Інститут біології тварин НААН провідна науково-дослідна установа України з питань біохімії, фізіології, живлення та біотехнології тварин. 

Напрями діяльності інституту:

  • дослідження фундаментальних проблем фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин, птиці, риб;
  • розроблення біотехнологічних методів підвищення відтворювальної здатності тварин;
  • дослідження молекулярних механізмів формування імунного потенціалу у тварин і розробка способів його підвищення;
  • дослідження етіологічних факторів і морфогенетичних чинників виникнення пріонних інфекцій та розроблення нових методів їх діагностики і профілактики;
  • дослідження впливу екологічних чинників на фізіолого-біохімічний статус організму тварин і розроблення способів одержання екологічно чистої продукції тваринництва;
  •  розроблення генетико-біохімічних тестів для інтенсифікації селекційного процесу у тваринництві.

Інститут є науково-методичним центром програм наукових досліджень:

ПНД 28 «Створення і використання нано- і біотехнологічних матеріалів та засобів у тваринництві»;

ПНД 35 «Фізіологія і біохімія живлення, високої резистентності та продуктивності тварин» .

У структурі інституту є 10 лабораторій та Дослідне господарство «Чишки».

Наукові дослідження виконують 71 науковий працівник, з них: 15 докторів наук та 50 кандидатів наук і 7 професорів та 26 старших наукових співробітників.

Інститут є засновником і видавцем наукових журналів – «Біологія тварин» та «Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок».

В інституті готують наукові кадри через аспірантуру («Біохімія», «Фізіологія людини і тварин») та докторантуру («Біохімія», «Фізіологія людини і тварин»).

При інституті функціонує Спеціалізована вчена рада Д 35.368.01  із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю ― 03.00.04 біохімія.

.

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                                                                        obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect