Наказом Міністерства освіти і науки України № 530 від 6 червня2020 року в Інституті біології тварин НААН затверджено на три роки спеціалізовану вчену раду Д 35.368.01 з присудження наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за профілем 03.00.04 "Біохімія".

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                                                                        obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect