В Інституті біології тварин НААН оголошено вступ у аспірантуру  на очну (денна/вечірня)  і заочну форми за спеціальностями:
• 091 «Біологія» (спеціалізації: «біохімія», «фізіологія людини і тварин»)
• 211 «Ветеринарна медицина» (спеціалізації: «біохімія», «фізіологія людини і тварин»)
• 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» (спеціалізації: «біохімія», «фізіологія людини і тварин»)
 
Вступ здійснюється на конкурсній основі.

Вступники до аспірантури складають іспити зі спеціальності та  іноземної мови.

 
ЕТАПИ ТА СТРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
Початок прийому заяв і документів – 1 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв і документів – 31 серпня 2022 року
Терміни проведення вступних іспитів 01 вересня – 10 вересня 2022 року
Терміни зарахування вступників за кошти державного бюджету до 15 вересня 2022 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб до 30 листопада 2022 року
Початок навчання в аспірантурі 15 вересня 2022 року
 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ:

— заява на ім’я директора наукової установи;
— особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
— 2 фотокартки 3×4;
— список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
— медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
— засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу (Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015року);
— рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
— копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
— довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

— міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1–С2 (за наявності).

Паспорт, диплом про вищу освіту, подаються вступниками особисто.

Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності.

У випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу в аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі за рахунок державного бюджету він може лише за однією спеціальністю, за іншою — на умовах контракту.

Приймальна комісія наукової установи допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих документів (всіх, наведених у переліку, та вчасно) і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

Дослідницька пропозиція — це науковий текст обсягом до 5 стор., підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.

Вимоги до дослідницьких пропозицій формують наукової установи відповідно до особливостей кожної обраної вступником спеціальності. Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою її презентацією за рішенням вченої ради наукової установи) відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.

ДОВІДКА

Відповідальний відділу аспірантури — вчений секретар інституту, к. с.-г. н. Смолянінова О. О.

+38032-270-25-04
+38097-831-83-30
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                                                                        obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect