2023 рік

 1. Смолінська О., Пахолків Н. Методичні рекомендації до педагогічної практики для здобувачів для здобувачів третього рівня вищої освіти (доктора філософії) спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 «Ветеринарія». Львів, 2023, 22 с.
 2. Нейрофізіологія з основами зоопсихології Ковальчук І., Коломієць І., Козак М., Шурмакевич Л. ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького, Львів, 2023, 28 с.
 3. Новий метод оцінки токсичності наночастинок металів на статевих клітинах кнурів в дослідженнях in vitro. Яворський О.П., Зозуляк Т.С., Остапів Д.Д., Рябовул В.М. .Київ, 2023, 6 с.
 4. Методика навчання біології у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня: Методичні рекомендації до практичних робіт для студентів спеціальності Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Гойванович Н., Коссак Г., Лесик Я. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2023. 59 с.
 5. Різноманіття фітобіоти України. Методичні вказівки. Кречківська Г., Лесик Я. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2023. 28 с.

2020 рік

 1. Влізло ВВ, Сімонов МР, Петрух ІМ, Остапів ДД, Козак МІ та ін. Метаболічні процеси в організмі корів у транзитний період і за розвитку кетозу. Методичні рекомендації Львів, 2020. 40с.
 2. Іскра РЯ, Слівінська ОМ, Сушко ОО, Климець ГВ, Котик БІ, Любас НМ. Застосування цитратів мінеральних елементів у біології та медицині. Методичні рекомендації. Львів. 2020. 26 с.
 3. Ковальчук ІІ, Федорук РС, Кикіш ІБ, Цап ММ, Пащенко АГ, Романович ММ. Застосування цитратів Сo та Ge у підгодівлі бджіл. Методичні рекомендації. Львів. 2020. 30с.
 4. Козак МР, Остапів ДД, Кушкевич МВ, Петрух ІВ, Кузьміна НВ, Мартин ЮВ та ін. Методологія створення, оцінювання і ефективність дії нанорозмірних полімерних носіїв з нуклеїновими кислотами. Методичні рекомендації. Львів, 2020. 28 с. 
 5. Кузьміна НВ, Остапів ДД, Косенко ЮМ, Остапів НВ, Павлюк ІВ, Калиновська ЛВ, Пономарьова СА, Влізло ВВ. Методики дослідження спектру ізозимів ензимів енергетичного обміну і антиоксидантного захисту. Методичні рекомендації. Львів. 2020. 61с.
 6. Федорович ЄІ, Мазур НП, Федорович ВВ, Кузів МІ, Кузів НМ, Чокан ТВ, Оріхівський ТВ. Селекційні аспекти ефективного розведення симентальської худоби в Україні Науково-методичні рекомендації. Львів. 2020. 38с. 

2019 рік

 1. Мазур Н. П. Формування високопродуктивного молочного стада з тривалим господарським використанням / Н. П. Мазур, Є. І. Федорович, В. В. Федорович. — Львів, 2019, — 30 с.

2018 рік

 1. Смолянінов К. Б., Масюк М. Б., Руденко О. П., Забитівський Ю. М., Віщур О. І. Ефективність застосування вітамінно-мінеральної добавки у раціоні коропових риб: науково-практичні рекомендації. — Львів, 2018. — 19 с.
 2. Собко Г. В., Куртяк Б. М., Осторовська Л. Л. Лікування та профілактика субклінічної форми маститу у корів за допомогою апіпрепарату — мазь (емульсія) «Антимаст»: методичні рекомендації. — Львів, 2018. — 19 с.
 3. Федорович Є. І., Кузів М. І., Кузів Н. М., Новак І. В., Чокан Т. В. Біологічні передумови прогнозування молочної продуктивності корів: методичні рекомендації. — Львів, 2018. — 16 с.

2017 рік

 1. Гавриляк В. В. , Новіков В.П. /Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Анатомія і фізіологія людини» (Ч. І) для студентів базового напряму 163 "Біомедична інженерія" — Львів: Видавництво кафедри ТБСФБ НУ «Львівська політехніка», 2017 — 29 с.
 2. Гавриляк В. В., Новіков В.П. /Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Анатомія і фізіологія людини» (Ч. ІІ) для студентів базового напряму 163 "Біомедична інженерія" — Львів: Видавництво кафедри ТБСФБ НУ «Львівська політехніка», 2017 — 25 с.

2016 рік

 1. Іскра Р. Я., Слівінська О. М., Шатинська О. А., Салига Н. О., Сварчевська О. З., Бучко О. М., Пилипець А. З., Сеньків О. М., Приймич Н. І. Живлення тварин та фізіолого-біохімічні процеси в організмі за дії цитратів мікроелементів. — Львів, 2016. — 27 с.
 2. Федорук Р. С., Ковальчук І. І, Романів Л. І., Пащенко А. Г., Двилюк І. І., Кикіш І. Б. Підгодівля бджіл і методи оцінки її ефективності: методичні рекомендації. — Львів, 2016. — 30 с.

2015 рік

 1. Камінська М. В., Стефанишин О. М., Гунчак А. В. Визначення складу мікрофлори кишечнику сільськогосподарської птиці. — Львів, 2015. — 28 с.
 2. Антоняк ГЛ, Салига ЮТ, Олійник ХМ, Панчук ІВ, Лучка ІВ. Мікотоксини кормів та способи нейтралізації їх дії на організм тварин. Методичні рекомендації. — Львів, 2015. — 28 с.
 3. Огородник Н. З., Кичун І. В., Віщур О. І., Ясниський Р. С. Застосування нових комплексних препаратів у формі ліпосомальної емульсії у ветеринарній медицині: науково-практичні рекомендації. — Львів, 2015. — 40 с.
 4. Степченко Л. М., Бучко О. М., Швецова О. М., Марцевич-Хуторна Л. В. Застосування біологічно активної кормової добавки «Гумілід» для оптимізації фізіологічного стану, підвищення адаптаційної здатності та покращення продуктивності свиноматок і поросят в технологічних умовах. — Дніпропетровськ, 2015. — 30 с.
 5. Стефанишин О. М., Камінська М. В., Гураль С. В., Попик І. М., Борецька Н. І., Понкало Л. І. Лікувально-профілактичний препарат «Пробіофар» на основі каротиносинтезувальних дрідждів Phaffia rhodozyma для корекції дисбіотичних порушень кишечнику тварин: методичні рекомендації. — Львів, 2015. — 24 с.
 6. Федорович Є. І., Кузів М. І., Федорович В. В., Кузів Н. М. Добір тварин української чорно-рябої молочної породи за комплексом ознак: методичні рекомендації. — Львів, 2015. — 19 с.
 7. Штапенко О. В., Гевкан І. І., Стецишин Ю. Б., Федорова С. В., Сливчук Ю. І., Сирватка В. Я. Отримання функціоналізованих наноповерхонь для культивування клітин, ооцит-кумулюсних комплексів та ембріонів тварин: методичні рекомендації. — Львів, 2015. — 28 с.

2014 рік

 1. Ковальчук І. І. Мед і методи його дослідження /  І. І. Ковальчук, Л. М. Ковальська. — Львів : Друк ФОП Коран Б.І., 2014. — 44 с.
 2. Сімонов М. Р. Влізло В. В., Петрух І. М. Кетоз молочних корів. — Львів: Тріада плюс, 2014. — 37 c.
 3. Ткачук В. М., Стапай П. В., Кирилів Я. І. Ефективність застосування сухих яблучних вичавок у годівлі овець: методичні рекомендації. — Львів, 2014. — 17 с.
 4. Юськів Л. Л., Влізло В. В. Застосування вітаміну D у молочному скотарстві: методичні рекомендації. — Львів, 2014. — 45 с.

2013 рік

 1. Сімонов М. Р. Кетоз молочних корів. Етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика /  М. Р. Сімонов,  В. В. Влізло, І. М.  Петрух. — Львів, 2013. — 55 с.
 2. Кичун І. В., Віщур О. І., Огородник Н. З., Ясниський Р. С. Шляхи підвищення рентабельності свинарства: рекомендації з науково-практичним обґрунтуваннями. — Львів, 2013. — 24 с.
 3. Ковальчук І. І.  Медоносні бджоли – біоіндикатори вмісту важких металів у біологічних об’єктах довкілля / І. І. Ковальчук. — Львів, 2013. — 47 с.
 4. Ратич І. Б, Гунчак А. В, Кирилів Б. Я, Сірко Я. М, Кисців В. О, Лісна Б. Б, Галущак Л. І. Використання настою з листя евкаліпту у вирощуванні курчат-бройлерів: методичні рекомендації. — Львів, 2013. — 20 с.
 5. 2011 рік
 6. Влізло В. В. Рекомендації з оцінки метаногенезу і емісії метану великою рогатою худобою / В. В. Влізло, В. І. Костенко, О. В. Ільїнський та ін. —  Київ, 2011. — 35 с.
 7. Гунчак А. В., Ратич І. Б., Кирилів Б. Я. Йод у живленні птиці: методичні рекомендації. — Львів, 2011. — 27 с.
 8. Іскра Р. Я. Методи оцінки системи антиоксидантного захисту в організмі тварин за дії хрому / Р. Я. Іскра. — Львів, ІБТ, 2011. — 35 с.
 9. Кирилів, Я. І. Ефективність використання фільтроперліту в годівлі птиці / Я. І. Кирилів, Б. С. Барило, Б. Я. Кирилів, І. Б. Ратич, А. В.  Гунчак. Методичні рекомендації. Рекомендовані Міністерством аграрної політики України, Львів, 2011, 26 с.
 10. Ткачук В. М. Ефективність застосування фільтроперліту в годівлі овець / В. М. Ткачук, П. В. Стапай, Я. І. Кирилів, Н. П. Сидір. — Львів, ІБТ, 2011. — 27 с.
 11. Ткачук В. М. Дослідження воску жиропоту і ліпідів вовни овець / В. М. Ткачук, П. В. Стапай. — Львів, ІБТ, 2011.— 24 с.

2010 рік

 1. Влізло В. В. Зміщення сичуга у корів : методичні рекомендації / В. В. Влізло, М. В. Рублено, Л. А. Тихонюк, М. П. Чорнозуб. — Київ, 2010. — 36 с.
 2. Влізло В. В., Вербицький П. І., Ложкіна О. В., Остапів Д. Д., Петрух І. М., Мартин Ю. В., Ізюмова Л. А. Заходи профілактики та боротьби з губчастоподібною енцефалопатією великої рогатої худоби. — Київ, 2010. — 27 с.
 3. Дзень Є. Використання органічних сполук хрому в годівлі молодняка ВРХ : методичні рекомендації / Є. Дзень, І. В. Лучка,  Ю. Т. Салига. —  2010. — 22 с.
 4. Ратич І. Б., Гунчак А. В., Стояновська Г. М. Антипоживні речовини рослинних кормів і способи їх знешкодження: методичні рекомендації. — Львів, 2010. —39 с.
 5. Невоструєва І. В. Використання екструдованих концентрованих кормів у годівлі високопродуктивних корів / І. В. Невоструєва, І. В. Вудмаска, Г. В. Дроник // Методичні рекомендації. — Львів, 2010. — 24 с.
 6. Рівіс Й. Ф., Федорук Р. С. Кількісні хроматографічні методи визначення окремих ліпідів і жирних кислот у біологічному матеріалі: методичний посібник. — Львів, 2010. — 110 с.
 7. Стапай П. В., Кочетов С. В., Гавриляк В. В., Параняк Н. М., Ткачук В. М. Використання органічних сполук Хрому в годівлі овець: методичні рекомендації. — Львів, 2010. — 24 с.

2009 рік

 1. Голубець О. В. Визначення жирнокислотного складу ліпідів методом капілярної газорідинної хроматографії : методичні рекомендації / О. В. Голубець, І. В. Вудмаска .
 2. Янович Д. В.  Біохімічні основи використання жирів у годівлі птиці : методичні рекомендації / Д. В. Янович, А. В. Гунчак, Л. В. Андреєва, В. О. Кисців. — 2009. — 20 с.
 3. Антоняк Г. Л. Біогеохімія : методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та написання контрольної роботи для студентів факультету заочної освіти спеціальності екологія та охорона навколишнього середовища /  Г. Л. Антоняк, Г. Ю. Уйгелій,  Н. Є. Панас. — Львів : Вид-во ЛНАУ, 2009. — 50 с.
 4. Антоняк Г. Л. Сільськогосподарська мікробіологія : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів агротехнічних та екологічних спеціальностей /  Г. Л. Антоняк, Н. Є. Панас, О. С. Ментух. — Львів : Вид-во ЛНАУ, 2009. — 80 с.

2008 рік

 1. Остапів Д. Д. Способи оцінювання якості еякулятів бугаїв та підвищення запліднювальної здатності сперміїв. — Київ, 2008. — 24 с.
 2. Сокирко Т. О., Синіцин В. А., Долецький С. П., Віщур О. І. Інтегральний метод оцінки рівня ендогенної інтоксикації за концентрацією в сироватці крові тварин сполук з низькою та середньою молекулярною масою: методичні рекомендації. — Київ, 2008. — 18 с.

2007 рік

 1. Влізло В. В., Вербицький П. І., Вержиховський О. М., Абрамов А. В., Ложкіна О. В., Остапів Д. Д., Петрух І. М., Мартин Ю. В., Майор Х. Я., Стадник В. В. Діагностика губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби. — Київ, 2007. — 60 с.
 2. Влізло В.В. Мікроелементози у біогеохімічних провінціях Івано-Франківської області: Методичні рекомендації / В.В. Влізло, Р.Й. Гурський. – Івано-Франківськ, 2007. – 15 с.
 3. Влізло В.В. Сімонов МР, Наконечна ОМ. Корекція імунітету проти хвороби Гамборо та антиоксидантного статусу у курей кросу ISA BROWN: Методичні рекомендації. — Львів, 2007. — 24 с.
 4. Олексюк Н. П. Визначення вітамінів А і Е у біологічних матеріалах і кормахметодом високоефективної рідинної хроматографії. Методичні рекомендації /Н. П. Олексюк, Л. Г. Левківська, Г. Г. Денис, Ю. Т. Салига. — Львів, 2007. — 20 с.
 5. Федорук Р. С., Дубинка І. А., Лесик Я. В. Рекомендації з ефективного ведення кролівництва: методичні рекомендації. — Львів, 2007. — 59 с.

2006 рік

 1. Бердичевський М. С., Кузів М. І., Дорда Т. Ф., Кернога Л. П., Бабій Н. М. Система моніторингу генетичної мінливості популяцій молочних порід великої рогатої худоби: методичні рекомендації. — Львів, 2006. — 61 с.
 2. Гунчак А. В., Ратич І. Б., Стояновська Г. М., Андреєва Л. В., Кирилів Б. Я., Сірко Я. М., Лісна Б. Б. Зерно бобових та ріпаку в живленні курей-несучок. — Львів, 2006. — 28 с.
 3. Колісник Г. В., Шах Є. С., Гунчак А. В., Стояновська Г. М., Камінська М. В. Використання каротиносинтезуючих дріжджів у годівлі птиці: методичні рекомендації. — Львів, 2006. — 13 с.
 4. Снітинський В. В., Іскра Р. Я., Микитин Ю. В., Максимович І. Я. Промислова технологія вирощування свиней. — Львів, 2006. — 40 с.
 5. Федорук Р. С., Голубій Є. М., Ковальчук І. І., Колещук О. І., Рівіс Й. Ф., Хомин М. М., Цап О. Ф., Кропивка С. Й. Застосування біологічно активних домішок у годівлі корів для підвищення продуктивності і репродуктивної здатності за умов техногенного навантаження на довкілля: методичні рекомендації. — Львів, 2006. — 47 с.

2005 рік

 1. Гевкан І. І., Мадіч А. В., Сливчук Ю. І., Штапенко О. В., Федорова С. В., Розгоні І. І., Шаловило С. Г. Регуляція репродуктивної функції корів і телиць гормональними препаратами: методичні рекомендації. — Львів, 2005. — 23 с.

2003 рік

 1. Стапай П. В., Макар І. А., Грабовська О. С., Параняк Н. М., Седіло Г. М., Гавриляк В. В., Мартищук М. В., Гіржева О. Л. Використання ріпакових кормів (макуха, шрот) у годівлі овець. — Львів, 2003. — 16 с.
 2. Мадіч А. В. Інтенсифікація хутрового звірівництва вдосконаленням біотехнологічних методів відтворення: методичні рекомендації. — Львів, 2003. — 29 с.
 3. Макар І. А., Стапай П. В., Робак В. Є., Гедз Б. М., Мартищук М. В., Гавриляк В. В., Параняк Н. М., Шинкаренко М. Д. Методичні рекомендації з використання солемінеральних сумішей в годівлі овець у господарствах України. — Львів, 2003. — 16 с.

1993 рік

 1. Калитка В. В., Паєнок С. М., Андрійчук П. Є., Гусак Я. С., Артюх Г. І. Антиоксиданти в годівлі птиці. — Львів, 1993. — 37 с.
 2. Мартищук М. В., Гуменюк В. В., Макар І. А. Методичні рекомендації по розведенню гірськокарпатських овець з кольоровою вовною. — Львів, 1993. — 16 с.

1992 рік

 1. Паєнок С. М., Артюх Г. І., Андрійчук П. Є., Гусак Я. С. Використання вуглеводно-вітамінної кормової добавки при вирощуванні курчат-бройлерів. — Львів, 1992. — 15 с.

1991 рік

 1. Бортновський П. Ф., Скварук В. С., Ващук К. Т. Вирощування телят під коровами-годувальницями. — Львів, 1991. — 17 с.
 2. Гуменюк В. В., Макар І. А. Вивчення енергетичного обміну у шкірі овець. — Львів, 1991. — 14 с.
 3. Калачнюк Г. І., Грабовенський І. Й., Савка О. Г., Герасимів М. Д. та ін. Використання цеолітів при вирощуванні і відгодівлі молодняка великої рогатої худоби. — Львів, 1991. — 30 с.
 4. Кирилів Я. І., Ратич І. Б., Лагодюк П. З., Стояновська Г. М., Грень Р. Й., Залізняк Я. М. Природні сполуки кремнію в годівлі птиці. — Львів, 1991. — 13 с.
 5. Янович В. Г., Вовк С. Й., Захарів О. Я., Гнатів В. І., Шибистий А. І., Іваняк В. В., Параняк Р. П., Кружель Б. Б., Вудмаска І. В., Долинський А. А., Щурчкова Ю. О., Ніколаєв Ю. Д. Використання ріпакової олії в годівлі сільськогосподарських тварин. — Львів, 1991. — 9 с.

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect