ОГЛЯД

Лабораторія створена у 2000 році на базі лабораторії біохімії сільськогосподарських тварин, як лабораторія екологічної фізіології і біохімії, з 2007 року — лабораторія екологічної фізіології та якості продукції.
З часу заснування до 2015 року завідувачем лабораторії був д. вет. н., професор, член-кореспондент НААН Федорук Ростислав Степанович. У 2015-2021 рр лабораторію очолювала д. вет. н., старший науковий співробітник Ковальчук Ірина Іванівна.  У 2021-2022 рр в.о. завідувача лабораторії виконувала к. с.-г.н. Цап Марія Михайлівна. Із липня 2022 в.о. завідувача лабораторії є к.вет.н. Каплінський Василь Васильович .

ПЕРСОНАЛ ЛАБОРАТОРІЇ

Каплінський Василь Васильович ― завідувач лабораторії, к. вет. н.
Ковальчук Ірина Іванівна ― провідний науковий співробітник, д.вет.н.
Цап Марія Михайлівна ― старший науковий співробітни, к. с.-г. н.
Пилипець Андрій Зіновійович ― старший науковий співробітник, к.с.-г. н.
Романович Микола Миколайлович ― науковий співробітник, к.вет. н.
Насєдкіна Надія Володимирівна  ― головний фахівець
Андрошулік Руслан Леонідович ― аспірант

НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Лабораторія виконує завдання у Програмах наукових досліджень:

  • 33 «Система комплексного наукового забезпечення бджільництва України» (Бджільництво).
    33.00.02.05.Ф. «Дослідження механізмів впливу цитратів мікроелементів та імунобіотика на організм бджіл» (2021-2025 рр.), науковий керівник Ковальчук І. І.
  • 43 «Адаптаційні процеси у високопродуктивних сільськогосподарських тварин за впливу екологічних та кліматичних чинників» («Фізіологія і біохімія тварин»).
    43.00.02.09.П. «Дослідження процесів адаптації великої рогатої худоби переміщеної у західний регіон зі сходу та півдня України під час воєнного стану», науковий керівник Каплінський В. В.

Дослідження біологічного впливу нових пробіотиків і нанотехнологічних сполук, отриманих на основі біотичних макро- і мікроелементів;

З'ясування фізіолого-біохімічних механізмів адаптації сільськогосподарських тварин до дії агроекологічних чинників;

Теоретичне обґрунтування розроблення нових БАД і дослідження фізіологічних механізмів їх впливу на резистентність і адаптаційну здатність тварин;

Екологічна і біохімічна оцінка сировини і продукції тваринництва з використанням сертифікованих аналітичних і випробувальних методів досліджень;

Удосконалення наявних і розроблення нових методів фізіологічних, біохімічних та екологічних досліджень, їх адаптація і гармонізація до сучасних вимог.

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ

Впродовж останнього десятиріччя співробітники є співавторами 6 підручників, 6 посібників, 2 довідників, видано 15 методичних рекомендацій, затверджено 5 технічних умов, отримано 40 патентів.

У 2020 р. результати досліджень лабораторії увійшли до конкурсної наукової роботи ІБТ НААН «Використання мінеральних сполук і поліфункціональних наноматеріалів у тваринництві та ветеринарній медицині», яка отримала Державну премію в галузі науки і техніки України.

ЗАЦІКАВЛЕННЯ У СПІВПРАЦІ

Дослідження особливостей формування резистентності, адаптації і продуктивної здатності організму сільськогосподарських тварин у різних агроекологічних умовах.

Розроблення та впровадження методів і способів підвищення життєздатності продуктивних тварин.

Апробація нових нанотехнологічних матеріалів і пробіотиків у тваринництві.

Екологічна і біохімічна оцінка сировини і продукції тваринництва з врахуванням умов виробництва.

Розроблення наукових основ системної оцінки біологічної цінності та якості продукції бджільництва.

Науковий супровід ведення скотарства і бджільництва за різних агроекологічних умов виробництва.

Обґрунтування та впровадження рекомендацій з підвищення ефективності ведення бджільництва та отримання екологічної продукції на товарних пасіках.

Дослідження процесів адаптації великої рогатої худоби переміщеної у західний регіон зі сходу та півдня України під час воєнного стану.

Надання консультативних послуг і виконання замовлень з оцінки перспектив розвитку галузей тваринництва за різних агроекологічних умов.

Лабораторія пропонує:

  • Біохімічні дослідження:
  • Визначення загального білка та білкових фракцій;
  • Визначення загальних ліпідів та їх класів;

Визначення вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів (гідроперекиси ліпідів, малоновий діальдегід);

Дослідження біологічної цінності та якості продукції тваринництва:

молоко: вміст води, жиру, СЗМЗ, білка, лактози, густини, температури замерзання, pH, електричної провідності, кількості соматичних клітин;
продукція бджільництва (мед, перга, стільники): масова частка води, цукрів, вміст проліну, органічних кислот, мінеральних елементів і гідроксиметилфурфуролу, діастазне число.

ОСТАННІ ПУБЛІКАЦІЇ

Ковальчук ІІ, Андрошулік РЛ Вплив пробіотика Lactobacillus сasei B-7280 в різних дозах на життєздатність бджіл. Збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції: «Інновації щодо зимівлі та весняного розвитку бджолиних сімей». 2023: 34-36

Iskra RY, Fedoruk RS. Chromium, its properties, transformation, and impact on humans. Fiziol. Zh. 2022; 68 (4): 89–97. DOI: 10.15407/fz68.04.089. (Scopus)

Vorobel M, Kaplinskyi V, Klym O, Grymak A, Telushko H. Anaerobic fermentation of chicken manure and methods for intensifying methane output. Sci. Horizons. 2022; 25 (4): 36–44. DOI: 10.48077/scihor.25(4).2022.36-44. (Scopus)

Kovalchuk II, Fedoruk RS, Spivak MY, Romanovyсh MM, Iskra RY. Laсtobaсillus сasei IMV B-7280 immunobiotic strain influence on the viability of honey bees and the content of microelements in the organism. Microbiol. J. 2021; 83 (2): 42–50. DOI: 10.15407/microbiolj83.02.042. (Scopus)

Fedoruk RS, Tesarivska UI, Kovalchuk II, Iskra RY, Tsap MM, Khrabko MI, Koleshchuk OI. The indices of thyroid system and metabolism of rats under the influence of nanocomposition based on iodine and citrate. Ukr. Biochem. J. 2021; 93 (3): 92–100. DOI: 10.15407/ubj93.03.092. (Scopus)

Fedoruk RS, Tesarivska UI, Kovalchuk II, Tsap MM, Kaplunenko VH, Koleschuk OI, Khrabko MI. Biological effects of Iodine, Selenium, Sulfur citrates in broiler chickens. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2021; 12 (3): 113–120. DOI: 10.15421/022172. (Web of Science)

Tsap MM, Kovalchuk II, Koleshchuk OI, Tesarivska UI, Kushnir IM. Influence of watering I, Se, S citrate on growth and development of chicken-broilers. Sci. Horizons. 2020; 23 (10): 25–32. DOI: 10.48077/scihor.23(10).2020.25-32. (Scopus)

Kovalchuk I, Kykish I, Kaplunenko V. The influence of microelements citrates on reproductive ability of bee queens. In: Actual problems of natural sciences: modern scientific discussions. A collective monograph. Riga, Latvia, Baltija Publishing, 2020: 87–110.

Ковальчук ІІ, Андрошулік РЛ, Ковальчук НЯ, Вплив пробіотиків на медоносних бджіл. Ефективне бджолозапилення: від підвищення урожайності до збереження біорізноманіття: збірник матеріалів науковопрактичної конференції з міжнародною участю. 11 листопада 2020 р. Київ: USAID (АГРО), 2020: 92-93

Kovalchuk I, Dvylyuk I, Lesyk Y, Dvylyuk I, Gutyj B. Physiological relationship between content of certain microelements in the tissues of different anatomic sections of the organism of honey bees exposed to citrates of argentum and cuprum. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2019; 10 (2): 177–181. DOI: 10.15421/021926. (Web of Science)

Kovalchuk I, Fedoruk R, Vasylkivska T. Biological action of trace elements citrates on melliferous bees in different life periods. 46th Apimondia. International Apicultural Congress “Beekeeping together within agriculture”, 8–12 September 2019, Montreal, Canada; 2019: 161–162.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Лабораторія екологічної фізіології та якості продукції

Контактна особа: Каплінський Василь Васильович, к. вет. н.

Телефон: (+38 097) 256-39-31

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect