Hunchak

Гунчак Алла Володимирівна

доктор сільськогосподарських наук, старший  науковий  співробітник

Завідувач лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

032-270-26-21

Scopus ID 57789137500

Research ID HSF-4512-2023

Googla Scholar

ORCID ID 0000-0002-7589-7081

Освіта

У 1984 році закінчила Львівський зооветеринарний інститут, спеціальність "ветеринарія".

У 1989-1991 рр – аспірант лабораторії вітамінів Українського науково-дослідного інституту фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин УААН, спеціальність 03.00.04-«біохімія». Науковий керівник Паєнок С.М., доктор біологічних наук, професор.

У 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Вплив аерозольної вакцинації на імунологічні показники та вітамінне забезпечення курчат у поствакцинальний період” і здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук.

На базі Інституту біології тварин НААН, під керівництвом наукового консультанта Ратича І.Б. – доктора сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника, член-кореспондента НААН, виконала й успішно захистила у 2013 році  докторську дисертацію на тему: “Метаболічні показники та продуктивність птиці за дії біогенних добавок” здобула науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.04-«біохімія».

Професійна діяльність

З 1991 року – провідний ветлікар, далі – науковий співробітник, пізніше – старший науковий співробітник у Інституті біології тварин НААН.

З 2005 року завідувач лабораторії фізіології і біохімії живлення птиці Інституту біології тварин НААН.

Наукова діяльність

Член Вченої ради Інституту біології тварин НААН.

Секретар Координаційно-методичної ради  ПНД 28 «Створення і використання нано- і біотехнологічних матеріалів та засобів у тваринництві»

Член Методичної комісії Інституту біології тварин НААН.

Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01.

Член Редакційної ради журналу «Біологія тварин».

Член Українського біохімічного товариства.

Автор більше 180 наукових праць, 2 посібників, монографії, довідника, 6 методичних рекомендацій, ТУ України.

Наукові зацікавлення

біохімія і живлення птиці

Основні наукові праці

Нunchak A.V., Ratych I.B., Andrejeva L.V. Influence of diet change on lipid peroxidation, antioxidative defence system and vitamin A, E state in egg yolk of laying hens during incubation.XVIII International poultry symposium PB WPSA.- 4-6 september 2006 // World`s Poultry Science Journal S.110-115.

M.Kaminska, A.Hunchak. F.Borowieg. I.Ratych. J.Barteczko Specific features of gastrointestinal tract mikrobiocenosis in hens and gees // J. Annals of Animal Sciences. – Vol.10 No.1. – 2010. – P.93-100. (Польща) 

Гунчак А.В. Активність гідролітичних ферментів у птиці за різної кількості йоду у їх раціонах // НТБ Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів. – Вип.12. - № 3,4. – 2011. – С.95-101. 

Гунчак А.В., Камінська М.В. Мікробіоценоз сліпої кишки птиці за різного рівня йоду у їх раціонах // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини  та біотехнологій ім. С.З.Гжицького. – 2011. – Т.13, №4 (50), Ч.-2. – С. 50 - 53. 

Гунчак А.В., Ратич І.Б., Федик Ю.Я. Морфо-гістологічна структура щитоподібної залози і  печінки перепілок та курей-несучок за різного рівня йоду у їх раціонах //Біологія тварин – Львів. – Т.13 - № 1-2. – 2011 – С. 387-394.  

Гунчак А. В. Активність гідролітичних ферментів у птиці за різної кількості йоду у її раціонах /А. В. Гунчак // НТБ Інституту біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2011.– Вип. 12, № 3, 4. – С. 95–101.

Гунчак А. В. Якість яєць та продуктивність перепілок за різного рівня йоду в їх раціонах /А. В. Гунчак, І. Б. Ратич // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 6. – С. 41–43.

Гунчак А. В., Ратич І. Б. Показники білкового обміну птиці за різного рівня Йоду в раціонах // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С. З.Гжицького. – Львів, 2012. – Т. 14, № 3 (53). – Ч. 3. – С. 44–52

Гунчак А. В., Кисців В. О., Кирилів Б. Я. Вміст загальних ліпідів та співвідношення їх окремих класів у тканинах птиці за різної кількості Йоду у раціонах // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2012.– Вип. 12(21). – С. 120–124.

Гунчак А.В., Ратич І.Б., Федик Ю.Я. Вплив рівня Йоду в раціоні гусок на морфоструктуру печінки, вміст тиреоїдних гормонів у крові та Йоду в щитоподібній залозі та жовтках яєць // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького – Львів. – Т.14 – № 2 (52). Частина 2. – 2012 – С. 217–223. 

Гунчак А. В., Сірко Я. М. Вплив фітопрепарату з листя евкаліпту на показники антиоксидантного статусу курей-несучок // Збірник наукових праць „Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини“ – Харків, 2012. – Випуск 25. ―Ч. 2. ― С. 32–35

Гунчак А. В., Кисців В. О. Метаболічний та продуктивний вплив на організм курчат-бройлерів фітопрепарату з листя евкаліпту // „Сільський господар“. – Львів, 2012. – № 11–12, – С. 12–16.

Гунчак А. В., Ратич І. Б., Камінська М. В. Склад мікрофлори сліпих кишок та показники клітинного імунітету у курчат-бройлерів за дії фітопрепарату // „Біологія тварин“. – 2012. – Том 14. № 1–2. – С. 518–523. 

Гунчак А. В. Інтенсивність процесів пероксидації ліпідів та активність системи антиоксидантного захисту курчат-бройлерів за дії фітопрепарату // Збірник наукових праць „Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини“ – Харків, 2012. – Вип. 24., Ч.2. – С. 42–47.

Гунчак А. В. Активність гідролітичних ферментів органів травлення у курчат-бройлерів за дії фітопрепарату // Збірник наукових праць ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський –2012. – Вип. 20. – С. 68–71.

Гунчак А.В., Кисців В.О. Вплив фітопрепарату на метаболічні процеси у тканинах печінки курчат-бройлерів та їх продуктивність//НТБ ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.–Львів.–2012.–Вип.13, № 1-2.–С. 143-148.

Гунчак А.В., Ратич І.Б., Сірко Я.М. Інтенсивність метаболічних процесів в організмі курчат-бройлерів за випоювання їм настою з листя евкаліпта // Птахівництво. Міжвідом. темат.наук.збірник. – Харків – 2013– Вип.69. – С.93-99.

Гунчак А.В., Кирилів Б.Я., Ратич І.Б., Круківський В.А. Застосування кормової добавки „Біло-актів“ у раціонах перепелів з метою підвищення продуктивності та покращення цінності продукції // Сільський господар – 2014. – № 3-4. – С. 15-23.

Гунчак А.В., Кирилів Б.Я., Галущак Л.І. Показники білкового обміну а курей-несучок за різного складу раціону / // НТБ ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.– Львів, 2014.– Вип.15, № 2,3.– С. 55-61.

Гунчак А.В., Ратич І.Б., Стефанишин О. М. Мікробоценоз сліпої кишки перепелів за випоювання біологічно активної добавки гумінової природи // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету – 2014. – № 2(44), Т. 3. – С. 148-154.

Гунчак А.В., Ратич І.Б. „Метаболічна і продуктивна дія Йоду на організм птиці“ – Львів, «Сполом». – 2014. – 155 с.

Гунчак А.В., Ратич І.Б. Депонування гормонів щитоподібної залози в яйцях птахів та їх вплив на розвиток ембріонів // Біологія тварин – 2015 – Т. 17.– № 1– С. 36-42. 

Гунчак А.В., Кирилів Б.Я, Ратич І.Б., Федорович Є.І. Біологічні та метаболічні особливості різних видів сільськогосподарської птиці // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького – Львів. – Т.17 – № 1 (61). Частина 3. – 2015 – С. 71-80.

Гунчак А.В., Гунчак В.М., Ратич І.Б. Біологічний ефект рослинних екстрактів в організмі птиці// Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького – Львів. – Т.17 – № 3 (63). – 2015 – С. 19-31.