Біохімічна та геохімічна роль йоду : монографія / Антоняк Г. Л., Влізло В.В. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. — 392 с.

Antonyak iodine 2014У монографії проаналізовано й узагальнено нові дані та результати власних досліджень авторів у галузі біохімічної та біогеохімічної ролі йоду. Розглянуто розповсюдження йоду в геосферах і біотичних компонентах екосистем, надходження елемента в організм людини і тварин, механізми його абсорбції й транспорту до клітин щитоподібної залози. Проаналізовано механізми регуляції синтезу тиреоїдних гормонів, процеси дейодування йодтиронінів за участю спе-цифічних дейодиназ. Описано механізми регуляторного впливу тиреоїдних гормонів на функціональну активність клітин, органів і систем, порушення метаболізму в організмі людини і тварин у разі невідповідного надходження йоду. Значна увага приділена проблемам профілактики йододефіциту у населення України, дотримання фізіологічних норм забезпечення йодом сільськогосподарських тварин і збагачення цим елементом рослинної та тваринної продукції.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які вивчають мінеральний обмін в організмі людини і тварин, проблеми ендокринної регуляції процесів метаболізму.
ISBN 978-966-613-752-7 (серія), ISBN 978-617-10-0042-1

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect