Лабораторія фізіології, біохімії та живлення птиці   

   Передумовою створення лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці у 1997 році були наукові розробки лабораторій: «Білків і амінокислот», «Вітамінів», а також «Ферментів» у яких брали активну участь наукові співробітники цих лабораторій — Ратич І. Б., Кирилів Я. І., Стояновська Г. М., Паєнок С. М., Гусак Я. С., Гунчак А. В., Довгань Н. Я., Брантюк А. А., Добрянський І. 

Колектив лабораторії

Гунчак Алла Володимирівна – завідувач лабораторії, д. с.-г. н.

Ратич Іриней Борисович – головний науковий співробітник, д. с.-г. н.

Кирилів Богдан Ярославович – провідний науковий співробітник, к. с.-г. н.

Сірко Ярослав Миколайович – старший науковий співробітник, к. с.-г. н.

Стефанишин Ольга Михайлівна – старший науковий співробітник, к. б. н.

Пахолків Наталія Ігорівна – науковий співробітник, к. вет. н.

Хомик Ірина Омелянівна – провідний фахівець

Діяльність

напрями досліджень:

 • вивчення онтогенетичних й органо-тканинних закономірностей перебігу фізіолого-біохімічних процесів в організмі птиці
 • обґрунтування потреби в поживних речовинах нових ліній і кросів
 • розробка способів підвищення біологічної повноцінності комбікормів
 • вивчення механізмів трансформації поживних речовин корму в яйце і м’ясо різних видів птиці з метою одержання якісної птахівничої продукції, безпечної для споживання людьми та продукції функціонального призначення
 • розробка рецептури комбікормів для годівлі товарної та племінної птиці, що забезпечить максимальне проявлення її генетичного потенціалу без використання заборонених біологічних стимуляторів, антибіотиків, гормональних препаратів та інших субстанцій, що пригнічують або надмірно стимулюють функцію залоз внутрішньої секреції
 • розробка способів підвищення ефективності використання поживних речовин корму, продуктивності, репродуктивної здатності та імунобіологічної реактивності птиціПублікації.

       З часу створення лабораторії співробітниками опубліковано понад 300 статтей, 11 методичних рекомендацій, 12 патентів України на корисну модель, 2 монографії та 4 посібники, 2 ДСТУ і 2 СОУ та 4 ТУ.

Завдання, гранти

Лабораторія виконує завдання на 2016 – 2022 рр. у програмах наукових досліджень:

ПНД 28. «Вивчити механізми регуляції метаболічних процесів в організмі птиці за дії наносполук мікроелементів» 28.00.01.03.Ф, ДР 0116U001399, керівник ― д. с.-г. н. Гунчак А. В.

ПНД 35. «Дослідити механізми регуляції  метаболічних процесів та формування продуктивності птиці за дії нових про біотичних культур» 35.00.01.04.Ф, ДР 0116U001409, керівник ― к. б. н. Стефанишин О. М.

Лабораторія пропонує

 • вивчення та оцінювання яєчної і м'ясної продуктивності сільськогосподарської птиці різних видів;
 • фізіолого-біохімічні дослідження крові, м’язів, яєць птиці;
 • консультативна допомога господарствам з питань живлення птиці різних видових, вікових і продуктивних груп;
 • проведення аналізу кормової бази для сільськогосподарських тварин;
 • проведення мікробіологічних досліджень у кормах, кормосумішах та зернових компонентах

 

 

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                                                                        obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect