Рада молодих вчених Інституту біології тварин НААН (тоді Інститут фізіології і біохімії тварин УААН) була створена у 1997 році. 

ГОЛОВА РАДИ

 Ponkalo

ПОНКАЛО ЛЕСЯ ІГОРІВНА 

к. вет. н., в.о. завідувача  лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин

 

Заступник

RosalovskiyРОСАЛОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

к. б.н., старший науковий співробітник лабораторії обміну речовин імені С.З. Гжицького

 

Секретар

klymetc2

КЛИМЕЦЬ ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

 
 

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect