Лабораторія біотехнології відтворення 

Лабораторія заснована у 1961 як лабораторія фізіології розмноження, з 1998 року об’єднана з лабораторією трансплантації ембріонів і функціонує як лабораторія біотехнології відтворення.

Колектив лабораторії

Гевкан Іван Іванович – в.о. завідувача лабораторії, к. б. н.

Андрушко Олександр Борисович – старший науковий співробітник, к. б. н.

Корнят Сергій Богданович – старший науковий співробітник, к. с.-г. н.

Штапенко Оксана Всеволодівна– старший науковий співробітник, д. б. н.

Яремчук Ірина Митодіївна – старший науковий співробітник, к. с.-н. с.

Корбецький Андрій Романович – молодший науковий співробітник, к. с.-г. н.

Корбецька Ольга Олегівна – молодший науковий співробітник, к. с.-г. н.

Татомир Зіновій Васильович – провідний фахівець

Діяльність

Робота лабораторії спрямована на вивчення фізіолого-біохімічних процесів в організмі і статевих органах тварин та розробку біотехнологічних методів підвищення відтворної функції великої рогатої худоби, свиней, овець та собак.

У лабораторії ведеться підготовка аспірантів за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.

Фахівцями лабораторії проводиться визначення фізіологічних, біохімічних і морфологічних  показників в органах і тканинах репродуктивної системи.

Опираючись на тривалий досвід та здобутки, лабораторією проводяться наукові дослідження з вивчення впливу БАР на фізіолого-біохімічні процеси запліднення і раннього ембріонального розвитку за умов використання біологічно активних компонентів при кріоконсервуванні та штучному осіменінні сільськогосподарських тварин, що дасть можливість розробити способи підвищення заплідненості та зменшення ембріональної смертності у корів, свиней та овець. 

Крім наукових досліджень співробітники лабораторії виконують практичну роботу з питань трансплантації ембріонів великої рогатої худоби молочних і м’ясних порід, діагностики та лікування гінекологічних захворювань корів і свиней, стимуляції статевої охоти у корів, овець і свиноматок, а також біотехнології відтворення собак.

Щорічно спільно з Львівським НВЦ «Західплемресурси» проводять-ся науково-практичні семінари з підготовки та перепідготовки технологів із штучного осіменіння корів і телиць, а також свиней.

Напрями досліджень лабораторії:

 • дослідження ролі мембраностабілізуючих чинників за різних технологічних умов кріоконсервування сперми собак;
 • підвищення запліднюючої здатності сперміїв кнура після кріоконсервації;
 • оптимізація середовища для розбавлення і зберігання сперми кнурів, якість сперміїв та пренатальний розвиток поросят;
 • запліднююча здатність деконсервованої сперми баранів за стимуляції статевої охоти та лапароскопічного осіменіння овець.

Лабораторія тісно співпрацює з кафедрою біотехнології Краківського аграрного університету. Відповідно до програми спільних досліджень проведена науково-дослідна робота, в результаті якої удосконалено методи індукції статевої охоти і множинної овуляції у овець, лапароскопічного осіменіння та одержання ооцитів. Створено племінне ядро помісних (3/4 саффолка) овець, а також помісі українських гірськокарпатських овець з саффолком. 

Завдання, гранти

Лабораторія виконує завдання на 2016 – 2022 рр. у програмі наукових досліджень 28 «Створення і використання нано- і біотехнологічних матеріалів та засобів у тваринництві»:

 • «Вивчити фізіолого-біохімічні особливості статевих клітин самців за використання біологічно активних речовин у складі полімерних носіїв», 28.00.01.04.Ф, ДР 0116U001400, керівник ― д. с.-г. н., Шаран М. М.
 • «З’ясувати механізми та ефективність кріоконсервування гамет і ембріонів сільськогосподарських тварин за використання наноматеріалів», 28.00.01.05. Ф, ДР 0116U001401, керівник ― д. с.-г. н., Шаран М. М.
 • «Вивчити фізіолого-біохімічні особливості відтворювальної функції тварин за дії наноматеріалів» 28.00.01.06.Ф, ДР 0116U001402, керівник ― к. б. н. Гевкан І. І.

Здобутки лабораторії

Лабораторія має вагомі досягнення у репродуктивній біотехнології сільськогосподарських тварин. Зокрема, науковими співробітниками:

 • удосконалено технології трансплантації ембріонів, штучного осіменіння корів-донорів, кріоконcервування ембріонів, зокрема надшвидкого заморожування (вітрифікації);
 • розроблено біотехнологічні способи стимуляції відтворної функції свиноматок, препарати для стимуляції відтворної функції та лікування гінекологічних патологій у свиноматок.
 • розроблено методи кріоконсервування сперми кнурів, баранів і псів;
 • удосконалено методи осіменіння свиней та овець; 
 • розроблено середовища для короткотривалого зберігання сперми кнурів. 

Все це підтверджено 11 патентами, 8 методичними рекомендаціями 

Науковці та фахівці лабораторії володіють практичними навиками і мають високу кваліфікацію у роботі з трансплантації ембріонів корів молочних і м’ясних порід, штучного осіменіння, діагностики та лікування гінекологічних патологій корів, свиней, овець і собак. 

Лабораторія сертифікована для проведення робіт з трансплантації ембріонів ВРХ. (наказ Міністерства аграрної політики України № 344/197 від 11.09.2014 р.)

Лабораторія пропонує

для галузі скотарства

 • аналіз функціонального стану репродуктивних органів корів і телиць;
 • діагностику захворювань органів розмноження корів і телиць; 
 • лікування патологій матки і яєчників з використанням сучасних досягнень біотехнології відтворення і ветеринарної медицини;
 • надання консультативної допомоги з питань розведення відтворення та вирощування молодняку ВРХ;
 • надання консультативної допомоги з організації пунктів штучного осіменіння;
 • теоретичне та практичне навчання спеціалістів з відтворення тварин (освоєння цервікального методу штучного осіменіння корів і телиць з ректальною фіксацією шийки матки, ректальна діагностика функціонального стану статевих органів та вагітності тощо);
 • проведення нехірургічної трансплантації ембріонів. 

для галузі свинарства

 • надання консультацій з режиму вирощування ремонтних свинок при ранньому введенні їх в цикл відтворення (парування в віці 240-250 днів);
 • надання практичної допомоги з питань підвищення багатоплідності та якості приплоду при першому опоросі (індукція першої охоти у віці 175-180 днів, парування у віці 240-250 днів);
 • синхронізація статевої охоти у свиноматок після відлучення поросят;
 • стимуляція статевої охоти у свиноматок, які не проявили її протягом 20 і більше днів після відлучення поросят;
 • надання консультацій з питань одержання сперми від кнурів, її розбавлення і зберігання, осіменіння свиноматок в умовах господарства, організації пунктів штучного осіменіння.

для галузі вівчарства

 • стимуляція і синхронізація статевої охоти овець у парувальний сезон та анестральний період з використанням сучасних методів та препаратів;
 • підвищення молочної і м’ясної продуктивності овець використанням сучасних біотехнологічних методів відтворення (штучне осіменіння, трансплантація ембріонів тощо);
 • лапароскопічне осіменіння ярок та вівцематок

для собаківництва

 • оцінка відтворної функції псів;
 • визначення оптимального часу для природної в’язки чи штучного осіменіння у сук;
 • розбавлення сперми середовищем і охолодження її для подальшого транспортування і штучного осіменіння собак;
 • заморожування і зберігання сперми від псів для штучного осіменіння;
 • штучне осіменіння сук спермою донора. 

Контактні телефони: (032) 270-20-39; 0974441925;

факс (032) 270-23-89