Клінічна діагностика хвороб тварин / В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.; за ред. В.І. Левченка і В.М. Безуха. - Біла Церква, 2017. - 544 с.


Klin diagnost2017Викладено методи клінічного, лабораторного та інструментального дослідження тварин, техніку й послідовність їх застосування при вивченні загального стану тварин та дослідженні окремих систем, симптоми і синдроми, їх інтерпретацію, основні етапи та принципи побудови діагнозу.
Для викладачів і студентів факультетів ветеринарної медицини вищих навчальних аграрних закладів, фахівців ветеринарної медицини.
ISBN 978-966-2122-51-0

УДК 619:616.1/4(075.8) К 49
Автори: В.Л. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін, В.Л. Головаха, Д.В. Морозенко, В.В. Сахнюк, Л.Г. Слівінська, В.В. Чумаченко, М.І. Цвіліховський, В.М. Безух, Л.М. Богатко, Н.В. Вовкотруб, А.Ю. Мельник, В.П. Москаленко, О.В. Піддубник, Н.І. Суслова, М.Я. Тишківський, С.І. Улизько, Г.О. Щуревич/

 

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect