Технологія виробництва продукції кролівництва: науково-практичний посібник / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, Я. І. Кирилів, І. А. Дубинка. — Львів : Сполом, 2013. — 214 с.

tehnologiyaKrolivnytcva2013Узагальнено нові результати власних досліджень, літературні дані вітчизняних і зарубіжних авторів з питань біологічних та породних особливостей кролів, їх утримання, живлення, розведення й відтворення. Висвітлено також питання м’ясної і хутрової продуктивності кролів, ведення селекційно-племінної роботи, детально описано методику бонітування кролів різного напряму продуктивності, наведено відомості про найбільш поширені хвороби кролів, способи і заходи щодо їх профілактики і сучасні методи лікування. Науково обгрунтовано практичні поради кролівникам.

ISBN 978-966-665-883-1

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect