Андрушко Олександр Борисович , к.б.н., с.н.с., старший науковий співробітник, лабораторія біотехнології відтворення

Боднар Юлія Володимирівна, к.с.-г.н., молодший науковий співробітник, лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії

Брода Наталія Анатоліївна, к.б.н, с.н.с., старший науковий співробітник, лабораторія імунології

Буслик Тетяна Володимирівна, к.б.н., старший науковий співробітник,  лабораторія обміну речовин імені Степана Гжицького

Віщур Олег Іванович, д.вет.н., професор, завідувач, лабораторія імунології

Волторністий Андрій Володимирович, к.б.н., науковий співробітник,  лабораторія імунології

Вудмаска Ігор Васильович, д.с.-г.н., проф., заступник директора із наукової роботи

Гевкан Іван Іванович, к.б.н, с.н.с., провідний науковий співробітник, лабораторія біотехнології відтворення

Гладій Михайло Васильович, д.е.н., академік НААН, радник дирекції

Гримак Христина Миколаївна, к.с.-г.н., молодший науковий співробітник, лабораторія біотехнології відтворення

Гунчак Алла Володимирівна, д.с.-г.н., с.н.с., завідувач, лабораторія фізіології, біохімії та живлення птиці

Денис Галина Григорівна, к.с.-г.н., старший науковий співробітник, лабораторія інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Дзень Євген Олексійович, к.с.-г.н., с.н.с., провідний науковий співробітник, лабораторія обміну речовин імені Степана Гжицького

Каплінський Василь Васильович, к.вет.н., с.н.с., завідувач, лабораторія екологічної фізіології та якості продукції

Кирилів Богдан Ярославович, д.с.-г.н., с.н.с., провідний науковий співробітник, лабораторія фізіології, біохімії та живлення птиці

Кичун Ігор Володимирович, к.б.н., с.н.с, провідний науковий співробітник, лабораторія імунології

Ковальчук Ірина Іванівна, д.вет.н., с.н.с., провідний науковий співробітник, лабораторія екологічної фізіології та якості продукції

Козак Марія Романівна, к.б.н, старший провідний науковий співробітник, лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії

Корнят Сергій Богданович, к.с.-г.н., с.н.с, старший науковий співробітник, лабораторія біотехнології відтворення

Котик Богдан Іванович, молодший науковий співробітник,  лабораторія біохімії адаптації та онтогенезу тварин

Кремпа Катерина Михайлівна, фахівець, лабораторія інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Кузів Маркіян Ігорович, д.с.-г.н., с.н.с, провідний науковий співробітник, лабораторія розведення та селекції тварин

Кузів Наталія Михайлівна, к.с.-г.н., науковий співробітник, лабораторія розведення та селекції тварин

Кузьміна Наталія Валеріївна, к.б.н., науковий співробітник, лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії

Купиняк Надія Ігорівна, к.б.н, с.н.с., старший науковий співробітник лабораторія біотехнології відтворення

Лесик Ярослав Васильович, д.вет.н., с.н.с.,  провідний науковий співробітник, лабораторія інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Лучка Іван Васильович, к.с.-г.н., завідувач, лабораторія інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Мазур Наталія Петрівна, д.с.-г.н., провідний науковий співробітник, лабораторія розведення та селекції тварин

Мартин Юрій Володимирович, провідний фахівець, лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії

Масюк Марія Богданівна, к.с.-г.н., науковий співробітник, лабораторія імунології

Матлах Ірина Йосипівна, провідний фахівець, лабораторія імунології

Михалюк Василина Володимирівна, к.б.н., науковий співробітник,  лабораторія обміну речовин імені Степана Гжицького

Мудрак Дарія Іванівна, к.вет.н., старший науковий співробітник, лабораторія імунології

Насєдкіна Надія Володимирівна, головний фахівець,  лабораторія екологічної фізіології та якості продукції

Невоструєва Ірина Володимирівна, к.с.-г.н., старший науковий співробітник, лабораторія обміну речовин імені Степана Гжицького

Олійник Ірина Ярославівна, к.ф.-м.н., науковий співробітник, лабораторія біохімії адаптації та онтогенезу тварин

Олійник Юрій Романович, головний фахівець, лабораторія інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Остапів Дмитро Дмитрович, д.с.-г.н., с.н.с., завідувач, лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії

Пахолків Наталія Ігорівна, к.вет.н., старший науковий співробітник, лабораторія фізіології, біохімії та живлення птиці

Петрух Ірина Михайлівна, к.с.-г.н., с.н.с., старший науковий співробітник, лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії

Петько Марія Сергіївна, фахівець, лабораторія розведення та селекції тварин

Пилипець Андрій Зіновійович, к.с.-г.н., с.н.с.,старший науковий співробітник, лабораторія екологічної фізіології та якості продукції

Понкало Леся Ігорівна, к.вет.н., в.о. завідувача, лабораторія біохімії адаптації та онтогенезу тварин

Приймич Надія Іванівна, головний фахівець, лабораторія біохімії адаптації та онтогенезу тварин

Прудиус Тарас Ярославович, к.с.-г.н., старший науковий співробітник, лабораторія імунології

Романович Микола Миколайович, к.вет.н., науковий співробітник, лабораторія екологічної фізіології та якості продукції

Росаловський Володимир Петрович, к.б.н., старший науковий співробітник, лабораторія обміну речовин імені Степана Гжицького

Сав’як Зоряна Ігорівна, фахівець, лабораторія обміну речовин імені Степана Гжицького

Салига Наталія Омелянівна, к.б.н., с.н.с., провідний науковий співробітник, лабораторія біохімії адаптації та онтогенезу тварин

Салига Юрій Тарасович, д.б.н., с.н.с., директор інституту

Сачко Роман Григорович, к.с.-г.н., с.н.с., старший науковий співробітник, лабораторія обміну речовин імені Степана Гжицького

Сачко Сергій Романович, молодший науковий співробітник, лабораторія фізіології, біохімії та живлення птиці

Сірко Ярослав Миколайович, к.с.-г.н., с.н.с., старший науковий співробітник, лабораторія фізіології, біохімії та живлення птиці

Скорохід Андрій Володимирович, к.с.-г.н., молодший науковий співробітник, лабораторія обміну речовин імені Степана Гжицького

Смолянінов Костянтин Борисович, к.с.-г.н., с.н.с., старший науковий співробітник, лабораторія імунології

Смолянінова Оксана Олексіївна, к.с.-г.н., вчений секретар

Стапай Петро Васильович, д.с.-г.н., проф., завідувач, лабораторія обміну речовин імені Степана Гжицького

Стахів Надія Петрівна, к.с.-г.н., науковий співробітник, лабораторія обміну речовин імені Степана Гжицького

Стельмащук Надія Михайлівна, фахівець, лабораторія інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Стефанишин Ольга Михайлівна, к.б.н., с.н.с., старший науковий співробітник, лабораторія фізіології, біохімії та живлення птиці

Судин Катерина Юріївна, фахівець, лабораторія інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Татомир Зіновій Васильович, фахівець лабораторія біотехнології відтворення

Федорович Віталій Васильович, д.с.-г.н., с.н.с. завідувач, лабораторія біотехнології відтворення

Федорович Єлизавета Іллівна, д.с.-г.н., с.н.с., чл.кор. НААН, завідувач, лабораторія розведення та селекції тварин

Хірівська Наталія Андріївна, фахівець, лабораторія інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Хомин Михайло Михайлович, к.б.н., с.н.с., провідний науковий співробітник, лабораторія інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Цап Марія Михайлівна, к.с.-г.н., старший науковий співробітник, лабораторія екологічної фізіології та якості продукції

Чокан Тарас Васильович, к.с.-г.н., с.н.с., старший науковий співробітник,лабораторія розведення та селекції тварин

Шаран Микола Михайлович, д.с.-г.н., проф., заступник директора з інноваційно-наукової діяльності

Шаран Уляна Романівна, фахівець, лабораторія інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Шах Лідія Володимирівна, фахівець, лабораторія інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Штапенко Оксана Всеволодівна, д.б.н., с.н.с., провідний науковий співробітник, лабораторія біотехнології відтворення

Яремчук Ірина Митодіївна, к.с.-г.н., старший науковий співробітник, лабораторія біотехнології відтворення

Ясниський Роман Святославович, провідний фахівець, лабораторія імунології

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect