Фізіологія тварин : Підручник /Мазуркевич А. Й., Карповськнй В. І., Камбур М. Д. та ін. За ред. А. Й. Мазуркевича і В. І. Карповського. — Вінниця : Нова Книга, 2010.— 424 с.

phiziologiya2У підручнику на сучасному науковому рівні подані відомості про життєдіяльність організму тварин. Викладені матеріали про функції усіх систем організму: крові, кровообігу, лімфообігу, дихання, травлення, розмноження, виділення та інші.
Докладно розглянуто питання регуляції фізіологічних процесів, функції центральної нервової системи та внутрішньої секреції. Особлива увага приділяється молекулярним механізмам перебігу фізіологічних явищ на системному і тканинному рівнях. Викладені основні положення фізіології вищої нервової діяльності, механізмів умовно-рефлекторної діяльності, розглянуті питання особливостей регуляторного впливу вищої нервової діяльності на фізіологічні процеси організму тварин. Матеріали підручника є необхідними для формування клінічного мислення майбутнього фахівця з ветеринарної медициниі відповідають вимогам типової програми.
Рекомендовано дляпідготовки фахівців у аграрних вищих навчальних закладах II–IV рівнів акредитації зі спеціальності 5.11010101 «Ветеринарна медицина». Може бути корисним практикуючим фахівцям ветеринарної медицини.
ISBN 978-966-382-253-2

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect