Перелік договорів про співробітництво

міжнародні

Краківський аграрний університет імені Хуго Коллонтая, Польща

Поморська академії в Слупську, Польща

Грузинська академія аграрних наук

Державний аграрний університет Молдови

вітчизняні

Державний природознавчий музей НАН України

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Дрогобицький педагогічний університет імені Івана Франка

Львівський національний аграрний університет

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького 

Львівський національний університет імені Івана Франка

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Миколаївський національний аграрний університет

Національний університет «Львівська політехніка»

Одеський Державний Аграрний Університет

Подільський державний аграрно-технічний університет

Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Перелік договорів про спільні наукові дослідження

Кафедра нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

Кафедра органічної хімії Національного університету «Львівська політехніка»

 

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect