Спеціальна інформаційна система УКРНОІВІ (СІС). Сервіс для пошуку відомостей про об'єкти промислової власності.

Пошук патентів - Спеціалізована БД "Винаходи в Україні"

2023

Гевкан ІІ, Яремчук ІМ, Шаран ОМ, Стефаник ВЮ. Спосіб для стимуляції статевої активності та сперматогенезу у баранів. Патент України на корисну модель № 153959. 2023 Вер. 29.

Ковальчук ІІ, Кикіш ІБ, Цап ММ. Спосіб підвищення інтенсивності яйцекладки бджолиних маток. Патент України на корисну модель № 153516. 2023 лип. 20.

Спосіб підвищення антимікробної дії доксицикліну : пат. на корисну модель 152993 Україна : C07G11/00, C12Q1/0. № u202202553 ; заявл. 18.07.2022 ; опубл. 10.05.2023, Бюл. № 19. 6 с. - ДСТУ 8302-2015 / Остапів Д, Кузьміна Н, Боднар Ю, Козак М, Петрух І, Влізло В, Дронь І, Стасюк А, Букартик Н, Носова Н, Варваренко С, Самарик В, Остапів Р, винахідники; Інститут біології тварин НААН, власник патенту. Спосіб підвищення антимікробної дії доксицикліну. Патент України на корисну модель № 152993. 10 трав. 2023. 6 с. - VancuverОстапів, Д., Кузьміна, Н., Боднар, Ю., Козак, М., Петрух, І., Влізло, В., Дронь, І., Стасюк, А., Букартик, Н., Носова, Н., Варваренко, С., Самарик, В., & Остапів, Р. (2023). Спосіб підвищення антимікробної дії доксицикліну (Патент України на корисну модель № 152993) - APA.

2022

Лесик ЯВ, Дичок-Нідзельська АЗ, Салига ЮТ, Лучка ІВ, Грабовська ОС, Денис ГГ. Інститут біології тварин НААН. Спосіб підвищення імунобіологічної реактивності організму та продуктивності кролів-гібридів. Патент України на корисну модель № 151083. 2022 Черв. 02.

2021

 Штапенко О, Гевкан І, Сирватка В, Сливчук О. Інститут біології тварин НААН. Спосіб одержання колоїдного розчину наночастинок Купруму. Патент України на корисну модель № 148331. 2021 Лип. 28.

2020

Стасюк АВ, Остапів ДД, Влізло ВВ, Кузьміна НВ, Козак МР, Лесик ЯВ, Грабовська ОС, Варваренко СМ, Самарик ВЯ, Яковів МВ, Носова НГ, винахідники; Інститут біології тварин НААН патентовласник. Спосіб посилення реакції преципітації за імуноелектрофорезу. Патент України на корисну модель №144483. 2020 Жов. 12.

Влізло ВВ, Заіченко ОС, Шулак ЛА, Кушкевич МВ, Козак МР, Мітіна НЄ., Остапів ДД. Інститут біології тварин НААН. Спосіб зниження вмісту клітинного пріону в організмі тварин. Патент України на корисну модель №144124.  2020 Вер. 10.

Віщур ОІ, Пірус РІ, Солопова ХЯ. Інститут біології тварин НААН. Спосіб лікування аеромонозу коропа. Патент України на корисну модель № 144100. 2020 Вер. 10.

Лесик ЯВ, Іваницька АІ, Лучка ІВ, Грабовська ОС, Хомин ММ, Денис ГГ, винахідники; Інститут біології тварин НААН патентовласник. Спосіб підвищення продуктивності, корекції обміну речовин та покращення якості продукції кролів. Патент України на корисну модель № 142734. 2020 червн 25.

2019

Климець ГВ, Сушко ОО, Іскра РЯ, винахідники; Інститут біології тварин НААН патентовласник. Спосіб корекції метаболічних процесів в організмі за цукрового діабету. Патент України № 139300. 2019 груд 26.

Патент України на корисну модель № 138343 «Препарат для стимуляції статевої активності та сперматогенезу у баранів», 25.11.2019, бюл. № 22, Інститут біології тварин НААН, Гевкан Іван Іванович; Шаран Микола Михайлович; Гримак Христина Миколаївна; Штапенко Оксана Всеволодівна; Сливчук Юрій Іванович; Яремчук Ірина Митодіївна; Корнят Сергій Богданович; Сирватка Василь Ярославович .

Патент України на корисну модель № 131114 «Спосіб корекції годівлі молодняка курей яєчного напряму продуктивності», 10.01.2019, бюл. № 1, Інститут біології тварин НААН, Кирилів Богдан Ярославович; Ратич Іриней Борисович; Гунчак Алла Володимирівна; Кисців Володимир Орестович; Сірко Ярослав Миколайович; Стефанишин Ольга Михайлівна.

2018

Патент України №122791 «Спосіб профілактики та лікування цукрового діабету за комплексного використання цитратів магнію та хрому», опубл. 25.01.2018 р., бюл. №2. Інститут біології тварин НААН; Шатинська О.А., Іскра Р. Я..Слівінська О.М.

Патент України № 124321, «Спосіб підвищення імунного потенціалу та продуктивності у коропових риб». опубл. 10.04.2018 р., бюл. №7., Інститут біології тварин НААН; Віщур О.І., Руденко О., Гутий Б. В.

Патент України № 126794, «Спосіб стимуляції яйцекладки бджолиних маток», 10.07.2018 р., бюл .№13., Інститут біології тварин НААН; Ковальчук І.І., Двилюк І. І.

Патент України № 128590 «Спосіб корекції травлення та обміну речовин, зниження конверсії корму та покращення якості продукці перепелівництва», опубл. 25.09.2018 р., бюл.№18., Інститут біології тварин НААН, Кирилів Б.Я., Ратич І.Б., Гунчак А.В., Кисців В.О., Сірко Я.М., Стефанишин О.М.

2017

Патент України №115538 «Гранульований корм для лабораторних щурів»; № u 201608974 від 22.08.2016; Опубл. 25.04.2017, Бюл.№8. (Влізло Василь Васильович; Лесик Ярослав Васильович; Вудмаска Ігор Васильович).

Патент України №117856 «Спосіб підвищення якості запліднювальної здатності сперміїв бугаїв»; № u 201700990 від 03.02.2017; Опубл. 10.07.2017, Бюл.№13. (Шаран Микола Михайлович (UA ); Яремчук Ірина Митодіївна; Остапів Дмитро Дмитрович; Боднар Юлія Володимирівна; Нагорняк Михайло Ігорович).

Патент України №119458 "Спосіб підвищення репродуктивної здатності та корекції метаболізму ліпідів у коропових риб"; № u 201702845 від 27.03.2017; Опубл. 25.09.2017, Бюл. №18. (Фурманевич Марія Богданівна; Томчук Віктор Анатолійович).

Патент України №119458 "Спосіб підвищення багатоплідності самок і збереженості їх приплоду у гризунів"; № u 2017 03475 від 10.04.2017; Опубл. 25.09.2016, Бюл. № 18 (Федорук Ростислав Степанович; Храбко Маряна Іванівна).

Патент України №119565 "Спосіб стабілізації хоріонічного гормону людини у рідкій формі препарату",
№ u 2017 04086 від 24.04.2017. Опубл. 25.09.2017, Бюл.№ 18. (Сливчук Юрій Іванович; Гевкан Іван Іванович; Штапенко Оксана Всеволодівна; Сирватка Василь Ярославович).

Патент України №121254 "Спосіб профілактики цукрового діабету за комплексного використання цитратів хрому та цинку"; № u 201706587 від 26.06.2017; Опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22 (Слівінська Оксана Миколаївна; Іскра Руслана Ярославівна; Шатинська Олена Андріївна).

Патент України №121633 "Комплексний препарат «Амінокс»"; № u 2017 06413 від 23.12.2017; Опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23. (Салига Наталя Омелянівна; Ясниський Роман Святославович; Кичун Ігор Володимирович).

2016

Патент України № 105740 "Препарат «Ліпоорганік» для підвищення відтворювальної здатності кролематок", № u 2015 05160 від 26.05.2015; Опубл. 11.04.2016, Бюл.№7. (Штапенко Оксана Всеволодівна; Гевкан Іван Іванович; Сливчук Юрій Іванович; Дзень Євген Олексійович; Сирватка Василь Ярославович; Матюха Ірина Олегівна; Федорова Світлана Володимирівна).

Патент України № 105852 «Спосіб підвищення яйцекладки маток бджіл». № u 2015 08824 від 14.09.2015; Опубл. 11.04.2016, Бюл.№7. (Федорук Ростислав Степанович; Романів Любомир Ігорович).

Патент України № 108110 «Спосіб виявлення тканинної локалізації клітинного пріона». № u 2015 07876 від 07.08.2015; Опубл. 11.07.2016, Бюл. №13. (Влізло Василь Васильович; Кушкевич Мар'яна Василівна).

Патент України № 108917 «Спосіб отримання стероїдних гормонів іn vitro». № u 2015 12308 від 14.12.2015; Опубл. 10.08.2016, Бюл. № 15/ (Остапів Дмитро Дмитрович; Боднар Юлія Володимирівна; Сачко Роман Григорович).

Патент України № 108932 «Спосіб збереження життєздатності сперміїв за кріоконсервування». № u 2015 12822 від 24.12.2015; Опубл. 10.08.2016, Бюл. № 15. (Шаран Микола Михайлович; Яремчук Ірина Митодіївна; Остапів Дмитро Дмитрович; Насєдкіна Надія Володимирівна).

Патент України № 108875 «Спосіб створення біопрепарату бактеріофагів сульфатвідновлювальних бактерій кишечнику людини і тварини». № u 2015 08836 від 14.09.2015; Опубл. 10.08.2016, Бюл. № 15. (Кушкевич Іван Васильович; Влізло Василь Васильович).

Патент України № 110523 «Спосіб підвищення м’ясної та вовнової продуктивності молодняка овець і покращення їх якості»; № u 2016 04266 від 18.04.2016; Опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19. (Стапай Петро Васильович; Стахів Надія Петрівна; Тютюнник Оксана Сергіївна; Гавриляк Вікторія Василівна; Параняк Наталія Миколаївна; Скорохід Андрій Володимирович).

2015

Патент України № 95820 «Комплексний препарат «Ремівітал»», № u201407582 від 07.07.2014 р. Патент України бл.12.01.2015, Бюл.№1. (Сімонов Маріан Романович; Влізло Василь Васильович, Петрух Ірина Михайлівна).

Патент України на корисну модель № 95832 Спосіб визначення якості продукції бджільництва в різних екологічних умовах (u201407651,07.07.2014, Патент України бліковано 12.01.2015, бюл. № 1/2015 (Федорук Ростислав Степанович; Ковальчук Ірина Іванівна).

Патент України на корисну модель № 95900 «Спосіб руйнування клітинної стінки дріжджів phaffia rhodozyma»(u201408222, 21.07.2014, Патент України бліковано 12.01.2015, бюл. № 1/2015 Гураль Світлана Володимирівна; Старчевський Володимир Людвікович; Стефанишин Ольга Михайлівна; Камінська Марта Володимирівна; Шевчук Лілія Іванівна).

Патент України на корисну модель № 95901 «Імунотропний ліпосомальний препарат «Ковісцин», (u201408223, 21.07.2014, Патент України бліковано 12.01.2015, бюл. № 1/2015 Огородник Наталія Зіновіївна; Кичун Ігор Володимирович; Віщур Олег Іванович).

Патент України на корисну модель 95904 «Спосіб корекції d-вітамінного статусу у корів в передродовому і післяродовому періодах та їхніх телят», u201408230 від 21.07.2014, Патент України бліковано 12.01.2015, бюл. № 1 (Юськів Любов Любомирівна (UA); Влізло Василь Васильович).

Патент України № 96895 «Спосіб підвищення біологічної цінності та якості продукції бджіл», № u201409001 від 11.08.2014 р. Патент України бл. 25.02.2015, Бюл. № 4 (Ковальчук І. І., Федорук Р. С.).

Патент України на корисну модель № 97351 «Синтетичне середовище для кріоконсервування сперми баранів-плідників» u20141059, 29.09.2014, Патент України бліковано 10.03.2015, бюл. № 5/2015 (Гримак Христина Миколаївна; Шаран Микола Михайлович; Андрушко Олександр Борисович; Яремчук Ірина Митодіївна; Корнят Сергій Богданович ).

2014

Патент України на корисну модель № 87812 «Спосіб синхронізації опоросів у свиноматок».  25.02.2014 р., Бюл. №4; № u 2013 08492 від 08.07.2013 р. (Шаран М.М., Андрушко О.Б., Корнят С., Б., Яремчук І. М., Корбецький А.Р.).

Патент України на корисну модель № 88855 «Білково-мінеральна добавка для підвищення відтворювальної здатності кролематок» (Лесик Я.В., Федорук Р.С.); 10.04.2014 р., Бюл.№7; № u 2013 08806 від 15.07.2013 р.

Патент України на корисну модель № 90302 «Спосіб збагачення підгодівлі бджіл»: № u 2013 12580 від 28.10.2013 р.

Патент України на корисну модель № 91013 «Спосіб підвищення відтворної здатності та молочності кролематок»: № u 201309104 від 19.07.2013 р., Бюл. № 12 від 25.06.2014 р.

Патент України на корисну модель № 92139 «Спосіб підвищення продуктивності кролематок і збереженості кроленят»: № u201308807 від 15.07.2013 р. Дата подання: 15.07.2013 Дата, з якої чинний:11.08.2014; Бюл. №15 МПК А23К 1/16 (2006.01), А23К 1/22 (2006.01)

Патент України №92913 «Спосіб підвищення стресостійкості поросят в період відлучення від свиноматки» № u 201403442 від 04.04.2014 р. Бюл.№17 від 10.09.2014 р.

Патент України №92914 «Антиоксидантний та імуномодулюючий препарат «Селцивіт»», № u201403443 від 04.04.2014р. Бюл.№ 17 від 10.09.2014р.

Патент України №92917 «Спосіб профілактики ферумдефіцитної анемії поросят», № u201403457 від 04.04.2014 р. Бюл. №17 від 10.09.2014 р.

Патент України №93238 Комплексний препарат «Глуцисаргін», № u201403458 від 04.04.2014 р. Бюл. № 18 від 25.09.2014 р.

Патент України №93516 «Спосіб підвищення антистресової дії пробіотиків», № u201402704 від 18.03.2014 р. Бюл. № 19 від 10.10.2014 р.

Патент України №93516 «Спосіб підгодівлі бджіл», № u201406087 від 3.06.2014 р. Бюл. № 22 від 25.11.2014 р.

Патент України №95493«Спосіб профілактики післяродової гіпокальціємії високопродуктивних корів», № u201407648 від 07.07.2014 р. Патент України бл. 25.12.2014, Бюл. №24.

Патент України №95494«Спосіб одержання біомаси каротиновмісних кормових дріжджів», № u201407650 від 07.07.2014 р. Патент України бл. 25.12.2014, Бюл. №24.

2013

Патент України на корисну модель № 84409 «Спосіб підвищення вовнової продуктивності овець» (u 2013 02856; 25.10.2013; Бюл. № 20, 2013 р.; Ткачук В. М., Стапай П. В., Кирилів Я.)

Патент України на корисну № 84410 «Комплексний препарат «Цивітар» (u 2013 02859; 25.10.2013; Бюл. № 20, 2013 р.; Огородник Н. З., Віщур О. І., Кичун І. В.)

Патент України на корисну модель № 84411 «Середовище для розбавлення і зберігання сперми кнурів «Екосперм В»» (u 2013 02861; 25.10.2013; Бюл.№ 20, 2013 р.; Шаран М. М., Корннят С. Б., Горчин С. В. та інші)

Патент України на корисну модель № 84419 «Спосіб підвищення резистентності та продуктивності кролів» (u 2013 02980; 25.10.2013; Бюл. № 20, 2013 р.; Лесик Я. В., Федорук Р. С.)

Патент України на корисну модель № 84420 «Комплексний препарат «Селвіт»» (u 2013 02982; 25.10.2013; Бюл.№ 20, 2013 р.; Віщур О. І., Кичун І. В., Понкало Л. І.)

Патент України на корисну модель № 85700 «Спосіб вивчення нейротоксичності хлорпірифосу в умовах культури нервових клітин» (u 2013 07402 від 11.06.2013 р., Чинний від 25.12.2013, Бюл. № 22 (Салига Ю.Т., Влізло В.В.)

Патент України на корисну модель № 86353 «Комплексний препарат «Глутароп»», u 201308494 від 08.07.2013 р.; Бюл. № 24 від 25.12.2013 р.(Салига Н. О., Кичун І. В., Ясниський Р. С.)

Патент України на корисну модель № 86392 «Спосіб підвищення продуктивності та стресостійкості свиней», u 2013 08803 від 15.07.2013; Бюл. № 24 від 25.12.2013 р., (Бучко О. М., Степченко Л. М.)

2012

Патент України на корисну модель № 70079 «Спосіб утримання медоносних бджіл на територіях з різним техногенним навантаженням» (u 2011 13565; 18.11.2011;25.05.2012; Бюл. № 10 , 2012 р.; Рівіс Й. Ф., Саранчук І. І., Віщур В.Я.)

Патент України на корисну модель № 70080 «Спосіб виявлення поліплексів олігодезоксинуклеотидів з катіонними олігоелектролітами» (u 2011 13566; 18.11.2011; 25.05.2012; Бюл. № 10, 2012 р.; Влізло В. В., Козак М. Р., Іваницька Л. А.)

Патент України на корисну модель № 73428 «Біологічно активна добавка для овець» (u 2012 02281 25.09.2012; Бюл. № 18, 2012 р.; Стапай П. В., Ткачук В. М., Бурда Л. Р.)

Патент України на корисну модель № 73865 «Лікувальний препарат «Гепален» (u 2012 03599; 10.10.2012; Бюл. № 19, 2012 р.; Влізло В. В, Ясниський Р. С., Кичун І. В., Приступа О. І.)

Патент України на корисну модель № 73866 «Спосіб корекції метаболізму в організмі тварин у період вагітності»; (u 2012 03603; 10.10.2012;; Бюл. № 19, 2012 р.; Іскра Р. Я.)

Патент України на корисну модель № 75010 «Спосіб корекції вуглеводного обміну та антиоксидантного захисту в організмі тварин»; (u 2012 00902; 26.11.2012;; Бюл. № 22, 2012 р.; Влізло В. В., Іскра Р. Я.)

Патент України на корисну модель № 75174 «Антистресова кормова добавка для поросят»; (u 2012 05115; 26.11.2012; Бюл. № 22, 2012 р.; Бучко О. М., Кирилів Б. Я.)

2011

Патент України на к. м. № 56820 «Спосіб визначення вмісту фізіологічного пріона методом дот-блоту» (u 2010 09052; 19.07.2010; 25.01.2011; Бюл. № 2; Влізло В. В., Майор Х. Я., Стадник В. В.)

Патент України на к. м. № 56695 «Спосіб зниження рівня ембріональної смертності у кролематок»(u 2010 08053; 29.06.2010; 25.01.2011; Бюл. № 2; Штапенко О. В., Гевкан І. І., Дзень Є. О., Федорова  С. В.)

Патент України на к. м. № 57721 «Спосіб підвищення продуктивності репродуктивної здатності та біологічної цінності яєць с/г птиці» (u 2010 09865; 09.08.2010; 10.03.2011; Бюл. № 5; Гунчак А. В., Ратич І. Б., Андрєєва Л. В. та інші)

Патент України на к. м. № 57738 «Спосіб стимуляції антиоксидантного захисту і підвищення приживлення ембріонів у ранній період вагітності» (u 2010 10105; 16.08.2010; 10.03.2011; Бюл. № 5; Гевкан І. І., Федорова С. В.)

Патент України на корисну модель № 59320 «Комплексний вітамінний препарат «Амівіт»(u 2010 12696; 26.10.2010; 10.05.2011; Бюл. № 9; Кичун І. В., Віщур О. І., Ясниський О. Р.)

Патент України на корисну модель № 59096 «Препарат «Ліп-Аекол» для підвищення репродуктивної функції у корів» (u 2010 08978; 19.07.2010; 10.05.2011; Бюл. № 9; Гевкан І. І., Сливчук Ю. І.)

Патент України на к. м. № 59121 «Спосіб отримання естрогенів in vitro» (u 2010 10103; 16.08.2010; 10.05.2011; Бюл. № 9; Остапів Д. Д., Сачко Р. Г., Мартин Ю. В., Акимишин М. М., Грабовська О. С., Пилипець А. З.)

Патент України на к. м. № 63410 «Профілактично-лікувальний препарат «Міметон-Н»»(u 2011 02631; 09.03.2011; 10.10.2011; Бюл. № 19; Чорненький Т. Я., Сачко Р. Г., Лесик Я. В., Грабовська О. С., Пилипець А. З.)

Патент України на корисну модель № 65178 «Середовище для розбавлення і зберігання сперми кнурів «Екосперм Б» (u 2011 06401; 23.05.2011; 25.11.2011; Бюл. № 22; Корнят С. Б., Шаран М. М., Андрушко О. Б., Корбецький А. Р.)

Патент України на корисну модель № 65180 «Спосіб підвищення продуктивності молочної худоби та покращення складу молока» (u 2011 06403; 23.05.2011; 25.11.2011; Бюл. № 22; Рівіс Й. Ф., Шелевач А. В., Гордійчук Л. М.)

Патент України на корисну модель № 65198 «Спосіб підвищення продуктивності та якості продукції ставкових риб» (u 2011 06475; 23.05.2011; 25.11.2011; Бюл. № 22; Рівіс Й. Ф., Храбко М. І., Цап М. М., Фріштак О. М.)

Патент України на корисну модель № 65648 «Спосіб підвищення продуктивності овець» (u 2011 06448; 23.05.2011; 12.12.2011; Бюл. № 23, 2011 р.; Ткачук В.М., Стапай П.В., Сидір Н.П., Кирилів Я. І.)

Патент України на корисну модель № 66202 «Спосіб корекції  антиоксидантного та імунного статусу організму новонароджених поросят» (u 2011 07457; 14.06.2011; 26.12.2011; Бюл. № 24, 2011 р.; Іскра Р.Я.)

2010

Патент на корисну модель № 47452 Спосіб одержання фідерних клітин яйцепроводів. Мадіч А. В., Гевкан І. І., Штапенко О. В., Сливчук Ю. І., Федорова С. В. Патент України бл. 10.02.2010, бюл. № 3

 

Патент на корисну модель № 48335 Спосіб хроматографічного визначення концентрації  окремих класів ліпідів у біологічному матеріалі. Рівіс Й. Ф., Шелевач А. В., Храбко М. І., Фріштак О. М., Цап М. М., Саранчук І. І. Патент України бл. 10.03.2010, бюл. №5

Патент на корисну модель № 50870 Спосіб хроматографічного визначення концентрації окремих класів ліпідів у біологічному матеріалі. Рівіс Й. Ф., Шелевач А. В., Храбко М. І., Длябога Ю. З., Фріштак О. М., Цап М. М., Саранчук І. І. Патент України бл. 25.06.2010, бюл. № 12

Патент на корисну модель № 51967 Препарат для стимуляції статевої охоти у самок с.-г. тварин «Еструфіт». Чорненький Т. Я., Сачко Р. Г., Лесик Я. В., Грабовська О. С., Макогон Р. В., Пилипець А. З. Патент України бл. 10.08.2010, бюл. № 15

Патент на корисну модель № 51618 Спосіб прогнозування вмісту токсичних елементів у натуральних квіткових медах. Рівіс Й. Ф., Саранчук І. І. оПатент України бл. 26.07.2010, бюл. № 14

Патент на корисну модель № 51687 Спосіб активації проліферативних процесів у культурі клітин епітелію яйцепроводів. Гевкан І. І., Нікітенко А. М., Штапенко О. В., Сливчук Ю. І., Федорова С. В. оПатент України бл. 26.07.2010, бюл. № 14

Патент на корисну модель № 54749 Середовище для підвищення активності проліферації клітин різних типів. Сливчук Ю. І., Гевкан І. І., Федорова С. В., Штапенко О. В., Сирватка В. Я. оПатент України бл. 25.11 .2010, бюл.№ 22

Патент на корисну модель № 55944 Спосіб корекції обміну речовин та підвищення продуктивності і якості продукції перепелів. (u 2010 09078, оПатент України бл. 27.12.2010, бюл. № 24) Кирилів Б. Я., Гунчак А. В., Ратич І. Б.

Патент на корисну модель № 55871 Кормова добавка для телят. (u 2010 08035, Патент України бл. 27.12.2010, бюл. № 24) Дзень Є. О., Салига Ю. Т., Лучка І. В.)

2009

Патент на корисну модель № 40828 Спосіб карбонізації вовни (u 2008 13820, Патент України бл. 27.04.2009, бюл. № 8).Стапай П. В., Макар І. А., Гавриляк В. В., Параняк Н. М., Кочетов С. В., Тис К. О.

Патент на корисну модель № 41798 Спосіб відбору корів-донорів і телиць реципієнтів. (u 2008 13820, Патент України бл. 10.06.2009, бюл. № 11) Шаран М.М., Шаловило С.Г., Андрушко О.Б.

Патент на корисну модель № 41822 Спосіб корекції порушень складу мікрофлори кишечнику у тварин. (u 2009 00050, Патент України бл. 10.06.2009, бюл. № 11) Колісник Г. В., Камінська М. В., Стояновський В. Г., Кулай Д. В, Борецька Н. І., Нечай Г. І., Гураль С. В.

Патент на корисну модель № 41899 Спосіб корекції обміну речовин, підвищення продуктивності і якості продукції курей-несучок. (u 2009 01217, оПатент України бл. 10.06.2009, бюл. № 11) Кирилів Б.Я., Ратич І. Б., Гунчак А. В.

Патент на корисну модель № 42011 Вітамінний препарат «Ліповіт». (u 2008 13538, оПатент України бл. 25.06. 2009, бюл. № 12) Кичун І. В., Віщур О. І., Ясниський Р. С.

Патент на корисну модель № 45490 Спосіб підвищення імунобіологічної реактивності та інтенсивності росту телят. (u 2009 06106, оПатент України бл. 10.11.2009, бюл. № 21) Федорук Р. С., Колещук О. І., Ковальчук І. І.

Патент на корисну модель № 45491 Спосіб підвищення збереженості новонароджених поросят. (u 2009 06115, Патент України бл. 10.11.2009, бюл. № 21) Юрків О. Я., Снітинський В. В., Іскра Р. Я., Максимович І. Я.

Патент на корисну модель №  45510 Спосіб лікування краснухи коропа. (u 2009 06297, оПатент України бл. 10.11.2009, бюл. № 21) Тушницька Н. Й., Грициняк І. І., Матвієнко Н. М., Янович В. Г., Пірус Р. І., Влізло В. В.

Патент на корисну модель № 46282 Спосіб індукції поліовуляції у корів-донорів. (u 2008 13820, оПатент України бл. 10.12.2009, бюл. № 23) Шаран М. М., Шаловило С. Г., Андрушко О. Б.

Патент на корисну модель № 46037 Середовище для розбавлення і зберігання сперми кнурів «Екосперм-А». (u 2009 05170, оПатент України бл. 10.12.2009, бюл. № 23) Корнят С. Б., Шаран М. М., Андрушко О. Б., Корбецький А. Р.

2008

Патент України на корисну модель № 29206 Спосіб для підвищення імунобіологічного статусу організму поросят у період раннього постнатального онтогенезу. Салига Н. О., Іскра Р. Я., Віщур О. І. Патент України бл. 10.01.2008, бюл. № 1

Патент України на корисну модель № 29167 Спосіб профілактики оксидативного стресу та нормалізації процесів перекисного окиснення ліпідів у тварин. Колісник М. І., Шах Є. С., Камінська М. В., Борецька Н. І. Патент України бл. 10.01.2008, бюл. № 1

Патент України на корисну модель № 29220 Середовище для розбавлення і зберігання сперми кнурів «Екосперм» Корбецький А. Р., Шаран М. М., Корнят С. Б., Андрушко О. Б., Хома Л. Й., Балабан С. П., Скоковська Ж. В., Татомир З. В., Кузіль О. Є. Патент України бл. 10.01.2008, бюл. № 1

Патент України на корисну модель № 29235 Спосіб підвищення продуктивності та стресостійкості поросят. Снітинський В. В., Іскра Р. Я., Максимович І. Я. Патент України бл. 10.01.2008, бюл. № 1

Патент України на корисну модель № 29234 Спосіб формування високоцінних генотипів у пПатент України ляціях молочної худоби. Федорович Є. І., Бердичевський М. С., Кузів М. І., Бабій Н. М. Патент України бл. 10.01.2008, бюл. № 1

Патент України на корисну модель № 33403 Спосіб корекції відтворної функції свиноматок. Шаран М. М., Завірюха В. І., Шаловило С. Г., Андрушко О. Б., Гараздюк Г. В., Платановська І. В. Патент України бл. 25.06.2008, бюл. № 12

Патент України на корисну модель № 32547 Застосування пентосан полісульфату (SP-54), як інгібуючого вплив на експресію фізіологічного пріон-протеїну in vitro. Влізло В. В., Стадник В. В., Майор Х. Я. Патент України бл. 26.05.2008, бюл. № 12

Патент на корисну модель № 37419 Спосіб підвищення продуктивності овець. Стапай П. В., Макар І. А., Гавриляк В. В., Параняк Н. М., Грабовська О. С., Кочетов С. В., Тис К. О. Патент України бл. 25.11.2008, бюл. № 22

Патент на корисну модель № 37709 Препарат для стимуляції лактації у с.-г. тварин «Лактоген». Влізло В. В., Каплінський В. В., Кичун І. В., Ясниський Р. С., Сачко Р. Г. Патент України бл. 10.12.2008, бюл. № 23.

2007

Патент України на корисну модель № 21297 Комплексний препарат пролонгованої дії «Вірон» (u 2006 09020, Патент України бл. 15.03.2007, бюл. № 3) Влізло В. В., Сімонов М. Р., Лозюк Л. В., Каплінський В. В., Лозюк Р. М., Грабовська О. С.

Патент України на корисну модель № 21925 Спосіб визначення вмісту каротиноїдів у біомасі каротиносинтезуючих дріжджів (u 2006 11092, Патент України бл. 10.04. 2007, бюл. № 4) Колісник Г. В., Шах Є. С., Камінська М. В., Борецька Н. І., Цепко Н. І., Небиловський Ю. В., Нечай Г. І., Гургаль С. В.

Патент України на корисну модель № 25722 Комбікорм для японських перепелів-несучок. (u 2007 13386, Патент України бл. 27.08.бюл. № 13) Ратич І. Б., Кисців В. О., Галущак Л. І.

Патент України на корисну модель № 27514 Штам дріжджів Phaffia rhodozyma IMB Y-5026—продуцент каротиноїду астаксантину (u 2007 03848, Патент України бл. 12.11. 2007, бюл. № 18) Влізло В. В., Шах Є. С., Каплінський В. В., Камінська М. В., Борецька Н. І., Колісник М. І., Нечай Г. І., Гураль С. В.

Патент України на корисну модель № 27573 Комбікорм для кролів Федорук Р. С., Лесик Я. В., Дубинка І. А. Патент України бл. 12.11. 2007, бюл. №  18

Патент України на корисну модель № 28798 Спосіб підвищення продуктивності та якості продукції ставкових риб (u 2007 08246, Патент України бл. 25.12.2007, бюл. № 21) Рівіс Й. Ф., Цап М. М., Грициняк І. І., Блага О. М.

Патент України на корисну модель № 20215 Спосіб підвищення несучості курей і поеращення якості курячих яєць (u 2006 07832, Патент України бл. 15.01.2007 бюл. № 1) Кирилів Я. І., Тринів І. В., Ратич І. Б., Кирилів Б. Я.

2006

Деклараційний патент України на корисну модель № 12861 (u 2005 04387, Патент України бл. 15.03.2006, бюл. № 3) Спосіб капацитації сперми. Мадіч А. В., Гевкан І. І., Штапенко О. В., Сливчук Ю. І.

Патент України на корисну модель № 14147 Штам дріжджів Phaffia rhodozyma IMB Y-5021—продуцент каротиноїдів. (u 2005 07454, Патент України бл. 15.05. 2006, бюл. №5) Влізло В. В., Колісник Г. В., Шах Є. С Шах А.Є., Каплінський В. В., Камінська М. В., Стенчук М. М., Борецька Н. І.

Патент України на винахід № 75953 Спосіб виготовлення гістологічних препаратів овоцитів і зигот ранніх стадій розвитку. (2004032194, Патент України бл. 15.06. 2006,бюл. № 6) Влізло В. В., Остапів Д. Д.

Патент України на винахід № 75933 Профілактично-лікувальний препарат. (2004010566, Патент України бл. 15.06. 2006, бюл. № 6) Кичун І. В., Віщур О. І., Чорненький Т. Я., Яснинський Р. С.

Патент України на корисну модель №15776 Антибіотик пролонгованої дії «Ліпофлок» (u 2006 15776, Патент України бл. 17.07. 2006, бюл. № 7) Кичун І. В. , Віщур О. І., Яснинський Р. С., Сачко Р. Г., Коцюмбас І. Я., Музика В. П.

Деклараційний патент України на корисну модель № 16638 Спосіб функціональної оцінки макрофагальної трансформації мононуклеарів (u 2006 02121, Патент України бл. 15.08. 2006, бюл. № 8) Віщур О. І., Кандяк Л. М., Огородник Н. З.

Патент України на корисну модель № 18352 Спосіб захисту від негативного впливу поточного електромагнітного випромінювання відеодисплейних терміналів. (u 2006 03666, Патент України бл. 15.11. 2006, бюл. № 11) Розгоні І. І. Чорненький Т. Я., Поляков О. Б., Макогон Р. В.

Патент України на корисну модель № 18303. Спосіб корекції імунного та антиоксидантного статусу та збереження гусенят у ранньому постнатальному періоді. (u 2006 03248, 15.11. 2006, бюл. № 11) Ратич І. Б., Віщур О. І., Мартинюк У. А., Мудрак Д. І. 

Патент України на корисну модель №19369 Спосіб покращення харчової цінності та біологічних властивостей перепелиних яєць. (u 2006 06550, Патент України бл. 15.12. 2006, бюл. № 12) Ратич І. Б., Кисців В. О., Галущак Л. І., Гунчак А. В.

Патент України на корисну модель № 19309 «Препарат для підвищення антиоксидантного статусу та імунного потенціалу у сільськогосподарських тварин «Інтерфлок» (u 2006 06135; Патент України бл. 15.12. 2006, бюл. № 12), Віщур О. І., Влізло В. В., Лешовська Н. М., Кичун І. В.

2005

Деклараційний патент України на корисну модель № 6386 Середовище для вирощування зигот корів ранніх стадій розвитку in vitro. (20040705755, Патент України бл. 16.05.2005, бюл. № 5) Влізло В. В., Остапів Д. Д.

Деклараційний патент України на корисну модель № 6089 Спосіб підвищення продуктивності і якості продукції курей-несучок. (20040907499, Патент України бл. 15.04.2005, бюл. № 4) Колісник Г. В., Шах Є. С., Стояновська Г. М., Гунчак А. В., Шах А.Є., Борецька Н. І., Камінська М. В., Цепко Н. І., Небиловський Ю. В.

Деклараційний патент України на корисну модель № 4165 Спосіб корекції обміну речовин, стимуляції продуктивності та репродуктивної здатності у лактуючих корів в умовах техногенного забруднення довкілля. (2004021142, Патент України бл. 17.01.2005, бюл. № 1) Федорук Р. С., рівіс Й. Ф., Колісник Г. В., Гуменюк В. В., Шевчук Ю. Д., Шевчук М. С., Голубій Є. М.

 Деклараційний патент України на корисну модель № 7246 Застосування препарату для стимуляції тічки у свиноматок як засобу для корекції овуляторної функції у норок. (20041109147, Патент України бл. 15.06.2005, бюл. № 6) Мадіч А. В., Андрушко О. Б.

Деклараційний патент України на корисну модель № 9665 Препарат для стимуляції статевої тічки у корів і телиць «Овокорт». (u 2005 01782, Патент України бл. 17.10.2005, бюл. № 10) Гевкан І. І., Штапенко О. В., Розгоні І. І., Мадіч А. В., Сливчук Ю. І.

Деклараційний патент України на корисну модель № 9713 Спосіб підвищення плодючості у шиншил. (u 2005 02417, Патент України бл. 17.10.2005, бюл. № 10) Мадіч А. В., Гевкан І. І.

Деклараційний патент України на корисну модель № 4387 Спосіб підвищення продуктивності поросят-сисунів. (2004042603, Патент України бл. 17.01.2005, бюл. № 1) Снітинський В. В., Огородник О. З., Микитин Ю. В.

Деклараційний патент України на корисну модель № 10519 Спосіб профілактики післяродових патологій і неплідності у корів та підвищення життєздатності новонароджених телят. (u 2005 04375, Патент України бл. 15.11.2005, бюл. № 11) Янович В. Г., Куртяк б. М., Юськів Л. Л., Гнатів В. І.

2004

Деклараційний патент України на корисну модель № 67102 А Препарат для підвищення імунного потенціалу і антиоксидантного захисту у сільськогосподарських тварин «Антоксан». (2003076494, Патент України бл. 15.06.2004, бюл. № 6) Віщур О. І., Квачов В. Г.

Деклараційний патент України на корисну модель № 64969 А Спосіб підвищення ефективності вакцинації курчат проти ньюкаслської хвороби. (2003042950, Патент України бл. 15.03.2004, бюл. № 3) Андрійчук П. Є., Гусак Я. С., Гунчак А. В., Яремко Р. М., Макогон Р. В.

Деклараційний патент України на корисну модель № 67070 А Препарат для лікування ендометритів у тварин «Міме тон». (2003065956, Патент України бл. 15.06.2004, бюл. № 6) Чорненький Т. Я., Кичун І. В., Ясниський Р. С.

2003

Деклараційний патент України на корисну модель № 60085 А Спосіб підвищення якості біологічно-активних кормових добавок для свиней і птиці. (2003010639, Патент України бл. 15.09.2003, бюл. № 9) Кирилів Я. І., Ратич І. Б., Кирилів Б. Я. (ЛНАВМ)

Деклараційний патент України на корисну модель № 53659 Спосіб корекції гормонального статусу і підвищення функціональної активності імунної системи новонароджених сільськогосподарських тварин. (99020859, Патент України бл. 17.02.2003, бюл. № 2) Антоняк Г. Л., Снітинський В. В., Кректун Б. В., Іскра Р. Я., Бучко О. М., Бальковський В. В.

Деклараційний патент України на корисну модель № 52898 А Препарат для профілактики і лікування синдрому метрит-мастит-агалактія у свиноматок. (2001106694, Патент України бл. 15.01.2003, бюл. № 1) Снітинський В. В., Данчук В. В., Кичун І. В., Бершадський В. І., Демчук О. М., Іскра Р. Я.

Деклараційний патент України на корисну модель № 62361 А Спосіб підвищення якості деконсервованих ембріонів, заморожених над швидким методом. (2003032130, Патент України бл. 15.12.2003, бюл. № 12) Яремчук І. М., Шаловило С. Г., Шаран М. М., Пасіцький М. Д.

Деклараційний патент України на корисну модель № 61937 А Спосіб визначення концентрації окремих класів імуноглобулінів у біологічних рідинах. (99084796, Патент України бл. 15.12.2003, бюл. № 12) Яремчук І. М., Шаловило С. Г., Шаран М. М., Пасіцький М. Д.

Деклараційний патент України на корисну модель № 52613 Спосіб викликання поліовуляції у корів-донорів призначення концентрації окремих класів імуноглобулінів у біологічних рідинах. (99084796, Патент України бл. 15.12.2003, бюл. № 12) Ковалів Л. М., Розгоні І. І.

Патент України на винахід № 55967 А Препарат протизапальної дії для лікування тварин — Ліпоген. (2002086502, Патент України бл. 15.04.2003, бюл. № 4) Кичун І. В., Віщур О. І., Чорненький Т. Я.

2002

Патент України на винахід № 52177 А Середовище для дозрівання in vitro ооцитів корів та овець. (2002031913, Патент України бл. 16.12.2002, бюл. № 12) Гевкан І. І., Мадіч А. В., Чорненький Т. Я., Розгоні І. І.

Патент України на винахід № 51933 А Спосіб оптимізуючого відбору в поляціях молочної худоби. (2001106866, Патент України бл. 16.12.2002, бюл. № 12) Бердичевський М. С., Грицевич В. С., Кузів М. І., Гнатюк С. І.

Патент України на винахід № 48539 А Спосіб профілактики анемії і оксидаційного стресу у поросят раннього віку. (2001106696, Патент України бл. 15.08.2002, бюл. № 8) Снітинський В. В., Данчук В. В., Антоняк Г. Л., Кичун І. В., Бершадський В. І., Демчук О. М., Іскра Р. Я.

Патент України на винахід № 44006 А препарат для стимуляції тічки у свиноматок. (2001010232, Патент України бл. 15.01.2002, бюл. № 1) Шавкун В. Ю., Андрушко О. Б.

2001

Патент України на винахід № 42317 А Спосіб стимуляції росту вовни у овець. (2001010194, Патент України бл. 15.10.2001, бюл. № 9) Стапай П. В., Макар І. А., грабовська О. С., параняк Н. М., Гавриляк В. В., Яцкевич Ю. Р., Тис К. О., Новосад М. П., Петришин М. А., Коваль Р. М.

Патент України на винахід № 40749 А Препарат для лікування затримки посліду і ендометритів у корів «Ендосан». (99031453, Патент України бл. 15.08.2001, бюл. № 7) Куртяк Б. М., Бродін С. В., Янович В. Г.

Патент України на винахід № 37648 А Спосіб лікування респіраторних захворювань у телят. (2000031818, Патент України бл. 15.05.2001, бюл. № 4) Слипанюк О. В., Сологуб Л. І., Гнатів В. І.

Патент України на винахід № 42070 Спосіб лікування шлунково-кишкових розладів у новонароджених телят. (97125884, Патент України бл. 15.10.2001, бюл. № 9) Ковалів Л. М.

2000

Патент України на винахід № 27980 Корм для курей. (95104631, Патент України бл. 16.10.2000, бюл. № 5) Ратич І. Б., Кирилів Я. І., Лагодюк П. З., Кишко В. І., Лесько І. А., Падалка Н. В., Данилик Б. Б., Романовський С. М., Федис В. М.

Патент України на винахід № 28710 А Комбікорм для поросят. (97084405, Патент України бл. 16.10.2000, бюл. № 5-11) Котлярів А. І., Патент України ндик В. П., Царик З. О.

Патент України на винахід № 28242 А Інгібітор процесу біогідрогенізації. (95114811, Патент України бл. 16.10.2000, бюл. № 5-11) Гамкало З. Г., Рівіс І. Ф.

1996

Патент України на винахід № 11029 Спосіб передзабійного утримання великої рогатої худоби. (94311431, Патент України бл. 25.12.1996, бюл. № 4) Вовк С. Й., Береза І. Г., Янович В. Г.

1994

Патент України на винахід № 6773 Спосіб викликання суперовуляції у корів-донорів при проведенні трансплантації ембріонів. (94271006, Патент України бл. 29.12.1994, бюл. № 8-1) Чорненький Т. Я., Розгоні І. І., Кузимків З. В.

Патент України на винахід № 4864 Спосіб відгодівлі поросят в період відлучення. (3844982/SU, Патент України бл. 28.12.1994, бюл. № 7-1) Скварук В. С., Лівак І. І.

Патент України на винахід № 4303 Вітамінний кормовий препарат «Диспервіт Е». (4723354/SU, Патент України бл. 27.12.1994, бюл. № 6-1) Паєнок С. М., Гусяк Я. С., Андрійчук П. Є., Залізняк Я. М., Літошенко М. А. Сокірко В. І., Рашка А. С., Клжемяка М. В.

Патент України на винахід № 4866 Корм для птиці. (4737352/SU, Патент України бл. 28.12.1994, бюл. № 7-1) Ратич І. Б., Кирилів Я. І., Лагодюк П. З., Стояновська Г. М., Кишко В. І., куковська І. О., Савшак М. Ф., Заяць І. М., Казаков В. В.

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect