Федорович Є, Мазур Н, Федорович В, Шуплик В, Боднар П. Проуктивне довголіття молочної худоби в Україні: Монографія. Федорович Є, Федорович В, редактори. Камянець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г; 2022. 240 с. (Vancouver)

2019AntonyakУ монографії висвітлено результати досліджень ознак продуктивного довголіття корів голштинської, українських чорно- та червоно-рябої молочних порід. Зясовано характер впливу на них різних генетичних і середовищнихчинників та прояву фенотипових ознак. Досліджено співвідносну мінливість різних селекційних ознак тварин. На основі результатів досліджень сформульовано основні положення добору й підбору тварин з метою одержання корів з кращими показниками тривалості й ефективності довічного їх використання.
Монографія розрахована на науковців, керівників і спеціалістів у галузі скотарства, викладачів і студентів вищих навчальних аграрних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, аспірантів.

ISBN 978-617-620-348-3
УДК 636.2.034.082

Проуктивне довголіття молочної худоби в Україні: Монографія : монографія / Є. Федорович та ін. ; ред.: Є. Федорович, В. Федорович. Камянець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г, 2022. 240 с. (ДСТУ 8302:2015)

Федорович, Є., Мазур, Н., Федорович, В., Шуплик, В., & Боднар, П. (2022). Проуктивне довголіття молочної худоби в Україні: Монографія (Є. Федорович & В. Федорович, Ред.). ПП Зволейко Д.Г. (APA (7th ed.)).