КНИГИ

примітка:  * - у цій книзі, на час її публікації, автор/автори виділені напівжирним шрифтом працювали у Інституті біології тварин НААН.

2019

Ratych2019Стапай П. В., Ткачук В. М., Седіло Г. М., Огородник Н. З. Ліпіди шкіри та вовни овець, їх роль у процесах вовноутворення і збереженні природних властивостей волокон. Львів: Видавництво «БОНА», 2019. — 332 с. 

Ratych2019

Влізло В. В. Вчені інституту біології тварин і їх вклад у розвиток фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин в Україні / В. В. Влізло, І. Б. Ратич. – Львів: Посвіт, 2019. – 295 с. – (науково-довідкове видання). pdf

 

2018

Trace Elements

Malavolta M., Mocchegiani E. (eds.) Trace elements and minerals in Health and Longevity. Part of the Healthy Ageing and Longevity book series (series ed. Suresh I. S. Rattan), vol 8. – Springer, 2018. – 328 p.

 

2017

Stapay vovnaprodukt ovetc2017Біохімічне обґрунтування формування фізико-хімічних властивостей вовни овець. Посібник / П.В.Стапай, Н.З.Огородник, В.В.Бальковський, С.Я.Павкович. – Львів: Новий Світ-2000, 2017. – 150 с.*

Навчально-методичний посібник «Спеціальна ветеринарна фармакологія» (шосте перевидання) / Б. В.Гутий, Д. Ф. Гуфрій, В. М. Гунчак, О. І. Віщур. – Львів, 2017. – 228 с.*

Klin diagnost2017Клінічна діагностика хвороб тварин / [В. І. Левченко, В. В. Влізло, І. П. Кондрахін та ін.]. – Біла Церква, 2017. – 544 с. *

 

salyha biosafety2017

Основи біобезпеки для науково-дослідних установ біологічного профілю. / Ю.Т.Салига, І.В.Лучка, В.П.Росаловський. – Львів: Растр-7, 2017. – 218 с.

 2016

Vivcharstvo2017Вівчарство Карпатського регіону / Седіло Г.М., Вовк С. О., Гавриляк В. В., Петришин М. А., Каплінський В. В.  — Львів:  Паїс, 2016. — 154 с. *

 

Довідник лікарських ветеринарних препаратів (форми випуску, дозування) / Гутий Б.В., Канюка О.І., Гунчак В.М., Гуфрій Д.Ф., Харів І.І., Васів Р.О., Гунчак А.В., Величко О.В. Віщур О.І., та ін. — Львів 2016. — 114 с.*

Malyk Likarski roslyny0001Лікарські рослини у ветеринарній медицині / Малик О.Г., Влізло В.В., Коцюмбас І.Я., Салига Ю.Т., Музика В.П., Косенко Ю.М., Брезвин О.М.  —Київ: Аграрна наука, 2016. — 272 с.*

 

Навчально-методичний посібник Спеціальна ветеринарна фармакологія / Гутий Б.В., Гуфрій Д.Ф., Гунчак В.М., Харів І.І., Леськів Х.Я., Хомик Р.І., Васів Р.О., Гунчак А.В., Величко О.В., Кушнір І.М., Мурська [За ред. Б.В.Гутого]  — Львів 2016. — 226 с.*

vishchurO.I.organic hemistryОрганічна хімія / Снітинський В.В., Федевич Є.В., Соловодзінська І.Є., Шкумбатюк Р.С., Віщур О.І.  — Львів : СПОЛОМ, 2016. — 300 с. *

 

2015

Антиоксидантний захист організму молодняку великої рогатої худоби за хронічного кадмієвого токсикозу та його корекція: монографія / Б. В. Гутий, О. І. Віщур, Д. Ф. Гуфрій, І. І. Харів. — Львів : Сполом, 2015. — 146 с.*

Довідник нових ветеринарних препаратів / І. Я. Коцюмбас, Б. В. Гутий, Д. Ф. Гуфрій, В. М. Гунчак, І. І. Харів, Р. І. Хомик, Р. О. Васів, В. О. Величко, О. І. Віщур. — Львів, 2015. — 247 с.*

Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині та тваринництві [Текст] : монографія / В. В. Влізло, Б. М. Куртяк, І. В. Вудмаска, О. І. Віщур, А. П. Петрук — [2-ге вид., доп. і переробл.]. — Львів : Сполом, 2015. — 436 с.*

vishchurO.I.organic hemistryІмунний статус, способи оцінки і методи корекції у телят раннього віку [Текст] : монографія // О. І. Віщур, Б. В. Гутий, Д. Ф. Гуфрій, І. І. Харів, І. Є. Соловодзінська. — Львів : Сполом, 2015. — 183 с.*

Спеціальна ветеринарна фармакологія : навчально-методичний посібник / О. І. Канюка, В. М. Гунчак, Д. Ф. Гуфрій, І. І. Харів, Б. В. Гутий, Р. О. Васів, В. О. Величко, О. І. Віщур. — ЛНУВМБТ ім. С. З.Гжицького. — Львів, 2015. — 229 с.*

Фармацевтичний маркетинг : підручник / О. І. Віщур, І. І. Харів, В. О. Величко, І. М. Кушнір, В. М. Гунчак, Б. В. Гутий, А. В. Гримак. — Львів, 2015. — 180 с.*

Фізіологія сільськогосподарських тварин : практикум / А. Й. Мазуркевич, В. О. Трокоз, В. І. Карповський, Л. М. Степченко, М. Д. Камбур, Р. С. Федорук [та інші]. / ─ К. : «Центр навчальної літератури», 2015. ─ 240 с.* 

2014

Метаболічна і продуктивна дія Йоду на організм птиці : монографія / А. В. Гунчак., І. Б. Ратич. — Львів : Сполом, 2014. — 156 с.

 

Chrom IskraХром у живленні тварин : Монографія / Р. Я. Іскра, В. В. Влізло, Р. С. Федорук, Г. Л. Антоняк. — Київ : Аграрна наука, 2014. — 312 с.

 

phiziologiya1Фізіологія сільськогосподарських тварин : Підручник : видання друге, доопрацьоване / А. Й. Мазуркевич, В. О. Трокоз, В. І. Карповський .... Р.С. Федорук та ін.; за ред. А. Й. Мазуркевича, В. О. Трокоза. — К. : НУБіП України, 2014. — 456 с. *

 

2013

Antonyak iodine 2014Біохімічна та геохімічна роль йоду : монографія / Антоняк Г. Л., Влізло В.В. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. — 392 с.

 

StapayГірськокарпатське вівчарство / П. В. Стапай,  В. М. Ткачук,  Т. В. Чокан. — Львів : Добра справа, 2014. — 158 с.

 

tehnologiyaKrolivnytcva2013Технологія виробництва продукції кролівництва: науково-практичний посібник / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, Я. І. Кирилів, І. А. Дубинка. — Львів : Сполом, 2013. — 214 с.*

 

Фізіологія сільськогосподарських тварин (практикум) : підручник / А. Й. Мазуркевич, В. О. Трокоз,  В. І. Карповський , .... Р.С.Федорук та ін. — Київ : видав НУБіП, 2014. — 227 с.*

2012

Laboratornyi doslidgennya 2012Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині [Текст] : довідник / В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич та ін. ; за ред. В. В. Влізла. — Львів : СПОЛОМ, 2012. — 761 с.

 

Vischurfarmacology1Навчально-методичний посібник з ветеринарної фармакології / Б. В. Гутий, Д. Ф. Гуфрій, О. І. Канюка, В. М. Гунчак, І. Я. Коцюмбас, О. І. Віщур, В. О. Величко, О. В. Павлів, А. В. Винярська, Р. О. Васів, Р. І. Хомик, І. І. Харів, Н. М. Слободюк; За ред. Д. Ф. Гуфрія. — Львів : Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, 2012. — 306 с.*

2011

Історія, селекція та біологічні особливості абердин-ангусів України / Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович, І. В. Гузєв та ін. — Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавриленко В. М., 2011. — 432 с.*

Йод у живленні птиці / А. В. Гунчак, І. Б. Ратич, Б. Я. Кирилів. — Львів, ІБТ, 2011.

StapayTkachuk2011Пожовтіння вовни овець / П. В. Стапай, В. М. Ткачук. —Львів : ЗУКЦ, 2011. — 96 с.

 

Fedorovych 2011Особливості ембріонального росту й розвитку тварин різних генотипів чорно-рябої худоби / Федорович Є. І., Просяний С. Б., Сірацький Й. З. За ред. Є. І. Федорович і Й. З. Сірацького. — К. : Люксар, 2011. — 160 с.*

 

Фізіолого-біохімічні показники організму тварин : навчальний посібник / А. Й. Мазуркевич, М. Д. Камбур, А. А. Замазій .... Р.С.Федорук та ін . — Суми : В-во П. П. Віннич М.Д., 2011. — 132 с.*

 2010

Еколого-біохімічні взаємодії організмів у біоценозах : навчальний посібник для підготовки студентів спеціальності "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування /  Г. Л. Антоняк, Н. Є. Панас , О. С. Ментух , М. А. Петровська.— Львів : Вид-во ЛНАУ, 2010. — 200 с.*

Metodkontrolkombikormiv2010Методи оцінки комбікормів, якості продукції та продуктивності птиці / І. Б. Ратич, А. В. Гунчак, Б. Я. Кирилів, Я. М. Сірко, Г. М. Стояновська. —Львів, 2010. —124 с.*

 

Vischurfarmacology1Навчально - методичний посібник з “Ветеринарної фармакології"  / Гуфрій Д.Ф., Канюка О.І., Гунчак В.М., Коцюмбас І.Я., Стибель В.В., Віщур О.І., Васів Р.О., Хомик Р.І., Харів І.І., Мурська С.Д., Гутий Б.В. За редакцією Д.Ф. Гуфрія. — Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Львів. 2 перевидання з доповненнями, 2010. -306 с.*

Obminlipidiv ryby2010Обмін ліпідів у риб : монографія / Грициняк І. І., Смолянінов К. Б., Янович В. Г. — Львів: Тріада плюс, 2010. — 336 с.*

 

formuvannyaMyasnoiyProdukt2010Формування м’ясної продуктивності у тварин різних порід великої рогатої худоби, яких розводять в Україні / Ю. Ф. Мельник, Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович, І. М. Гурський, В. П. Ткачук; за редакцією Й. З. Сірацького, Є. І. Федорович. — Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2010. — 400 с. *

phiziologiya2Фізіологія тварин : Підручник / Мазуркевич А. Й., Карповськнй В. І., Камбур М. Д. ..... Федорук Р.С. та ін. / За ред. А. Й. Мазуркевича і В. І. Карповського. — Вінниця : Нова Книга, 2010.— 424 с. *

 

2009 

Інтер’єр сільськогосподарських тварин : посібник для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації з напряму «Зооінженерія» / Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович,  Б. М. Гопка. — Київ : Вища освіта,  2009. — 284 с.*

Біохімія. Структура і функціональна активність біомолекул : посібник для студентів факультету агротехнологій та екології / В. В. Снітинський, Г. Л. Антоняк, Н. Є. Панас.  — Львів : Вид-во ЛНАУ, 2009. — 150 с. *

2008

Labdiagnost2008Лабораторна діагностика у ветеринарній медицині : довідник / В. В. Влізло, І. А. Максимович, В. Л. Галяс, М. І. Леньо. — Львів, 2008. — 92 с. *

 

Methan2008Метан і парниковий ефект атмосфери (екологічні, біохімічні та мікробіологічніаспекти) / Сологуб Л. І., Антоняк Г. Л., Богданов Г. О. та ін.— Львів: ПАІС, 2008. — 276 с. *

 2007

Фізіологічно-біохімічні основи живлення овець / П. В. Стапай, І. А. Макар, В. В. Гавриляк, Н. М. Параняк, І. Я. Лико, В. М. Ткачук, Т. В. Чокан, Г. М. Седіло, Д. П. Періг, М. В. Мартищук. — Львів, 2007. — 100 с. *

Gyvlennyaptyci2007Фізіолого-біохімічні основи живлення птиці / А. В. Гунчак, Г. М. Стояновська, Л. В. Андреєва, Б. Я. Кирилів, Я. М. Сірко; Під ред. І. Б. Ратича. — Львів, 2007. — … с.

 

Vidtrorennya2007Формування відтворювальної здатності бугаїв-пліФормування відтворювальної здатності бугаїв-плідників чорно-рябої худоби України : Монографія / Федорович В. В., Сірацький Й. З. За ред. доктора с.-г. наук, проф. Й. З. Сірацького. — К. : Люксар, 2007. — … с.*

Chrom Solohub2007Хром в організмі людини і тварин:біохімічні, імунологічні та екологічні аспекти / Сологуб Л. I., Антоняк Г. Л, Бабич Н. О. — Львів: Євросвіт, 2007. — 128 с. *

2006

Vovna2006Біохімія, морфологія і патологія вовни / Седіло Г. М., Макар І. А., Гуменюк В. В., Стапай П. В. — Л.: ПАІС, 2006. — 160 с.*

 

AntonyakZalizo2006Залізо в організмі людини і тварин: біохімічні, імунологічні та екологічні аспекти / Антоняк Г. Л., Сологуб Л. І., Снітинський В. В., Бабич Н. О.; — Львів, 2006. — 310 с. * 

 

2005

NetradytciyniKormy2005Нетрадиційні рослинні корми у живленні птиці / І. Б. Ратич, Я. І. Кирилів, Г. М. Стояновська, І. В.Карпа.—Львів, 2005. — 192 с. 

 

2004

BurkatReproduktyvna tehnol2004Довідник з репродуктивної біотехнології великої рогатої худоби / В. П. Буркат, В. В. Влізло, Р. Й. Кравців, С. Г. Шаловило, М. М. Шаран; За ред. С. Г. Шаловило. — Львів, 2004.— 150 с. *

Metodkontrolkombikormiv2004Методи контролю повноцінності комбікормів для птиці та оцінка кількості і якості їх продукції : методичний посібник / Уклад. Я. І. Кирилів, І. Б. Ратич. — Львів : Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького, Інститут біології тварин НААН, 2004. — 186 с. *

GyrorozchynniVitaminy2004Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині і тваринництві / Куртяк Б. М., Янович В. Г.; — Львів : Тріада плюс, 2004. — 426 с.  * 

 

2000

Guyni2000Біологічні основи трансформації поживних речовин у жуйних тварин / В. Г. Янович, Л. І. Сологуб. — Львів, 2000. — 384 с.

 

1999

Electronmicroscop1999Електронна мікроскопія біологічних об’єктів / Салига Ю. Т., Снітинський В. В. — Львів: Світ, 1999. — 152 с.

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація