15 грудня

об 11:00 в Інституті біології тварин НААН на засіданні Спеціалізованої вченої ради К 35.368.01 відбудеться захист дисертації Яковійчука Олександра Володимировича на тему «Окисно-відновні процеси та жирнокислотний склад м’язових тканин гусей в онтогенезі та за дії вікасолу», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.04 − біохімія».
Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті ім. Богдана Хмельницького Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник:
Данченко Олена Олександрівна — доктор сільськогосподарських наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного МОН України, професор кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи.
Офіційні опоненти:
Вовк Стах Осипович — доктор біологічних наук, професор, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, завідувач лабораторії дрібного тваринництва;
 
Кучмеровська Тамара Муратівна — доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, провідний науковий співробітник відділу біохімії вітамінів і коензимів.
 
Дисертація
Відгук Вовка Стаха Осиповича
Відгук Кучмеровської Тамари Муратівни

 

 

 о 14:00 в Інституті біології тварин НААН на засіданні Спеціалізованої вченої ради К 35.368.01 відбудеться захист дисертації Слівінської Оксани Миколаївни на тему «Вуглеводний обмін і антиоксидантна система в щурів з експериментальним цукровим діабетом та їх корекція цитратами хрому і цинку», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.04 − біохімія».
Робота виконана в Інституті біології тварин НААН.
Науковий керівник:
Іскра Руслана Ярославівна — доктор біологічних наук, професор, Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин.
Офіційні опоненти:
Кліщ Іван Миколайович — доктор біологічних наук, професор, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», проректор з наукової роботи, профеор кафедри клініко-лабораторної діагностики;
 
Ушакова Галина Олександрівна — доктор біологічних наук, професор, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, завідувач кафедри біохімії та фізіології.
 
Дисертація
Відгук Кліща Івана Миколацовича
Відгук Ушакової Галини Олександрівни

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація