Лабораторія обміну речовин імені Степана ГжицькогоLogoObmin

 Лабораторія обміну речовин заснована у 1960 році доктором біологічних наук, професором Гжицьким Степаном Зеноновичем (1900–1976), який керував лабораторією до 1976 року.  Наступним завідувачем лабораторії був доктор біологічних наук, професор Калачнюк Григорій Іванович. З 1997 рік по 2007 рік – доктор біологічних наук, професор Сологуб Леонід Ілліч (1931–2008). У 2008 -2019рр лабораторією керував  доктор біологічних наук Салига Юрій Тарасович.

З січня 2020 року в.о. завідувача лабораторії є доктор сільськогосподарських наук, професор Стапай Петро Васильович

Колектив лабораторії

Стапай Петро Васильович – завідувач лабораторії, д. с-г. н.

Салига Юрій Тарасович – провідний науковий співробітник (без оплати), д. б. н., с.н.с.

Вудмаска Ігор Васильович – провідний науковий співробітник (без оплати), д.с.-г.н., професор

Дзень Євген Олексійович – старший науковий співробітник, к. с.-г. н., с.н.с.

Буслик Тетяна Володимирівна – старший науковий співробітник, к. б. н., с.н.с.

Сачко Роман Григорович – старший науковий співробітник, к. с-г. н.

Невоструєва Ірина Володимирівна – старший науковий співробітник, к. с-г. н.

Росаловський Володимир Петрович – старший науковий співробітник, к.б.н.

Скорохід Андрій Володимирович– науковий співробітник, к. с-г. н.

Стахів Надія Петрівна – науковий співробітник, к. с-г. н.

Михалюк Василина Володимирівна - молодший науковий співробітник, к.б.н.

Сачко Сергій Романович – аспірант

Сав’як Зоряна Ігорівна – головний фахівець

Діяльність

 • Дослідження фізіолого-біохімічних змін різноманітних систем організму під дією пестицидів, неорганічних добрив, токсинів природного походження, вивчення особливостей дії окремих нейротоксичних сполук на розвиток і функціонування центральної нервової системи тварин, дослідження деяких механізмів нейрогенезу в нормі і при патології.
 • Вивчення фізіолого-біохімічних та нейробіологічних особливостей токсичності хлорпірифосу.
 • Дослідження впливу хелатних сполук мікроелементів на організм сільськогосподарських тварин.
 • Вивчення фізіолого-біохімічних механізмів метаногенезу і дослідження метаболічних процесів у рубці великої рогатої худоби, симбіозу мікроорганізмів і організму тварини-господаря.
 • Порушення обміну речовин в організмі тварин та їх корекція за дії мікотоксинів
 • Вивчення фізіолого-біохімічних основ живлення жуйних, зокрема ВРХ та овець, з метою розробки науково обґрунтованих заходів підвищення біоконверсії корму в їх високоякісну продукцію — молоко, м'ясо, вовну;
 • Підвищення трансформації поживних речовин кормів у попередники синтезу молока у високопродуктивних корів на рівні травлення та проміжного обміну з урахуванням потреб організму (підтримання, молокоутворення, ріст плоду, приріст живої маси) в залежності від стадії репродуктивно-лактаційного циклу;
 • Розроблення способів, спрямованих на підвищення продуктивних якостей овець:
  • настригів вовни і поліпшення її якості;
  • молочної продуктивності вівцематок, покращення хімічного складу та біологічної цінності молока;
 • Вивчення впливу мінеральних елементів та біологічно активних речовин на метаболічні процеси в організмі овець та створення на їх основі кормових добавок;
 • Пошук інтегральних біохімічних тестів для оцінювання і прогнозування продуктивних якостей тварин;
 • Удосконалення вуглеводного, протеїнового, ліпідного, вітамінного і мінерального живлення високопродуктивних корів та овець на основі нових принципів нормування з врахуванням розщеплюваності протеїну, співвідношення різних фракцій вуглеводів, класів ліпідів та їх жирнокислотного складу;
 • вивчення особливості біогідрогенізації поліненасичених жирних кислот у рубці жуйних тварин за різного складу раціону та залежно від рН рубцевого середовища, утворення у рубці різних ізоформ кон'югованої лінолевої кислоти та включення їх у склад молочного жиру;
 • Вивчення використання жирових добавок до раціону та їх вплив на енергетичні процеси, використання поживних речовин, біогідрогенізацію поліненасичених жирних кислот та ізомерний склад жирних кислот молочного жиру у високопродуктивних корів;
 • Вивчення механізмів регуляції рН рубцевої рідини буферними речовинами та їх вплив на обмін речовин, рубцеву ферментацію та біогідрогенізацію жирних кислот у рубці;
 • Вивчення ообливості рубцевої ферментації та обміну речовин у корів в дородовий та післяродовий періоди;
 • Розробка кормових добавок для попередження метаболічних порушень в корів.

Лабораторія пропонує

Перелік послуг, які можуть надаватись лабораторією юридичним і фізичним особам 

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                                                                        obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect