Лабораторія обміну речовин імені Степана ГжицькогоLogoObmin

 Лабораторія обміну речовин заснована у 1960 році доктором біологічних наук, професором Гжицьким Степаном Зеноновичем (1900–1976), який керував лабораторією до 1976 року.  Наступним завідувачем лабораторії був доктор біологічних наук, професор Калачнюк Григорій Іванович. З 1997 рік по 2007 рік – доктор біологічних наук, професор Сологуб Леонід Ілліч (1931–2008).

З січня 2007 року лабораторію очолює доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Салига Ю. Т.

Колектив лабораторії

Салига Юрій Тарасович – завідувач лабораторії, д. б. н., с.н.с.

Дзень Євген Олексійович – старший науковий співробітник, к. с.-г. н., с.н.с.

Корбецька Ольга Олегівна – молодший науковий співробітник, к. с.-г. н.

Росаловський Володимир Петрович – молодший науковий співробітник, к.б.н.

Сав’як Зоряна Ігорівна – провідний фахівець

Діяльність

  • Дослідження фізіолого-біохімічних змін різноманітних систем організму під дією пестицидів, неорганічних добрив, токсинів природного походження, вивчення особливостей дії окремих нейротоксичних сполук на розвиток і функціонування центральної нервової системи тварин, дослідження деяких механізмів нейрогенезу в нормі і при патології.
  • Вивчення фізіолого-біохімічних та нейробіологічних особливостей токсичності хлорпірифосу.
  • Дослідження впливу хелатних сполук мікроелементів на організм сільськогосподарських тварин.
  • Вивчення метаболізму жиророзчинних вітамінів в організмі тварин.
  • З'ясування механізмів регуляції фізіолого-біохімічних процесів в організмі тварин при нестачі та порушенні метаболізму вітаміну D та за різного фізіологічного стану.
  • Вивчення фізіолого-біохімічних механізмів метаногенезу і дослідження метаболічних процесів у рубці великої рогатої худоби, симбіозу мікроорганізмів і організму тварини-господаря.
  • Порушення обміну речовин в організмі тварин та їх корекція за дії мікотоксинів

Лабораторія пропонує

Перелік послуг, які можуть надаватись лабораторією юридичним і фізичним особам 

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація