі тварин за дії хрому / Р. Я. Іскра. — Львів, ІБТ, 2011. — 35 с.

2010

Влізло В. В. Зміщення сичуга у корів : методичні рекомендації / В. В. Влізло, М. В. Рублено, Л. А. Тихонюк, М. П. Чорнозуб. — Київ, 2010. — 36 с.

Дзень Є. Використання органічних сполук хрому в годівлі молодняка ВРХ : методичні рекомендації / Є. Дзень, І. В. Лучка,  Ю. Т. Салига. —  2010. — 22 с.

2009

Новоструєва І. В. Використання екструдованих концентрованих кормів у годівлі високопродуктивних корів : методичні рекомендації /  І. В. Новоструєва,  І. В. Вудмаска, Г. В. Дроник .

Голубець О. В. Визначення жирнокислотного складу ліпідів методом капілярної газорідинної хроматографії : методичні рекомендації / О. В. Голубець, І. В. Вудмаска .

Янович Д. В.  Біохімічні основи використання жирів у годівлі птиці : методичні рекомендації / Д. В. Янович, А. В. Гунчак, Л. В. Андреєва, В. О. Кисців. — 2009. — 20 с.

Антоняк Г. Л. Біогеохімія : методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та написання контрольної роботи для студентів факультету заочної освіти спеціальності екологія та охорона навколишнього середовища /  Г. Л. Антоняк, Г. Ю. Уйгелій,  Н. Є. Панас. — Львів : Вид-во ЛНАУ, 2009. — 50 с.

Антоняк Г. Л. Сільськогосподарська мікробіологія : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів агротехнічних та екологічних спеціальностей /  Г. Л. Антоняк, Н. Є. Панас, О. С. Ментух. — Львів : Вид-во ЛНАУ, 2009. — 80 с.

2007

Діагностика губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби : методичні рекомендації. — Київ, 2007. — 61 с.

Корекція імунітету проти  хвороби Гамборо та антиоксидантного статусу у курей кросу ISA BROWN : методичні рекомендації. — Львів, 2007. — 24 с.

Мікроелементози у біогеохімічних провінціях  Івано-Франківської області : методичні рекомендації . — Івано-Франківськ, 2007. —  І5 с.

2006

Інтер’єр сільськогосподарських тварин : посібник для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації / Сірацький Й.З.,  Є. І. Федорович, Б. М. Гопка, В. В. Федорович  та ін.
Промислова технологія вирощування свиней : методичні рекомендації . — Львів, 2006. — 40 с.

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                                                                        obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect