ПРОВОДИМО ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

За бажанням замовника можемо проводити й інші дослідження;
Вказані ціни можуть змінюватись. Тому перед замовленням просимо уточнювати.

ПЕРЕЛІК ДОСЛІДЖЕНЬ: 

ПРОВОДИМО ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

За бажанням замовника можемо проводити й інші дослідження;
Вказані ціни можуть змінюватись. Тому перед замовленням просимо уточнювати.

ПЕРЕЛІК ДОСЛІДЖЕНЬ: 

ЕНЗИМНА АКТИВНІСТЬ

Аспартатамінотрансфераза
Аланінамінотрансфераза
Аспартатамінотрансфераза + ізоформи
Аланінамінотрансфераза+ ізоформи
Лужна фосфатаза
Кисла фосфатаза
Креатинкіназа
γ-глутамілтрансфераза
α-амілаза
Лактатдегідрогеназа
Лактатдегідрогеназа + ізоформи
Піруватдегідрогеназа + ізоформи
Малатдегідрогеназа + ізоформи
Піруватдегідрогеназа + ізоформи

 

ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО ОБМІНУ

Загальний білок
Альбумін
Визначення білкових фракцій
Сечовина
Сечова кислота
Креатинін
Гемоглобін
Загальна залізо-зв’язуюча властивість трансферину
Сероглікоїди
Амінокислотний аналіз:
протеїногенні амінокислоти, нейромедиаторні та інші нінгидрин позитивні аміни (35 показників) 

ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ

Тригліцериди
Холестерин
Класи Ліпопротеїнів
Загальні ліпіди
Фракції ліпідів
Фракції фосфоліпідів

ПОКАЗНИКИ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АКТИВНОСТІ ЕНЗИМІВ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ

Гідропероксиди ліпідів
Дієнові кон’югати
ТБК-активні продукти
Карбонільні групи білків
Супероксиддисмутаза
Супероксиддисмутаза + ізоформи
Глутатіонпероксидаза
Глутатіонпероксидаза + ізоформи

ПОКАЗНИКИ ВУГЛЕВОДНОГО, ПІГМЕНТНОГО І МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНІВ

Глюкоза
Білірубін
Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа
Лактат (молочна кислота)
Піруват (піровиноградна кислота)
Гексози, зв’язані з білками
Ca (Кальцій)
P (Фосфор)
Fe (Залізо)
Na (Натрій)
Хлориди

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гематологічний аналіз крові
ЕРИТРОЦИТАРНІ ПАРАМЕТРИ: RBC Еритроцити, HGB Гемоглобін, HCT Гематокрит, MCV Середній об’єм еритроцита, MCH Середній вміст гемоглобіну в еритроциті, MCHC Середня концентрація гемоглобіну в одному еритроциті, RDW Ширина розподілу еритроцитів.
ТРОМБОЦИТАРНІ ПАРАМЕТРИ: PLT Тромбоцити, MPV Середній об’єм тромбоцита, PCT Тромбокрит (частка об'єму крові, яку займають тромбоцити), PDW Ширина розподілу тромбоцитів
ЛЕЙКОЦИТАРНІ ПАРАМЕТРИ: WBC Загальна кількість лейкоцитів, LYM Лімфоцити в % і г/л, MON Моноцити в % і г/л, GRA Гранулоцити % і г/л

ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення відносної кількості Т-лімфоцитів та їх популяцій з функціональною оцінкою рецепторного апарату імунокомпетентних клітин
Визначення відносної кількості В-лімфоцитів та їх функціональної активності
Визначення функціональної активності лімфоцитів у реакції баластної трансформації з ФГА, КоА, ЛПС
Дослідження макрофагальної трансформації мононуклеарів
Визначення фагоцитарної активності нейтрофілів
Тест з нітросинім тетразолієм (НСТ-тест)
Визначення концентрації сироваткових імуноглобулінів
Визначення активності лізоциму
Дослідження бактерицидної активності сироватки крові
Дослідження комплементарної активності сироватки крові
Визначення циркулюючих імунних комплексів

ДОСЛІДЖЕННЯ ГОРМОНІВ

Визначення концентрації тироксину (Т4 )
Визначення концентрації трийодтироніну (Т3)
Визначення концентрації кортизолу
Визначення концентрації інсуліну
Визначення концентрації паратироїдного гормону (паратгормон, ПТГ)
та кальцитоніну
Визначення концентрації тестостерону
Визначення концентрації естрадіолу
Визначення концентрації прогестерону
Визначення концентрації фолікулостимулюючого гормону (ФСГ)
Визначення концентрації окситоцину
Визначення концентрації лютинізуючого гормону (ЛГ)

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальне обсіменіння (корми, змиви, шкаралупа яєць, тощо)
Кількість бактерій групи кишкової палички/ентеробактерій (корми, змиви, шкаралупа яєць, тощо)
Наявність дріжджоподібних грибків (корми, кормові добавки, тощо)
Наявність плісняв (корми, кормо суміші, кормові добавки, тощо)
Наявність лактозонегативних ентеробактерій (корми, кормові добавки, змиви, шкаралупа яєць, тощо)
Наявність коагулазопозитивних стафілококів (корми, кормосуміші, кормові добавки, змиви, шкаралупа яєць, тощо)
Чутливість культур мікроорганізмів до протимікробних препаратів

ДОСЛІДЖЕННЯ КОРМІВ

Підготовка проби до аналізу
Визначення сухої речовини
Визначення золи
Визначення протеїну
Визначення протеїну методом Барнштейна
Оцінка розчинності протеїну в соєвому шроті
Визначення клітковини
Визначення жиру
Визначення перекисного числа
Визначення кислотного числа жиру
Визначення активної дії ензимів
Визначення pH
Визначення уреазної активності
Визначення органічних кислот
Визначення крохмалю (якісний аналіз)
Визначення небілкового азоту
Визначення сечовини
Визначення концентрації Фосфору
Визначення концентрації Кальцію
Мікробіологічні дослідження у кормах, кормо сумішах та зернових компонентах

ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ

Суха речовина
Азот загальний
Фосфор
Калій
Бор
рН сольового розчину
Гумінові кислоти

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЯЄЦЬ

Підготовка проби
Визначення сухої речовини
Визначення золи
Визначення жиру
Визначення протеїну
Визначення pH білка і жовтка
Визначення каротиноїдів
Індекс білка і жовтка
Міцність яєчної шкаралупи
Коефіцієнт рефракції
Визначення вмісту глікогену в жовтку
Товщина шкаралупи
Одиниці Хау
Визначення маси яєць
Визначення загального холестеролу
Визначення вільного холестеролу

ОЦІНКА РЕПРОДУКТИВНОЇ ЗДАТНОСТІ ТВАРИН, ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ

Оцінка якості сперми
Охолодження сперми
Заморожування сперми
Зберігання сперми в банку у рідкому азоті (10 соломинок)
Вагінальний мазок
Штучне осіменіння свіжою або охолодженою спермою
Штучне осіменіння заморожено-відталою спермою
Визначення концентрації гормонів

ДОСЛІДЖЕННЯ ВОВНИ І ШЕРСТІ ТВАРИН

Міцність
Справжня і істинна довжина
Тонина
Вміст сірки
Вміст цистину
Вміст тирозину
Вміст триптофану
Співвідношення кератоз (α-, β-, γ-кератози)
Загальна кількість воску
Загальна кількість поту
pH поту
Ліпідний склад воску
Підготовка проб для досліджень елементарного складу волоса людини

ДОСЛІДЖЕННЯ ВОВНИ І ШЕРСТІ ТВАРИН

Аналіз молока (Жир, СЗМЗ, Густина, Білок, Лактоза, Температура замерзання, Вміст води, рН, Провідність, Температура )
Визначення кількості соматичних клітин у молоці за допомогою аналізатора молока АМВ-1-02.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МЕДУ

Масова частка води
Діастазне число (5-50)
Масова частка сахарози
Вміст проліну
Густина меду
Кислотність

CЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Оцінка препотентності тварин
Оцінка адаптаційної здатності тварин
Прогнозування молочної продуктивності корів-первісток за екстер’єрними індексами
Вивчення екстер’єру великої рогатої худоби в онтогенезі
Оцінка бугаїв м’ясних порід
Оцінка відгодівельних та м’ясних якостей худоби м’ясного напрямку продуктивності
Оцінка відтворювальної здатності худоби
Тестування тварин за поліморфними системами крові та молока

АТОМНО-АБСОРБЦІЙНИЙ І АТОМНО-ЕМІСІЙНИЙ АНАЛІЗ (SELMI-C115 ПК)

Ag (Аргентум)
Са (Кальцій)
Cd (Кадмій)
Co (Кобальт)
Cr (Хром)
Cu (Купрум)
Fe (Ферум)
К (Калій)
Li (Літій)
Mg (Магній)
Mn (Манган)
Mo (Молібден)
Na (Натрій)
Ni (Нікель)
Pb (Плюмбум)
Si (Силіцій)
Sn (Станум)
Sr (Стронцій)
Ti (Титан)
Zn (Цинк)

КОНТАКТИ

тел./факс (032) 270-23-89, тел. 0973842177

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.