примітка:  * -  на час опублікування, автор/автори виділені напівжирним шрифтом працювали у Інституті біології тварин НААН.

2022

Fedorovych2022

Федорович Є, Мазур Н, Федорович В, Шуплик В, Боднар П. Проуктивне довголіття молочної худоби в Україні: Монографія. Федорович Є, Федорович В, редактори. Камянець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г; 2022. 240 с.

Fedorovych2022Петровська І, Салига Ю, Вудмаска І. Статистичні методи в біологічних дослідженнях: навчально-методичний посібник. Київ: Аграрна наука, 2022. 172 с.

2021

Stapay 2021

Стапай ПВ, Стахів НП, Смолянінова ОО, Тютюнник ОС. Вівчарство. Посібник для працівників вівчарської галузі. Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня “Рута”, 2021. 164 с.

2020

Rozrobky2020

Ратич ІБ, Салига ЮТ. Збірник наукових рекомендацій Інституту біології тварин НААН (наука - виробництву). Львів: видавництво "Сполом"; 2020: 176 c.

 

2019

 
 
 
Ratych2019
 

2018

Trace Elements
 

2017

 
Навчально-методичний посібник «Спеціальна ветеринарна фармакологія» (шосте перевидання) / Б. В.Гутий, Д. Ф. Гуфрій, В. М. Гунчак, О. І. Віщур. – Львів, 2017. – 228 с.*
 
 
 
salyha biosafety2017
 

 2016

 
Довідник лікарських ветеринарних препаратів (форми випуску, дозування) / Гутий Б.В., Канюка О.І., Гунчак В.М., Гуфрій Д.Ф., Харів І.І., Васів Р.О., Гунчак А.В., Величко О.В. Віщур О.І., та ін. — Львів 2016. — 114 с.*
 
 
Навчально-методичний посібник Спеціальна ветеринарна фармакологія / Гутий Б.В., Гуфрій Д.Ф., Гунчак В.М., Харів І.І., Леськів Х.Я., Хомик Р.І., Васів Р.О., Гунчак А.В., Величко О.В., Кушнір І.М., Мурська [За ред. Б.В.Гутого]  — Львів 2016. — 226 с.*
 
 

2015

Антиоксидантний захист організму молодняку великої рогатої худоби за хронічного кадмієвого токсикозу та його корекція: монографія / Б. В. Гутий, О. І. Віщур, Д. Ф. Гуфрій, І. І. Харів. — Львів : Сполом, 2015. — 146 с.*

Довідник нових ветеринарних препаратів / І. Я. Коцюмбас, Б. В. Гутий, Д. Ф. Гуфрій, В. М. Гунчак, І. І. Харів, Р. І. Хомик, Р. О. Васів, В. О. Величко, О. І. Віщур. — Львів, 2015. — 247 с.*

Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині та тваринництві [Текст] : монографія / В. В. Влізло, Б. М. Куртяк, І. В. Вудмаска, О. І. Віщур, А. П. Петрук — [2-ге вид., доп. і переробл.]. — Львів : Сполом, 2015. — 436 с.*

vishchurO.I.organic hemistryІмунний статус, способи оцінки і методи корекції у телят раннього віку [Текст] : монографія // О. І. Віщур, Б. В. Гутий, Д. Ф. Гуфрій, І. І. Харів, І. Є. Соловодзінська. — Львів : Сполом, 2015. — 183 с.*

Спеціальна ветеринарна фармакологія : навчально-методичний посібник / О. І. Канюка, В. М. Гунчак, Д. Ф. Гуфрій, І. І. Харів, Б. В. Гутий, Р. О. Васів, В. О. Величко, О. І. Віщур. — ЛНУВМБТ ім. С. З.Гжицького. — Львів, 2015. — 229 с.*

Фармацевтичний маркетинг : підручник / О. І. Віщур, І. І. Харів, В. О. Величко, І. М. Кушнір, В. М. Гунчак, Б. В. Гутий, А. В. Гримак. — Львів, 2015. — 180 с.*

Фізіологія сільськогосподарських тварин : практикум / А. Й. Мазуркевич, В. О. Трокоз, В. І. Карповський, Л. М. Степченко, М. Д. Камбур, Р. С. Федорук [та інші]. / ─ К. : «Центр навчальної літератури», 2015. ─ 240 с.* 

2014

 
 
 
 
 

2013

 
 
 
 
 
 
Фізіологія сільськогосподарських тварин (практикум) : підручник / А. Й. Мазуркевич, В. О. Трокоз,  В. І. Карповський , .... Р.С.Федорук та ін. — Київ : видав НУБіП, 2014. — 227 с.*

2012

Laboratornyi doslidgennya 2012Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині : Довідник / В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич, О. І. Віщур, М. М. Шаран, І. В. Вудмаска, Є. І. Федорович, Д. Д. Остапів, П. В. Стапай, О. М. Бучко, А. В. Гунчак, Ю. Т. Салига, О. М. Стефанишин, І. І. Гевкан, Я.В. Лесик, М. Р. Сімонов, І. В. Невоструєва, М. М. Хомин, К. Б. Смолянінов, В. В. Гавриляк, Г. В. Колісник, І. М. Петрух, Н. А. Брода, І. В. Лучка, І. І. Ковальчук, С. Й. Кропивка, Н. М. Параняк, В. М. Ткачук, М. І. Храбко, О. В. Штапенко, Є. О. Дзень, І. Я. Максимович, В. В. Федорович, Л. Л. Юськів, О. П. Долайчук, Л. А. Іваницька, Я. М. Cірко, В. О. Кисців, О. В. Загребельний, Р. П. Сімонов, Г. М. Стояновська, Б. Я. Кирилів, М. І. Кузів, Х. Я. Майор, Н. В. Кузьміна, Н. І. Талоха, Б. Б. Лісна, Д. О. Климишин, Т. В. Чокан, М. В. Камінська, М. Р. Козак, А. В. Олійник, Н. В. Голова, В.В. Дубінський, Р. Я. Іскра, Й. Ф. Рівіс, Н. Л. Цепко, В. І. Кишко, Н. П. Олексюк, Г. Г. Денис, Ю. І. Сливчук, Ю. В. Мартин ; за ред. В.В. Влізла. – Львів: - СПОЛОМ, 2012. – 764 с.
 

2011

Історія, селекція та біологічні особливості абердин-ангусів України / Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович, І. В. Гузєв та ін. — Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавриленко В. М., 2011. — 432 с.*

Йод у живленні птиці / А. В. Гунчак, І. Б. Ратич, Б. Я. Кирилів. — Львів, ІБТ, 2011.

StapayTkachuk2011Пожовтіння вовни овець / П. В. Стапай, В. М. Ткачук. —Львів : ЗУКЦ, 2011. — 96 с.

 

 Fedorovych 2011Особливості ембріонального росту й розвитку тварин різних генотипів чорно-рябої худоби / Федорович Є. І., Просяний С. Б., Сірацький Й. З. За ред. Є. І. Федорович і Й. З. Сірацького. — К. : Люксар, 2011. — 160 с.*

 Фізіолого-біохімічні показники організму тварин : навчальний посібник / А. Й. Мазуркевич, М. Д. Камбур, А. А. Замазій .... Р.С.Федорук та ін . — Суми : В-во П. П. Віннич М.Д., 2011. — 132 с.*

 2010

Еколого-біохімічні взаємодії організмів у біоценозах : навчальний посібник для підготовки студентів спеціальності "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування /  Г. Л. Антоняк, Н. Є. Панас , О. С. Ментух , М. А. Петровська.— Львів : Вид-во ЛНАУ, 2010. — 200 с.*

Metodkontrolkombikormiv2010Методи оцінки комбікормів, якості продукції та продуктивності птиці / І. Б. Ратич, А. В. Гунчак, Б. Я. Кирилів, Я. М. Сірко, Г. М. Стояновська. —Львів, 2010. —124 с.*

  Vischurfarmacology1Навчально - методичний посібник з “Ветеринарної фармакології"  / Гуфрій Д.Ф., Канюка О.І., Гунчак В.М., Коцюмбас І.Я., Стибель В.В., Віщур О.І., Васів Р.О., Хомик Р.І., Харів І.І., Мурська С.Д., Гутий Б.В. За редакцією Д.Ф. Гуфрія. — Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Львів. 2 перевидання з доповненнями, 2010. -306 с.*

Obminlipidiv ryby2010Обмін ліпідів у риб : монографія / Грициняк І. І., Смолянінов К. Б., Янович В. Г. — Львів: Тріада плюс, 2010. — 336 с.*

 

formuvannyaMyasnoiyProdukt2010Формування м’ясної продуктивності у тварин різних порід великої рогатої худоби, яких розводять в Україні / Ю. Ф. Мельник, Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович, І. М. Гурський, В. П. Ткачук; за редакцією Й. З. Сірацького, Є. І. Федорович. — Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2010. — 400 с. *

phiziologiya2Фізіологія тварин : Підручник / Мазуркевич А. Й., Карповськнй В. І., Камбур М. Д. ..... Федорук Р.С. та ін. / За ред. А. Й. Мазуркевича і В. І. Карповського. — Вінниця : Нова Книга, 2010.— 424 с. *

 

2009 

Інтер’єр сільськогосподарських тварин : посібник для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації з напряму «Зооінженерія» / Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович,  Б. М. Гопка. — Київ : Вища освіта,  2009. — 284 с.*
Біохімія. Структура і функціональна активність біомолекул : посібник для студентів факультету агротехнологій та екології / В. В. Снітинський, Г. Л. Антоняк, Н. Є. Панас.  — Львів : Вид-во ЛНАУ, 2009. — 150 с. *

2008

 

 2007

 

2006

 
 

2005

 

2004

 

2000

 

1999

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect