Інститут біології тварин НААН провідна науково-дослідна установа України з питань біохімії, фізіології, живлення та біотехнології тварин. 

Напрями діяльності інституту:

  • дослідження фундаментальних проблем фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин, птиці, риб;
  • розроблення біотехнологічних методів підвищення відтворювальної здатності тварин;
  • дослідження молекулярних механізмів формування імунного потенціалу у тварин і розробка способів його підвищення;
  • дослідження етіологічних факторів і морфогенетичних чинників виникнення пріонних інфекцій та розроблення нових методів їх діагностики і профілактики;
  • дослідження впливу екологічних чинників на фізіолого-біохімічний статус організму тварин і розроблення способів одержання екологічно чистої продукції тваринництва;
  • розроблення генетико-біохімічних тестів для інтенсифікації селекційного процесу у тваринництві.

Інститут є науково-методичним центром програми наукових досліджень 43 «Адаптаційні процеси у високопродуктивних сільськогосподарських тварин за впливу екологічних та кліматичних чинників» («Фізіологія і біохімія тварин»)

У структурі інституту функціонує 10 лабораторій

Наукові дослідження виконують 71 науковий працівник, з них: 15 докторів наук та 50 кандидатів наук і 7 професорів та 26 старших наукових співробітників.

Інститут є засновником і видавцем наукових журналів – «Біологія тварин» та «Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок».

В інституті готують наукові кадри через аспірантуру за спеціальностями: 091– «Біологія»; 211 – «Ветеринарна медицина» ; 204 – «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва».

При інституті функціонує Спеціалізована вчена рада Д 35.368.01  із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю ― 03.00.04 біохімія.

.

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect