Фізіологія сільськогосподарських тварин : Підручник : видання друге, доопрацьоване / А. Й. Мазуркевич, В. О. Трокоз, В. І. Карповський та ін.; за ред. А. Й. Мазуркевича, В. О. Трокоза. — К. : НУБіП України, 2014. — 456 с.

phiziologiya1Зміст підручника повністю відповідає сучасній навчальній програмі під¬готовки бакалаврів і магістрів, вимогам Державного стандарту вищої освіти, й максимально враховує позитивні тенденції розвитку вищої аграрної освіти, загальнобіологічних наук. Матеріал підручника викладений на системному і тканинному рівнях. Особливу увагу приділено молекулярним механізмам перебігу фізіологічних явищ.
Для студентів ВУЗівI–IV рівнів акредитації напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», викладачів, наукових співробітників і спеціалістів у галузі тваринництва.

ISBN978-617-7189-13-7

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect