Лабораторія інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Лабораторія створена у 2015 р на базі Лабораторії інтелектуальної власності та маркетингу інновацій та Сектору аналітичних методів досліджень. 

КОЛЕКТИВ ЛАБОРАТОРІЇ

Лучка Іван Васильович –  завідувач, к. с.-г., н.

Лесик Ярослав Васильович – головний науковий співробітник, д. вет. н.

Грабовська Олександра Степанівна – провідний науковий співробітник, к. б. н.

Хомин Михайло Михайлович – провідний науковий співробітник, к. б. н.

Денис Галина Григорівна – науковий співробітник, к.с.-г.н.

Насєдкіна Надія Володимирівна –головний фахівець

Олійник Юрій Романович – головний фахівець

Хірівська Наталія Андріївна – фахівець

Стельмащук Надія Михайлівна – фахівець

ДІЯЛЬНІСТЬ

 • підготовка до друку та випуск наукового журналу «Біологія тварин»
 • супровід оформлення охоронних та нормативних документів
 • супровід проведення та експертиза патентного пошуку наукових досліджень
 • організація наукових конференцій
 • презентація досягнень інституту на виставках, симпозіумах і т.д.
 • робота бібліотеки інституту
 • проведення тендерних закупівель інституту
 • функціонування віварію інституту
 • системне адміністрування інституту:
  • підтримка та координація використання комп’ютерної техніки
  • робота комп’ютерної мережі інституту
  • доступ до мережі Інтернет
  • розробка та підтримка веб-сайту інституту
 • проведення аналітичних досліджень:
  • атомно-абсорбційна спектрофотометрія
  • біохімічний аналіз
  • гематологічний аналіз

    У 2017 - 2019 рр. лабораторія виконувала завдання 28.00.01.11. П. «Розробити способи застосування наноаквацитратів біогенних елементів та дослідити метаболічні процеси в організмі кролів за їх впливу», ДР 0117U002438, що входило до програми наукових досліджень №28 «Створення і використання нано- і біотехнологічних матеріалів та засобів у тваринництві» («Нано- і біотехнології у тваринництві»),  :

 • 28.00.01.11.01. П Дослідити фізіолого-біохімічні процеси, продуктивну та репродуктивну здатність організму кролів за впливу цитратних сполук біогенних елементів. 2017 р.
 • 28.00.01.11.02. П Вивчити вплив різних кількостей карбоксилатів мікроелементів на фізіолого-біохімічні процеси та відтворну функцію організму і визначити оптимальний їхній вміст для корекції мінерального живлення у кролів. 2018 р.
 • 28.00.01.11.03. П Розробити і апробувати нові та вдосконалити існуючі кормові добавки для кролів з додаванням оптимальних нанокількостей цитратних сполук мікроелементів для визначення їх порівняльної ефективності. 2019 р.

     Мета завдання: дослідити фізіолого-біохімічний вплив різних доз карбоксилатів біогенних елементів на організм кролів впродовж онтогенезу, визначити їх оптимальні кількості для застосування у кормових добавках.