Анкета визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів та вивчення ставлення роботодавців до програм підготовки спеціалістів в ІБТ НААН

Анкета для здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії Інституту біології тварин НААН

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect