Лабораторія екологічної фізіології та якості продукції

    Лабораторія створена у 2000 році на базі лабораторії біохімії сільськогосподарських тварин, як лабораторія екологічної фізіології і біохімії, з 2007 року — лабораторія екологічної фізіології та якості продукції. З часу заснування до 2015 року завідувачем лабораторії був д. вет. н., професор, член-кореспондент НААН Федорук Р. С.
У 2015-2021 рр лабораторію очолювала д. вет. н., старший науковий співробітник Ковальчук І. I. 
З 2021 р в.о. завідувача лабораторії виконує к. с.-г.н. Цап М.М.

Колектив лабораторії

Цап Марія Михайлівна ― в.о. завідувача лабораторії, к. с.-г. н.

Федорук Ростислав Степанович ― головний науковий співробітник, д. вет. н.

Ковальчук Ірина Іванівна ― провідний науковий співробітник, д.вет.н

Пилипець Андрій Зіновійович ― науковий співробітник, к.с.-г. н.

Насєдкіна Надія Володимирівна  ― головний фахівець

Шаран Уляна Романівна ― головний фахівець

<img class= 

Діяльність

Тематика лабораторії:

 • вивчення особливостей формування резистентності, адаптації, репродуктивної і продуктивної здатності організму сільськогосподарських тварин у різних агроекологічних умовах
 • екологічна і біохімічна оцінка сировини і продукції тваринництва з врахуванням умов традиційного та органічного виробництва
 • розроблення методів і способів підвищення життєздатності продуктивних тварин
 • теоретичних основ системної оцінки біологічної цінності та якості органічної продукції бджільництва в Україні.

Напрями досліджень лабораторії:

 • моніторинг важких металів у системі корми-тварина-сировина-продукція в агроландшафтних зонах інтенсивного техногенного навантаження
 • дослідження наноматеріалів, отриманих на основі біотичних мікроелементів методом Косінова-Каплуненка
 • вивчення фізіологічної реактивності організму тварин залежно від агроекологічних умов довкілля
 • з'ясування фізіолого-біохімічних механізмів адаптації сільськогосподарських тварин до дії агроекологічних чинників
 • теоретичне обґрунтування і розроблення нових БАД, що підвищують резистентність і адаптаційну здатність організму сільськогосподарських тварин
 • дослідження фізіологічних механізмів впливу БАД на організм продуктивних тварин за різних екологічних умов
 • екологічна і біохімічна оцінка сировини і продукції тваринництва з використанням сертифікованих аналітичних і випробувальних методів досліджень
 • проведення фізіолого-біохімічних досліджень біологічного матеріалу за атестованими у цій галузі акредитації методиками
 • удосконалення існуючих і розроблення нових методів і методик фізіологічних, біохімічних та екологічних досліджень, їх адаптація і гармонізація до сучасних вимог науки та виробництва
 • науковий супровід ведення скотарства, кролівництва, бджільництва і рибництва за умов традиційного та органічного виробництва
 • обґрунтування та впровадження методів підвищення ефективності ведення бджільництва у племінних і товарних пасіках та отримання екологічної продукції
 • визначення біологічної цінності та якості продукції, в т.ч. органічної, за вмістом основних біогенних елементів, класів ліпідів
 • токсикологічні дослідження на лабораторних тваринах

Дослідження проводяться на продуктивних і лабораторних тваринах з використанням сучасних фізіолого-біохімічних, екологічних, клінічних та біологічних методів.

молоко: вміст води, жиру, СЗМЗ, білка, лактози, густина, температура замерзання, рН, провідність, кількість соматичних клітин, мінеральний склад;

продукція бджільництва (мед, перга, стільники): масова частка води, діастазне число, масова частка сахарози, вміст проліну, гідроксиметилфурфуролу, кислотність, мінеральний склад.

Матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень і приладна база лабораторії є достатні для їх виконання на сучасному науково-методичному рівні з використанням таких приладів: спектрофотометр "СФ-46", колориметр фотоелектричний "КФК-2МП", аналізатор молока "АМВ -1-02", для контролю кількості соматичних клітин у молоці (детальніше), "EKOMILK TOTAL", що сертифікований за вимогами ІSO для визначення семи фізико-хімічних показників молока різних видів сільськогосподарських тварин (детальніше), центрифуги різних типів, мікроскоп "Біолам Р-16 (OU-35)", термостат, сушильна шафа, ваги аналітичні і технічні, морозильна камера, холодильник, муфельна піч для сухої мінералізації біологічного матеріалу, сучасні комп’ютери.

Лабораторія акредитована для проведення фізіолого-біохімічних досліджень, (атестат акредитації № 010/біол. від 18.10.2011 року виданий Технічним комітетом № 132 Держспоживстандарт

Завдання, грантиу України "Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки.")

Лабораторія виконує завдання на 2016 -2020 рр. у програмах наукових досліджень: 

 • ПНД 28 «Вивчити фізіолого-біохімічні процеси в організмі тварин за дії нанокарбоксилатів біотичних елементів», 28.00.01.02.Ф, ДР 0116U001398, керівник Ковальчук І. І.
 • ПНД 35 «Вивчити особливості органо-тканинного розподілу ессенціальних ультрамікроелементів (Ge, Ni, Co) в організмі тварин за різних рівнів їхнього надходження», 35.00.01.01.Ф, ДР 0116U001406, керівник Ковальчук І. І.

Наукові досягнення

За 2000-2015 рр. співробітниками лабораторії опубліковано понад 700 наукових праць, у тому числі: 

 • 6 підручників
 • 6 посібників
 • 2 довідники
 • 10 методичних рекомендацій
 • 4 технічних умов, 35 патентів
 • 365 статей у фахових провідних журналах
 • понад 285 наукових праць у міжвідомчих тематичних збірниках.

Розроблено 3 СОУ та гармонізовано 5 ISO у  ДСТУ. 

Співробітниками та аспірантами лабораторії захищено 4 докторські та 35 кандидатських дисертацій.

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                                                                        obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect